Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Value Europe

Europese ‘value’-aandelen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 07-12-2023

Evolutie van de netto

222,52€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+12,7%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+6,6%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-0,7%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

12,7%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-11-2023)

-

Oprichtingsdatum

21-12-2007
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Beheerde fondsen

DNCA Invest Value Europe

Isaac Chebar

Isaac Chebar is scheikundig ingenieur, afgestudeerd aan de Polytechnische school van de universiteit van Sao Paolo in Brazilië.

Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.

Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Beheerde fondsen

DNCA Invest Value Europe

Julie Arav

Julie heeft meer dan 17 jaar ervaring op de aandelenmarkt, met een sterke expertise in de Europese nutssector. Van 2006 tot 2018 was zij sell-side financieel analist in Parijs en Londen bij Natixis, Barclays Capital en Kepler Cheuvreux. Haar team stond consequent in de top 10 van Europese nutsbedrijven-analisten in Extel en Institutional Investors onderzoek.

Ze trad in februari 2018 toe tot het DNCA Finance managementteam als co-manager van het DNCA Invest Value Europe fonds met Isaac Chebar.
Ze beheerde ook 2 jaar lang een strategie voor beursgenoteerde infrastructuur op de Europese markten.

Beheerde fondsen

DNCA Invest Value Europe

Maxime Genevois, CFA

Maxime Genevois is een houder van een CFA* en studeerde af aan de Toulouse Business School in 2015.

Daarna liep hij stages als financieel analist bij DNCA Finance, Financière Arbevel en Rothschild & Cie Gestion, sinds augustus 2015 is hij actief binnen het DNCA Value Europe beheerteam.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 21-12-2007

Rendementenper 07-12-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Value Europe+12,2%
Stoxx Europe 600 NR+10,4%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 21-12-2007

In het kort

Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en extra-financiële benadering wordt gecombineerd, (ii) structurering van de portefeuille op basis van een macro-economische benadering, en (iii) samenstelling van de portefeuille, rekening houdend met de reglementaire beperkingen en het beleggingsproces, teneinde de definitieve selectie te bepalen. Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die statutair gevestigd zijn in Europa of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. De voornaamste beleggingscriteria zijn marktwaardering, de financiële structuur van de emittent, het huidige en verwachte rendement, de kwaliteit van het management en de marktpositie van de emittent. De sectoren waarin de vermogensbeheerder kan beleggen, zijn niet beperkt, ook niet wat de aandelen uit de sector nieuwe technologie betreft. Het compartiment zal op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - Europese aandelen of gerelateerde derivaten (zoals CFD of DPS): 75% tot 100%; - Niet-Europese aandelen: 0% tot 25%; - Schuldinstrumenten, inclusief geldmarktinstrumenten, in ongunstige marktomstandigheden: maximaal 25%; - Andere effecten: 0% tot 25%; - Tot 10% in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het compartiment mag tot 40% van het vermogen van het compartiment beleggen in al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS), met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van of het blootstellen aan een aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende index: Stoxx Europe 600 Net Return, over de aanbevolen beleggingstermijn. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment zal op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - Europese aandelen of gerelateerde derivaten (zoals CFD of DPS): 75% tot 100%; - Niet-Europese aandelen: 0% tot 25%; - Schuldinstrumenten, inclusief geldmarktinstrumenten, in ongunstige marktomstandigheden: maximaal 25%; - Andere effecten: 0% tot 25%; - Maximaal 10% in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het compartiment mag tot 40% van het vermogen van het compartiment beleggen in al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS), met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers en vooral beleggers die op zoek zijn naar een aandelenfonds om daarmee een positie in de markten voor “aandelen uit de Europese Unie” te nemen, en die deze belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode kunnen aanhouden.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Stoxx Europe 600 NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs IG)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs IG)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Stoxx Europe 600 NR met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Value Europe bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 0% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het fonds streeft ernaar de Stoxx Europe 600 Net Return Index over de aanbevolen beleggingsperiode te overtreffen. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en governancecriteria (ESG) omvat.
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoordelijkheid en duurzaamheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de FRR-verordening. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelenselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, die is onderverdeeld in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid voor de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid voor de samenleving. In overeenstemming met het beheer van maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI") worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, wat inhoudt dat ten minste 20% van de slechtst presterende emittenten uit het beleggingsuniversum wordt geweerd en dat dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse-aanpak op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en een niet-financiële benadering, ii) structurering van de portefeuille met een macro-economische benadering en iii) samenstelling van de portefeuille met inachtneming van de wettelijke beperkingen en het beleggingsproces om tot een definitieve selectie te komen. Het compartiment zal te allen tijde ten minste twee derde van zijn totale activa beleggen in aandelen van emittenten die hun statutaire zetel in Europa hebben of die hun activiteiten overwegend in Europa uitoefenen. De beleggingsstrategie van het compartiment is gebaseerd op een actief discretionair beheer waarbij een beleid van stock-picking wordt toegepast. De belangrijkste beleggingscriteria zijn: marktwaardering, financiële structuur van de emittent, huidig en verwacht rendement, kwaliteit van het management en marktpositie van de emittent. De beleggingssectoren waarop de Beleggingsbeheerder zich richt zijn niet beperkt, met inbegrip van aandelen in de nieuwe technologiesector.
Het Fonds zal te allen tijde beleggen binnen de volgende grenzen
- in Europese aandelen of gelijkwaardige afgeleide financiële instrumenten (zoals CFD's of DPS's) binnen een bandbreedte van 75% tot 100%,
- in niet-EU-aandelen binnen een bandbreedte van 0% tot 25%,
- in obligaties, met inbegrip van geldmarktinstrumenten in geval van ongunstige marktomstandigheden, tot 25%,
- in andere instrumenten binnen een marge van 0% tot 25%; en
- tot 10% in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of FIA's.
Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de referentievaluta moet echter worden afgedekt tegen het valutarisico. Meer bepaald kunnen hiervoor termijn- en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Beursgenoteerde derivaten of OTC-derivaten (andere dan CFD's en DPS's) kunnen maximaal 40% van de activa van het compartiment vertegenwoordigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-complexe futures en opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld met het oog op afdekking van of blootstelling aan het aandelenrisico, zonder dat daarbij naar overmatige blootstelling wordt gestreefd.
Het compartiment komt in aanmerking voor PEA (Frans aandelenspaarplan).
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmarkindex voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De financieel beheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
DNCA Invest Value Europe past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's, het beleid inzake het beheer van negatieve effecten en het uitsluitingsbeleid toe: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR.<br /> Sustainability risk means an environmental, social, or governance event or condition that, if it occurs, could potentially or actually cause a material negative impact on the value of a Sub-Fund’s investment. Sustainability risks can either represent a risk of their own or have an impact on other risks and may contribute significantly to risks, such as market risks, operational risks, liquidity risks or counterparty risks. Sustainability risks may have an impact on long-term risk adjusted returns for investors. Assessment of sustainability risks is complex and may be based on environmental, social, or governance data which is difficult to obtain and incomplete, estimated, out of date or otherwise materially inaccurate. Even when identified, there can be no guarantee that these data will be correctly assessed.<br /> Consequent impacts to the occurrence of sustainability risk can be many and varied according to a specific risk, region or asset class. Generally, when sustainability risk occurs for an asset, there will be a negative impact and potentially a total loss of its value and therefore an impact on the net asset value of the concerned Sub-Fund.<br /> The reference benchmark does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund.</p>