Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.
De nieuwe uitdagingen integreren en investeren in de leiders van morgen

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een meervoudig concept dat permanent in verandering is en waarbij zowel economische als maatschappelijke factoren belangrijk zijn. Het MVB-beleid is natuurlijk gericht op de lange termijn en integreert alle risico’s en opportuniteiten waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling een centrale rol moet spelen bij de selectie van de leiders van morgen. De criteria inzake milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) vormen de kern van het MVB-beleid en zijn een aanvulling op de financiële analyse en de analyse van de waardecreatie.

Een op overtuiging gebaseerd MVB-beheer

Het is onze ambitie om een unieke en vernieuwende aanpak aan te bieden die mee evolueert met de nieuwe uitdagingen. Ons beleid rond verantwoord beleggen onderscheidt dan ook twee concepten: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzame economische transitie. Dit is het resultaat van een grondige analyse van de economische en sociale ontwikkelingen, maar ook van een erkende expertise in MVB.

In 2017 ondertekende DNCA Finance de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI). Zo kunnen we onze aanpak van een structureel kader voorzien en deelnemen aan de beursdebatten als belegger gericht op de lange termijn. Deze stap bewijst dat we overtuigd zijn van het belang van verantwoordelijke beheerders, zowel voor onze cliënten-beleggers als voor de bedrijven die we financieren.

Eric Franc, Algemeen Directeur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is mainstream geworden
20 jaar van normalisatie is hieraan voorafgegaan
Begin deze eeuw publiceerde minder dan 10 % van de beursgenoteerde bedrijven een MVO-rapport. Bovendien bestond er in weinig bedrijven een interne functie die gericht was op duurzame ontwikkeling. In 2010 is dat aantal gestegen naar 50 % en ontstonden er functies zoals Directeur Duurzame Ontwikkeling of HSE-Verantwoordelijke (hygiëne, veiligheid, milieu). Vandaag zijn er wereldwijd meer dan 3000 bedrijven, waaronder ook kleine ondernemingen, die een geïntegreerd MVO-rapport publiceren en een functie rond duurzame ontwikkeling hebben ingevoerd op het hoogste hiërarchische niveau (directiecomité of raad van bestuur). Conclusie: de transparantie van informatie uit MVO-rapporten is niet langer een probleem voor het MVB-beleid.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen laat toe te anticiperen op risico’s in alle sectoren
Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een cruciale rol op het vlak van waarschuwingen. De vele indicatoren die in de jaarlijkse rapporten worden gepresenteerd, bieden immers een tweede lezing van de bedrijven. Ze kunnen nu in absolute termen met elkaar worden vergeleken binnen een sector en vooral in de tijd. De evolutie van bepaalde indicatoren biedt een complementaire analyse die vaak nog niet terug te vinden is in de financiële overzichten. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen een fantastische bron van informatie. We kunnen anticiperen op de risico’s en opportuniteiten van bedrijven, voornamelijk wat hun interacties met hun stakeholders betreft: werknemers, leveranciers, klanten, lokale gemeenschappen, aandeelhouders ... En dat ongeacht de sector waarin ze actief zijn.
Een abnormale stijging van het personeelsverloop, het aantal arbeidsongevallen of het werkverzuim kan wijzen op onvrede in het bedrijf of een negatief sociaal klimaat, wat een negatieve impact heeft op het concurrentievermogen en de economische prestaties.

Léa Dunand-Chatellet, beheerder, Directeur Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen meten
VERANTWOORDELIJKHEID
TEGENOVER
AANDEELHOUDERS
 • Respect voor minderheids-aandeelhouders
 • Onafhankelijkheid van de Raad en de comités
 • Boekhoudkundige risico's
 • Kwaliteitsvol management
 • Verloning van d e CEO
 • Kwaliteitsvollefinanciële communicatie
VERANTWOORDELIJKHEID
TEGENOVER HET MILIEU
 • Milieubeheer
 • Regulering en certificering
 • Beleid rond klimaat en energie-efficiëntie
 • Impact op de biodiversiteit en externe effecten
SOCIALE
VERANTWOORDELIJKHEID
 • Bedrijfscultuur en personeelsbeleid
 • Sociaal klimaat en arbeidsomstandigheden
 • Gezondheid en veiligheid
 • Aantrekkelijkheid en aanwerving
 • Opleiding en carrièreplanning
 • Bevordering van vrouwen
MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID
 • Kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid van producten
 • Beheer van de leveringschain
 • Respect voor de lokale gemeenschappen en de mensenrechten
 • Innovatiecapaciteit
 • Klanttevredenheid
 • Respect voor persoonsgegevens
 • Corruptie en ethisch zakendoen
 • Fiscale coherentie
Van duurzame ontwikkeling naar een duurzame economische transitie

Onze overtuiging berust op een langetermijnperspectief inzake de financiering van de economie. Als verantwoordelijke vermogensbeheerder is het onze taak om die bedrijven te kiezen die de beste strategische en economische troeven in handen hebben om een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen van morgen. We zijn ervan overtuigd dat het vermogen van die actoren om te anticiperen op hun markt van cruciaal belang is om een leiderspositie te verkrijgen of te behouden.

De duurzame economische transitie is bovenal een opportunistische aanpak. Het is onze taak de relevante thema's te bepalen en daarna de bedrijven te selecteren die eraan worden blootgesteld. Doordat de maatschappelijke trends voortdurend evolueren, moeten wij de lijst met thema's jaarlijks aanpassen. Wij gaan pragmatisch en innovatief te werk om een zo volledig mogelijk begrip van de prestatiedrivers te behouden.

Door na te gaan op welke manier bedrijven zijn blootgesteld aan de duurzame economische transitie, kunnen wij een sterke outperformance van onze portefeuilles opbouwen.

Léa Dunand-Chatellet, beheerder, Directeur Verantwoord Beleggen
De bijdrage aan de duurzame economische transitie evalueren
DEMOGRAFISCHE
TRANSITIE
 • Inclusie van senioren
 • Inclusie van opkomende bevolkingsgroepen (BoP)
 • Toegang tot onderwijs
 • Toegang tot huisvesting, comfort
 • Veiligheid
 • Openbaar vervoer, verkeersregulering
 • Diensten aan personen
MEDISCHE
TRANSITIE
 • Gezonde voeding, sport
 • Medische diagnoses
 • Strijd tegen endemische ziekten
 • Persoonlijke verzorging
 • Medische robotica
 • Toegang tot zorg (BoP)
 • Geneeskunde en geavanceerd medisch onderzoek
ECONOMISCHE
TRANSITIE
 • Ontwikkeling van de infrastructuur
 • Digitalisering van communicatie
 • Certificering, kwaliteit, traceerbaarheid van producten
 • Goede logistiek
 • Duurzaam toerisme
 • Toegang tot connectiviteit
 • Transparante en veilige transacties
 • Toegang tot financiële diensten
TRANSITIE NAAR
EEN NIEUWE
LEVENSWIJZE
 • Langere levenscyclus van producten
 • Ecodesign
 • Efficiëntie van productieapparatuur
 • Circulaire economie
 • Collaboratieve consumptie
 • Dematerialisering
 • Artificiële intelligentie
 • Duurzame mobiliteit
ECOLOGISCHE
TRANSITIE
 • Energieopslag
 • Hernieuwbare energie
 • Energie-efficiëntie
 • Waterzuivering
 • Recyclage van afval
 • Biodiversiteit
 • Duurzame landbouw
 • Ecologische mobiliteit
Bekijk onze stemmen op de Algemene Vergaderingen
Een eigen analysemodel en intern onderzoek
ABA, Above & Beyond Analysis
Wij hechten veel belang aan de ontwikkeling van eigen modellen op basis van onze expertise en de overtuiging een concrete meerwaarde te kunnen bieden bij de selectie van aandelen voor onze portefeuilles. Het ESG-analysemodel van DNCA respecteert dit principe en heeft als doel een rating te geven waarvan wij de volledige opbouw kennen. De informatie van de bedrijven is de belangrijkste informatie die voor deze rating gebruikt wordt. Gesprekken met de leidinggevenden en bedrijfsbezoeken vergroten ons begrip en zijn een enorme toegevoegde waarde.
Permanente monitoring van controverses
Het is ons doel om de principes die door de bedrijven worden uitgedragen te vergelijken met de realiteit en zo een database met waarschuwingen voor onze beheerders op te stellen. Elke controverse wordt volledig geanalyseerd en in een verslag neergeschreven. We gebruiken die analyse als een geavanceerde indicator wanneer ze duidelijk is en niet als een systematisch sanctioneringsinstrument. Doordat bedrijven internationaal actief zijn en door de veelheid aan informatie moeten we in elke situatie de geïsoleerde gevallen onderscheiden van de grote problemen.
Een beleid waarbij engagement en dialoog met de bedrijven centraal staan
Ons op overtuiging gebaseerd beheer laat ons toe aandelen te selecteren op basis van een grondige analyse van de fundamentals van de onderneming. Daarom zijn onze relaties met de leidinggevenden cruciaal. Ook voor de extra-financiële analyse proberen we zo vaak mogelijk de bedrijven te ontmoeten om onderwerpen als verantwoordelijkheid en duurzame transitie te bespreken. Het is dan ook logisch dat we een actieve aandeelhouder zijn die zorgvuldig omgaat met zijn stemrecht in de algemene vergadering.

Het BEYOND-gamma omvat al onze MVB-fondsen. Wij selecteren verantwoorde en duurzame aandelen door de ESG-criteria te integreren in onze bedrijfsanalyses, in de definitie van het beleggersuniversum en in de selectie van de aandelen in onze portefeuille. De fondsen van het BEYOND-gamma hebben een gemeenschappelijke beheerprocedure in twee stappen:

 1. Uitsluiting van aandelen in portefeuille die een risico inzake verantwoord ondernemen inhouden. Deze uitsluiting voldoet aan de vereisten van het officiële MVB-label.
 2. De selectie van aandelen met een positieve impact op de duurzame transitie.

Het is onze ambitie om zo transparant mogelijk te zijn over de uitdagingen in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame transitie. Daarom vinden we het erg belangrijk om onze expertise in dit domein, dat een normaliseringsproces ondergaat en waarbij de perspectieven voor ontwikkeling groot zijn, te delen.

Het meten van de impact en het rapporteren van specifieke indicatoren, voornamelijk bij MVB-portefeuilles, is dan ook een prioriteit. Er zijn veel obstakels, voornamelijk wat betreft de definitie van de criteria en hun relevantie en de betrouwbaarheid van en de toegang tot de gegevens. Daarom is het voor DNCA in dit stadium essentieel om actief bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Governance is altijd een doorslaggevend criterium geweest bij DNCA. Vandaag is het ondenkbaar om in een bedrijf te investeren zonder na te gaan of de leiding en de controleorganen kwaliteitsvol zijn en of de minderheidsaandeelhouders worden gerespecteerd.

Jean-Charles Mériaux, Chief Investment Officer.