Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.
Diversifiëren om voordeel te halen uit het haussepotentieel van de markten en tegelijk de volatiliteitsrisico’s te beperken

Een belegging spreiden over verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, monetaire producten…), sectoren en geografische zones biedt de mogelijkheid om de risico’s te beperken en tegelijk te streven naar een potentieel rendement dat hoger is dan de traditioneel minst risicohoudende activa.

Gemengde fondsen vormen een sleutelklare oplossing om te beleggen in een ruime waaier van activaklassen en om te profiteren van diversificatie binnen één enkele portefeuille. Ze bieden een risicoprofiel en beleggingshorizon die aangepast zijn aan de noden van elke belegger en streven naar een doordacht evenwicht tussen risicobeheer en rendement.

De allocatie tussen de verschillende activaklassen en de selectie van aandelen en obligaties in de portefeuille vormen de belangrijkste bronnen van rendement.

De flexibiliteit waarover de beheerders beschikken om het gewicht van aandelen, obligaties en monetaire producten te laten variëren stelt hen in staat om op elk moment, maar binnen een vooraf bepaald kader, de samenstelling van de portefeuilles af te stemmen op de verwachte marktevolutie. In de meest flexibele portefeuilles kan het gewicht van beleggingen in aandelen of obligaties variëren van 0 tot 100 %.

Vanuit onze expertise in aandelen en rentevoeten kunnen wij producten selecteren op basis van een grondige kennis van de emittenten. Wij besteden aandacht aan de waardering en aan de gevoeligheid voor de rente-evoluties.

In een context van hoge volatiliteit biedt een gemengd en flexibel fonds de mogelijkheid om opportuniteiten aan te grijpen in hausseperiodes en om het risico van kapitaalverlies te beperken in minder gunstige periodes.

Jean-Charles Mériaux, Beheerder en Chief Investment Officer.