Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

Een actieve en verantwoordelijke beheersmaatschappij

Sinds zijn oprichting in 2000 is DNCA erkend voor zijn beheer op basis van overtuiging, dat alle activaklassen, beheerstijlen (Value, Blend en Growth) en geografische gebieden bestrijkt.

Met onze benadering van vermogensbeheer plaatsen wij de overweging van het risico in elke fase van ons investeringsproces in zijn financiële en extra-financiële dimensies in het middelpunt van onze verbintenissen. 

Ons aanbod is opgebouwd rond vijf expertisegebieden (Obligaties, Global Macro, Gemengd, Aandelen en Beyond) en biedt erkende bekroonde beleggingsstrategieën.

Encours
33,3
mrd € AUM
Expertises
5
Expertise

(Obligaties beheer, Absoluut rendement op obligaties, Mixed, Aandelen beheer, Beyond)

Fonds
46
Fonds
Collaborateurs
170
Medewerkers
11 Nationaliteiten
16 Talen
Gerants et analystes
60
Beheerders & analisten
collaborateurs compliance et risques
14
Personeel

binnen de afdelingen Compliance & Interne Controle en Risico

Beheer ten dienste van de mens en zijn erfgoed

De steeds veranderende en complexe economische en financiële omgeving laat geen passieve spaaroplossingen meer toe. Daarom stellen wij portefeuilles samen die de overtuigingen van onze beheerders en hun grondige kennis van ondernemingen, emittenten en hun omgeving weerspiegelen.

Wij delen allen dezelfde ambitie: aangepaste en beheerde producten ontwikkelen met een aanpak die anticipatie en pragmatisme combineert.

Onze expertise, onze strikte methodiek en onze verantwoordelijkheidszin hebben DNCA Finance in staat gesteld uit te groeien tot een referentie in het beheer van Europese aandelen.

NETTO-ACTIVA PER EXPERTISE

92% van onze activa omvat ESG-criteria

NETTO-ACTIVA PER TYPE CLIËNT

Een menselijk en toegewijd management

De menselijke dimensie van ons bedrijf is essentieel. Wij beschouwen het als de essentiële troef voor een succesvolle samenwerking tussen alle krachten van de onderneming, alsook in de relaties met onze klanten en onze partners.

Wij bieden onze cliënten een hoog niveau van deskundigheid dankzij de anciënniteit, de complementariteit en de bekwaamheid van onze teams.

Onze managers en analisten delen allemaal dezelfde mentaliteit, gekenmerkt door:

  • Een streven naar uitmuntendheid, gebaseerd op een lange ervaring op de gebieden waarop zij actief zijn. Permanente uitwisselingen en nauwe samenwerking tussen hen om hun visie op de markten te delen en de meest relevante investeringsstrategie aan te passen.
  • Een ruimdenkendheid die hen in staat stelt nieuwe wegen in te slaan om de uitdagingen van morgen aan te gaan.
  • Onafhankelijkheid, een essentiële voorwaarde om uitsluitend in het belang van de groei van het vermogen van onze cliënten te kunnen handelen.
NETTO-ACTIVA PER LAND
Bron : DNCA Finance - Datum 29/03/2024

Onze verbintenis

DNCA heeft altijd een ethische benadering van haar beleggingsactiviteiten gehad, die volledig tot uiting komt in governance-aangelegenheden. Wij zijn ervan overtuigd dat bij het beheer op lange termijn ook de maatschappelijke en de milieudimensie in de analyses moeten worden geïntegreerd. 

Bij DNCA beschouwen we Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) als een manier om te beleggen in ondernemingen die een positieve impact hebben op het milieu, de maatschappij en het sociale leven. Daarom hebben wij ons voor het eerst aangesloten bij UNPRI en zijn wij actief in hun samenwerkingsplatform.

Bovendien is DNCA lid van het Comité voor Verantwoord Beleggen van de AFG en neemt het deel aan de werkgroep voor het Europees overleg over initiatieven voor duurzame financiering. DNCA Finance houdt zich ook aan de AFG-FIR-Eurosif transparantiecode voor SRI fondsen die open zijn voor het publiek. 

Evenzo besteden wij bijzondere aandacht aan de staatslabels, SRI en TEEC, in hun huidige vorm en zijn wij voornemens deel te nemen aan de ontwikkeling ervan.

Om onze DVI-ambitie kracht bij te zetten en alle financiële spelers aan te zetten tot meer transparantie, hebben wij besloten om elk jaar* ons klimaattraject te monitoren en openbaar te maken voor al onze beleggingen die worden beheerd in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling van koolstofneutraliteit in Europa tegen 2050.

*Vanaf juni 2021. 

Logo PRI
Logo label ISR
Logo CDP
Logo AFG
Logo Transition energetique
Logo TCFD
Logo Relance
De evolutie van de activa onder beheer (in mld EUR) - Geschiedenis
2000-2004
2.4
2005
3.9
2006
4.9
2007
3.6
2008
4.4
2009
4.9
2010
5.1
2011
5.2
2012
9
2013
14.9
2014
18.9
2015
19.2
2016
24.6
2017
23.1
2018
22
2019
25.3
2020
29.2
2021
27.7
2022
Bron : DNCA Finance - Datum 29/03/2024

Een distributienetwerk in Frankrijk, Italië en Luxemburg,
een wereldwijde aanwezigheid geboden door Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers biedt financiële professionals meer inzichtelijke manieren om portefeuilles samen te stellen. Op basis van de expertise van 26 gespecialiseerde beleggingsbeheerders over de hele wereld passen we Active Thinking toe℠ om proactieve oplossingen te bieden die klanten helpen in alle markten betere resultaten te behalen.