Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Flex Inflation

Internationale aan de inflatie gekoppelde obligaties

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

118,75€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-0,4%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+3,5%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

+2,9%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

4,3%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

13-12-2017
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Pascal Gilbert

Pascal Gilbert was sinds 1988 verantwoordelijk voor de marktactiviteiten bij Banque Fédérative van Crédit Mutuel en werd daarna beheerder in Europese obligaties bij Banque de Financement et de Trésorerie. In 2001 werd hij verantwoordelijke van het obligatiebeheer bij La Française des Placements, dat in 2011 Française AM werd. Hij leidde er een team van zeven personen en had 15 miljard euro onder beheer. Pascal Gilbert heeft een Citywire AAA rating.

Op 1 september 2017 vervoegde hij DNCA Investments.

François Collet

François Collet trad in 2003 in dienst bij Natixis Global Asset Management als obligatiebeheerder. Drie jaar lang beheerde hij drie obligatiefondsen met in totaal 750 miljoen euro. In 2006 trad hij in dienst bij La Française AM als plaatsvervangend hoofd obligatiebeheer. Gedurende elf jaar was hij verantwoordelijk voor vijf fondsen met in totaal 2,6 miljard euro. Op 1 september 2017 trad François in dienst bij DNCA Finance als obligatiemanager.

Op 5 januari 2022 werd hij benoemd tot Deputy CIO van DNCA Finance.

Fabien Georges

Fabien Georges heeft een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen en een Master II Asset Management 222 van de Universiteit van Parijs Dauphine.

Fabien Georges begon zijn carrière bij Avenir Finance IM in 2007 in gediversifieerd management. In 2011 trad hij toe tot de La Française AM-groep waar hij verschillende management- en financiële engineeringverantwoordelijkheden bekleedde. In 2014 trad hij in dienst bij Groupama SA als portefeuillemanager, die hij een jaar later verliet voor Convictions AM, waar hij de functie van manager van flexibele multi-asset class-fondsen bekleedde.

In juni 2019 sluit zich aan bij DNCA Finance in het Absolute Bond Performance-team, als portefeuillemanager.

Paul Lentz

Paul Lentz behaalde een mastergraad in management met een specialisatie in market finance aan de ESSEC University en een bachelorgraad in wiskunde aan de McGill University.

Na meer dan twee jaar als collateral trader bij Morgan Stanley in Londen te hebben gewerkt, kwam Paul in november 2023 bij het Global Macro-team van DNCA.

Na meer dan twee jaar als onderpandhandelaar bij Morgan Stanley in Londen te hebben gewerkt, kwam Paul in november 2023 bij het Global Macro-team van DNCA.

Thibault Chrapaty

Thibault Chrapaty heeft een masterdiploma in financiën van EM-Lyon.

Hij heeft 17 jaar ervaring op de high yield-markten, niet alleen in Europa maar ook in de VS.

Hij begon zijn carrière in Londen in 2006 bij Royal Bank of Scotland in de tradingroom. In 2010 trad hij in dienst bij ANAXIS AM, waar hij verschillende HY-fondsen beheerde. Daarna trad hij in 2014 in dienst bij La Française AM, waar hij meer dan 2 miljard aan HY-obligaties beheerde (mature fondsen, verzekeringsaandelen, pockets van wereldwijde macrofondsen...). Daarna werkte hij 3 jaar bij TOBAM waar hij verschillende HY-fondsen (voornamelijk VS) mede beheerde.

In januari 2024 trad hij toe tot het Global Macro-team van DNCA.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 13-12-2017

Rendementenper 28-02-2024Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Flex Inflation+2,5%
Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds Hegded EUR-0,5%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 13-12-2017

In het kort

Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van diverse strategieën, hoofdzakelijk: - een directionele strategie gericht op het optimaliseren van het rendement van de portefeuille op basis van de rente- en inflatieverwachtingen; - een rentecurvestrategie om te profiteren van spreadverschillen tussen lange en korte rentes; - een arbitragestrategie tussen vastrentende en inflatiegeïndexeerde obligaties teneinde te profiteren van de variaties in het verschil tussen de nominale en de reële rentes volgens de verwachte groei- en inflatievooruitzichten; - een internationale strategie om te profiteren van de mogelijkheden op OESO-obligatiemarkten met een blootstelling aan rente en inflatie in die landen. En aanvullend: - een kredietstrategie gebaseerd op het gebruik van de door de privésector uitgegeven obligaties. De modified duration van het compartiment blijft tussen 0 en 15, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment. Alle beleggingen in staatsobligaties worden onderworpen aan een interne extra-financiële analyse, waarna ze een score krijgen, waarmee vervolgens rekening wordt gehouden bij de beleggingsbeslissing. Het compartiment belegt te allen tijde maximaal 100% van het totale vermogen in obligaties met een variabele rente en/of nominale obligaties en/of inflatiegerelateerde schuldinstrumenten binnen de volgende limieten: emittenten uit OESO-landen (tot 100% van het totale vermogen), publieke en semipublieke sector (tot 100% van het totale vermogen), private sector (tot 50% van het totale vermogen). In uitzonderlijke marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het totale vermogen beleggen in verhandelbare schuldeffecten, obligaties met een vaste rente, schatkistpapier, handelspapieren, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten. Het compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of andere icb’s. Het compartiment maakt gebruik van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereguleerde of onderhandse markten verhandeld worden wanneer deze contracten beter passen bij de beheerdoelstelling of lagere transactiekosten bieden. Deze instrumenten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: futures, opties, swaps. Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen, die niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment mogen vertegenwoordigen. Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar een hoger rendement te leveren, na aftrek van alle vergoedingen, dan de Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg-tickercode: BCIW1E Index). Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment belegt te allen tijde maximaal 100% van het totale vermogen in obligaties met een variabele rente en/of nominale obligaties en/of inflatiegerelateerde schuldinstrumenten binnen de volgende limieten: emittenten uit OESO-landen (tot 100% van het totale vermogen), publieke en semipublieke sector (tot 100% van het totale vermogen), private sector (tot 50% van het totale vermogen).
In uitzonderlijke marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het totale vermogen beleggen in verhandelbare schuldeffecten, obligaties met een vaste rente, schatkistpapier, commercial paper, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment maakt gebruik van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereguleerde of onderhandse markten verhandeld worden wanneer deze contracten beter passen bij de beheerdoelstelling of lagere transactiekosten bieden. Hiertoe kunnen de volgende derivaten behoren (geen uitputtende opsomming): futures, opties, swaps. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen, die niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment mogen vertegenwoordigen. Het compartiment kan ook gebruikmaken van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer, zoals tijdelijke (omgekeerde) repotransacties en het uitlenen van effecten.

Voor welke belegger?

Voor beleggers die hun obligatiebeleggingen wensen te diversifiëren, vooral in een tijd waarin conventionele (vastrentende) obligaties blootgesteld zijn aan een mogelijke stijging van de rente en de inflatie.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds Hegded EUR
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds Hegded EUR met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Flex Inflation bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 0% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het Compartiment streeft ernaar de Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR Index (ticker Bloomberg: BCIW1E Index) exclusief kosten over de aanbevolen beleggingsperiode (3 jaar) te overtreffen. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) omvat.
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van Verantwoordelijkheid en Duurzaamheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de FRR-verordening. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelenselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, die in vier componenten is onderverdeeld: i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, iii) sociale verantwoordelijkheid en iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende twee stappen: i) de selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en niet-financiële benadering wordt gecombineerd en ii) de selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse waarbij rekening wordt gehouden met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. Het fonds geniet niet van het Franse SRI-label.
Investeringen worden gedaan door verschillende strategieën te combineren, voornamelijk
- een gerichte strategie om het rendement van de portefeuille te optimaliseren op basis van de rente- en inflatieverwachtingen;
- een yield curve-strategie om te profiteren van variaties in de spreads tussen lange en korte rentes
- een arbitragestrategie tussen vastrentende en aan de inflatie gekoppelde obligaties om te profiteren van veranderingen in het verschil tussen de nominale en de reële rente in overeenstemming met de verwachte groei- en inflatievooruitzichten;
- een internationale strategie gericht op het benutten van kansen op de OESO-obligatiemarkten met blootstelling aan de rente en inflatie in die landen.
Op secundaire basis kan de beheerder een kredietstrategie toepassen via bedrijfsobligaties.
De gewijzigde duration van het compartiment zal tussen 0 en 15 blijven, zonder beperking ten aanzien van de gewijzigde duration van individuele effecten binnen het compartiment.
Alle beleggingen in staatsobligaties worden onderworpen aan een interne niet-financiële analyse en bij de beleggingsbeslissing wordt rekening gehouden met een rating.
Het compartiment zal te allen tijde tot 100% van zijn nettoactiva beleggen in obligaties met variabele rente en/of nominale obligaties en/of aan de inflatie gekoppelde schuldinstrumenten binnen de volgende grenzen: OESO-emittenten (tot 100% van zijn nettoactiva), overheids- en semi-overheidssector (tot 100% van zijn nettoactiva), particuliere sector (tot 50% van zijn nettoactiva).
In uitzonderlijke marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van zijn nettoactiva beleggen in verhandelbare schuldinstrumenten, vastrentende obligaties, schatkistcertificaten, handelspapier, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten.
Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of ICB's.
Het compartiment zal gebruik maken van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereglementeerde of onderhandse markten worden verhandeld wanneer deze contracten beter aansluiten bij de beheersdoelstelling of lagere transactiekosten bieden. Deze instrumenten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: futures, opties, swaps
Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de euro kan worden afgedekt om het valutarisico, dat niet meer dan 10% van de nettoactiva van het compartiment mag bedragen, te beperken.
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmarkindex voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de beheermaatschappij genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
DNCA Invest Flex Inflation past het beleid van DNCA Finance inzake duurzaamheidsrisicobeheer en het beleid inzake negatieve impactbeheer toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de UN Global Compact-beginselen ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR.<br /> Sustainability risk means an environmental, social, or governance event or condition that, if it occurs, could potentially or actually cause a material negative impact on the value of a Sub-Fund’s investment. Sustainability risks can either represent a risk of their own or have an impact on other risks and may contribute significantly to risks, such as market risks, operational risks, liquidity risks or counterparty risks. Sustainability risks may have an impact on long-term risk adjusted returns for investors. Assessment of sustainability risks is complex and may be based on environmental, social, or governance data which is difficult to obtain and incomplete, estimated, out of date or otherwise materially inaccurate. Even when identified, there can be no guarantee that these data will be correctly assessed.<br /> Consequent impacts to the occurrence of sustainability risk can be many and varied according to a specific risk, region or asset class. Generally, when sustainability risk occurs for an asset, there will be a negative impact and potentially a total loss of its value and therefore an impact on the net asset value of the concerned Sub-Fund.<br /> The reference benchmark does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund.</p>