Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Evolutif

Een compartiment dat zich aan elke periode aanpast.

Flexibel

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

234,23€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+8,6%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+7,2%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

+17,5%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

9,6%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

21-06-2007
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Alexis Albert

Alexis Albert is afgestudeerd aan het ESCP na een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur (INSA).

Na 14 jaar ervaring in de sector, voornamelijk als sell-side financieel analist in Parijs en Londen (Barclays Capital, Nomura, Natixis...), kwam hij in september 2017 bij DNCA Finance terecht als buy-side analist.

Sinds eind 2018 is hij medebeheerder van de Absolute Return fondsen DNCA Invest Miuri en DNCA Invest Venasquo.

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar studeerde af aan het ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales) van Angers, behaalde een Master 2 Bank Financiën aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers) en een diploma als CIIA uitgereikt door de SFAF.

Na een eerste ervaring bij BNP Paribas, vervoegt hij DNCA Finance in januari 2008 als co-manager van het evolutieve assortiment.

Valérie Hanna

Valérie behaalde in oktober 2020 een masterdiploma in financiën aan de universiteit van Paris II.

Na verschillende functies bij Barclays Wealth Management, Société Générale CIB en een stage in financiële analyse in het Europese team van Comgest, kwam ze in januari 2021 het SRI Euro Quality-team van DNCA versterken.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 21-06-2007

Rendementenper 28-02-2024Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Evolutif+16,8%
Composite - DNCA Invest Evolutif NR (1)+9,4%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 21-06-2007
(2) Samengestelde index (25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years composite index, berekend met herbelegde dividenden)

In het kort

De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. Dit beleid is geheel gebaseerd op fundamentele analyse aan de hand van belangrijke beleggingscriteria, zoals de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de kwaliteit van het management, de marktpositie van de uitgever en regelmatige contacten met uitgevers. De Beheermaatschappij kan diverse methoden gebruiken om toekomstige beleggingsrendementen in kaart te brengen, zoals waarderingsmaatstaven (PE, EV/EBIT, vrije kasstroomopbengst, dividendrendement...), som van de delen of verdisconteerde kasstromen. Het Compartiment belegt in aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten door de beleggingsstrategie aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de Beheermaatschappij.

Welke doelstelling?

Het Compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index: 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years composite index, berekend met herbelegde dividenden. Tegelijkertijd beoogt het Compartiment het kapitaal te beschermen in ongunstige periodes via opportunistisch beheer en flexibele assetallocatie. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het Compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het Compartiment kan tot 100% van de nettoactiva beleggen in aandelen van uitgevers in alle marktkapitalisaties, zonder geografische beperkingen. Beleggingen in aandelen van uitgevers met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer dan 10% van de nettoactiva bedragen. Het deel van de beleggingen in aandelen van bedrijven die statutair gevestigd zijn in opkomende landen (zoals, maar niet beperkt tot Aziatische landen met uitzondering van Japan, of Zuid-Amerika, enz.) mag maximaal 20% van de nettoactiva bedragen. Het Compartiment mag tot 70% van de nettoactiva beleggen in vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van openbare of private uitgevers, afhankelijk van de opportuniteiten op de markt, zonder beperkingen ten aanzien van rating of duration. Desondanks mogen beleggingen in schuldeffecten met een rating lager dan 'investment grade' (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- van Standard & Poor's of vergelijkbaar) of zonder rating niet meer dan 30% van de nettoactiva bedragen. De Beheermaatschappij baseert zijn beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen. Het Compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in effecten die kunnen worden beschouwd als noodlijdende effecten (d.w.z. met een rating volgens Standard & Poor's van CCC of lager voor de lange termijn, of equivalent). In ieder geval zal het Compartiment niet beleggen in effecten die op het moment van de belegging of terwijl ze in de portefeuille zijn opgenomen als “in gebreke” kunnen worden beschouwd. Vastrentende effecten waarvan de rating wordt verlaagd tot 'in wanbetaling', zullen zo snel mogelijk worden verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Het Compartiment mag beleggen in effecten met ingebouwde derivaten, zoals converteerbare obligaties, en tot 5% van zijn nettoactiva in contingent convertibles bonds. Het Compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe’s en/of andere icb’s, waaronder ETF’s. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het Compartiment ook tot 100% van de nettoactvia beleggen in derivaten met het oog op het afdekken van en/of het blootstellen aan een aandelen-, rente- of wisselkoersrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de Beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het Compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De Beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het Compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die op zoek zijn naar een opportunistische beheerstijl en die het marktrisico van discretionair gespreide activa accepteren. Daarnaast moeten deze beleggers bereid zijn de belegging over een lange periode aan te houden.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite - DNCA Invest Evolutif NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest Evolutif NR met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Evolutif bevordert milieu- en sociale kenmerken; zij heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is voornemens ten minste 20% van haar activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
Het Compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index: 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years composite index, berekend met herbelegde dividenden. Tegelijkertijd beoogt het Compartiment het kapitaal te beschermen in ongunstige periodes via opportunistisch beheer en flexibele assetallocatie. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het Compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Het Compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het Compartiment.
Het Compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het Compartiment.
De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. Dit beleid is geheel gebaseerd op fundamentele analyse aan de hand van belangrijke beleggingscriteria, zoals de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de kwaliteit van het management, de marktpositie van de uitgever en regelmatige contacten met uitgevers. De Beheermaatschappij kan diverse methoden gebruiken om toekomstige beleggingsrendementen in kaart te brengen, zoals waarderingsmaatstaven (PE, EV/EBIT, vrije kasstroomopbengst, dividendrendement...), som van de delen of verdisconteerde kasstromen.
Het Compartiment belegt in aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten door de beleggingsstrategie aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de Beheermaatschappij.
Het Compartiment kan tot 100% van de nettoactiva beleggen in aandelen van uitgevers in alle marktkapitalisaties, zonder geografische beperkingen. Beleggingen in aandelen van uitgevers met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer dan 10% van de nettoactiva bedragen. Het deel van de beleggingen in aandelen van bedrijven die statutair gevestigd zijn in opkomende landen (zoals, maar niet beperkt tot Aziatische landen met uitzondering van Japan, of Zuid-Amerika, enz.) mag maximaal 20% van de nettoactiva bedragen. Het Compartiment mag tot 70% van de nettoactiva beleggen in vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van openbare of private uitgevers, afhankelijk van de opportuniteiten op de markt, zonder beperkingen ten aanzien van rating of duration. Desondanks mogen beleggingen in schuldeffecten met een rating lager dan 'investment grade' (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- van Standard & Poor's of vergelijkbaar) of zonder rating niet meer dan 30% van de nettoactiva bedragen. De Beheermaatschappij baseert zijn beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen. Het Compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in effecten die kunnen worden beschouwd als noodlijdende effecten (d.w.z. met een rating volgens Standard & Poor's van CCC of lager voor de lange termijn, of equivalent). In ieder geval zal het Compartiment niet beleggen in effecten die op het moment van de belegging of terwijl ze in de portefeuille zijn opgenomen als “in gebreke” kunnen worden beschouwd. Vastrentende effecten waarvan de rating wordt verlaagd tot 'in wanbetaling', zullen zo snel mogelijk worden verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Het Compartiment mag beleggen in effecten met ingebouwde derivaten, zoals converteerbare obligaties, en tot 5% van zijn nettoactiva in contingent convertibles bonds. Het Compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe’s en/of andere icb’s, waaronder ETF’s. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het Compartiment ook tot 100% van de nettoactvia beleggen in derivaten met het oog op het afdekken van en/of het blootstellen aan een aandelen-, rente- of wisselkoersrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.
Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de Beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het Compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De Beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het Compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.
DNCA Invest Evolutif past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's, het beleid inzake het beheer van negatieve effecten en het uitsluitingsbeleid toe: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR.<br /> Sustainability risk means an environmental, social, or governance event or condition that, if it occurs, could potentially or actually cause a material negative impact on the value of a Sub-Fund’s investment. Sustainability risks can either represent a risk of their own or have an impact on other risks and may contribute significantly to risks, such as market risks, operational risks, liquidity risks or counterparty risks. Sustainability risks may have an impact on long-term risk adjusted returns for investors. Assessment of sustainability risks is complex and may be based on environmental, social, or governance data which is difficult to obtain and incomplete, estimated, out of date or otherwise materially inaccurate. Even when identified, there can be no guarantee that these data will be correctly assessed.<br /> Consequent impacts to the occurrence of sustainability risk can be many and varied according to a specific risk, region or asset class. Generally, when sustainability risk occurs for an asset, there will be a negative impact and potentially a total loss of its value and therefore an impact on the net asset value of the concerned Sub-Fund.<br /> The reference benchmark does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund.</p>