Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Eurose

Flexibel vermogensbeheer

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

104,68€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-0,5%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

0%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

+9,4%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

3,9%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

02-09-2015
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux behaalt zijn diploma aan het HEC.

Hij begint zijn loopbaan bij Crédit Foncier de France. In 1987 start hij bij Oddo & Cie om in 1994 over te stappen naar LCF Edmond Rothschild Asset Management, waar hij lid van het directiecomité wordt en verantwoordelijke voor het beheer van Franse en Europese aandelen. Hij lanceert en beheert er de fondsen Tricolore Rendement en Saint-Honoré Convertibles.

In oktober 2002 vervoegt hij DNCA Finance als beheerder-vennoot en staat hij in voor het beheer van de fondsen Eurose en Centifolia. Sinds oktober 2005 is hij directeur van het beheer.

Romain Grandis, CFA

Romain Grandis, CFA*, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Damien Lanternier, CFA

Damien Lanternier is afgestudeerd aan het HEC en CFA-analist.

Hij begon zijn carrière in 2002 bij BNP Paribas Corporate Finance als analist bij de afdeling fusies en overnames. In 2003 ging hij bij Lazard Frères Asset Management aan de slag waar hij werkte als buy-side analist. In 2004 trad hij toe tot Financière de l'Echiquier als Europese aandelenanalist. Eind 2008 werd hij manager van het Agressor-fonds, een Europees aandelenfonds van €1,7 miljard, het vlaggenschip van de beheermaatschappij.

In oktober 2017 vervoegt hij DNCA Finance. Hij beheert er het Europees effectenfonds DNCA Opportunités Zone euro, en samen met Jean-Charles Mériaux het fonds Centifolia, alsook het aandelengedeelte van Eurose.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.

Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.

In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’. Hij wordt beheerder in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.

Baptiste Planchard, CFA

Baptiste Planchard, CFA - Analyst, studeerde af aan de Ecole Supérieure de Commerce in Reims en behaalde een licentie in de Geschiedenis.

Na een eerste ervaring als sales trading bij Oddo & Cie in 2013, vervoegde hij het DNCA Finance obligataire en gediversifeerde beheerteam in juli 2014.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Emilie Brunet-Manardo

Emilie Brunet-Manardo is a graduate of ESCP Europe. She started her career at Oddo&Cie in 2006 as a sell-side financial analyst on European stocks in the Food and Beverages sector. In 2010 she joined the investment team of the FSI, now Bpifrance, where she was appointed Investment Director in the Development Capital team in 2013.

In January 2019, she joined DNCA Finance as a portfolio manager-analyst.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 02-09-2015

Rendementenper 28-02-2024Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Eurose+4,5%
Composite Index Eurose NR (1)+7,8%
(1) De gegevens zijn berekend sinds 02-09-2015
(2) 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% FTSE MTS Global

In het kort

De volgende limieten zijn van toepassing: - Het compartiment kan tot 100% van de nettoactiva beleggen in vastrentende effecten. Binnen deze limiet mogen vastrentende effecten, hoofdzakelijk luidend in euro, bestaan uit effecten die zijn uitgegeven door emittenten uit de openbare of particuliere sector, en uitgegeven zijn door ondernemingen met statutaire zetel in een lidstaat van de OESO, waarbij er in effecten van alle verschillende ratings belegd kan worden, ook in effecten zonder rating; - Tot 50% van de nettoactiva mogen bestaan uit effecten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. met een rating lager dan 'investment grade' van Standard & Poor’s (minimaal A-3 kortetermijnrating of BBB-langetermijnrating, of gelijkwaardig) of zonder rating. De beheermaatschappij baseert haar beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen; - Het compartiment kan tot 35% van de nettoactiva beleggen in aandelen. Binnen deze limiet kunnen aandelen worden uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel in de OESO-lidstaten, ongeacht hun kapitalisatie, en luidend in euro. Beleggingen in aandelen uitgegeven door emittenten met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer dan 5% van de nettoactiva van het compartiment bedragen; - Tot 5% van de nettoactiva van het compartiment mogen beleggen in effecten die kunnen worden geclassificeerd als noodlijdend (d.w.z. die een langetermijnrating hebben die lager is dan CCC van Standard & Poor's, of gelijkwaardig); - Het compartiment mag tot 15% van de nettoactiva beleggen in Asset Backed Securities (ABS), waaronder Mortgage Backed Securities (MBS). Deze bestaan uit effecten die bijvoorbeeld ten minste een B-rating van Standard & Poor’s hebben of naar het oordeel van de beheermaatschappij een vergelijkbare kredietkwaliteit hebben. De totale blootstelling aan aandelen met maatschappelijk zetel in een niet-OESO-lidstaat en/of (ii) vastrentende effecten die uitgegeven worden door in een niet-OESO-lidstaat gevestigde emittenten en/of gegarandeerd worden door een niet-OESO-lidstaat, mag niet meer dan 10% van de nettoactiva van het compartiment bedragen; - Tot 10% van de nettoactiva van het compartiment mogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De looptijd van de portefeuille van het compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's, waaronder ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment beleggen in aandelen of daaraan gerelateerde financiële derivaten met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- of renterisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment mag daarnaast maximaal 100% van de nettoactiva beleggen in financiële of onderhandse derivaten waaronder futures, opties, CDS en index-CDS, die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten, voor afdekkings- of beleggingsdoeleinden (bijv. verhogen van de aandelenblootstelling, renterisico, kredietrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling). Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

- Het compartiment kan tot 100% van het nettovermogen beleggen in vastrentende effecten. Binnen de limiet mogen vastrentende effecten grotendeels luiden in euro, bestaan uit effecten die zijn uitgegeven door emittenten uit de publieke of particuliere sector, en genoteerd zijn in een land dat een OESO-lidstaat is, waarbij er in effecten van alle verschillende ratings belegd kan worden, ook in effecten zonder rating.
- tot 50% van het nettovermogen mag bestaan uit effecten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. met een rating lager dan 'investment grade' van Standard & Poor’s (minimaal A-3 kortetermijnrating of BBB-langetermijnrating, of gelijkwaardig) of zonder rating. De beheermaatschappij baseert haar beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen.
- Het compartiment kan tot 35% van het nettovermogen beleggen in aandelen. Binnen deze limiet mogen de aandelen grotendeels worden uitgegeven door emittenten die gevestigd zijn in OESO-lidstaten, tot alle categorieën marktkapitalisaties behoren, en luiden in euro. Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment.
- Tot 5% van het nettovermogen kan het compartiment beleggen in effecten die kunnen worden geclassificeerd als noodlijdend (d.w.z. die een langetermijnrating hebben die lager is dan CCC van Standard & Poor's, of gelijkwaardig).
- Het compartiment mag tot 15% van het nettovermogen beleggen in Asset Backed Securities (ABS), waaronder Mortgage Backed Securities (MBS). Deze bestaan uit effecten die bijvoorbeeld ten minste een B-rating van Standard & Poor’s hebben of naar het oordeel van de beheermaatschappij een vergelijkbare kredietkwaliteit hebben. De totale blootstelling aan aandelen die genoteerd zijn in niet-OESO-lidstaten en/of (ii) vastrentende effecten die uitgegeven worden door in niet-OESO-lidstaten gevestigde emittenten en/of gegarandeerd worden door een niet-OESO-lidstaat, mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het compartiment.
- tot 10% van het totale vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De duration van de portefeuille van het compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's, waaronder ETF's.
Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment beleggen in aandelen of daaraan gerelateerde financiële derivaten met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- of renterisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment mag daarnaast maximaal 100% van het nettovermogen beleggen in financiële of onderhandse derivaten waaronder futures, opties, CDS en index-CDS, die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten, voor afdekkings- of beleggingsdoeleinden (bijv. verhogen van de aandelenblootstelling, renterisico, kredietrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling).

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die op zoek zijn naar een voorzichtige beheerstijl en die het marktrisico van een belegging op middellange termijn (twee jaar) accepteren.

Welke kenmerken?

Bestemming van de resultaten : DIST
Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite Index Eurose NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Instapvergoeding : 1% max

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Eurose bevordert milieu- en sociale kenmerken; zij heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is voornemens ten minste 20% van haar activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
Het fonds streeft ernaar de samengestelde index bestaande uit 20% Eurostoxx 50 Index en 80% FTSE MTS Global Index, berekend met herbelegde dividenden, over de aanbevolen beleggingshorizon te overtreffen. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) omvat.
De algemene beleggingsstrategie van het Compartiment bestaat erin te streven naar een hoger rendement op een vermogende belegging door een actief beheer van de portefeuille van in euro luidende aandelen en vastrentende producten. Het beoogt een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen), alsmede een alternatief voor in euro luidende fondsen met kapitaalgarantie. Het fonds geniet echter geen garantie op het geïnvesteerde kapitaal. Het Compartiment wordt ook beheerd met inachtneming van de beginselen van Verantwoordelijkheid en Duurzaamheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende selectie van aandelen en obligaties rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, uitgesplitst naar vier aspecten: i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, iii) verantwoordelijkheid ten aanzien van werknemers, iv) verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving en duurzaamheid van de onderneming. In overeenstemming met het beheer van maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI") worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, hetgeen inhoudt dat ten minste 20% van de slechtste aandelenemittenten uit het beleggingsuniversum wordt uitgesloten en dat dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en niet-financiële benadering, (ii) allocatie van activaklassen op basis van de analyse van de beleggingsomgeving en de risicobereidheid van het managementteam en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse vanuit het perspectief van minderheidsaandeelhouders/obligaties, rekening houdend met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten.
De volgende limieten zijn van toepassing:
- Het fonds kan maximaal 100% van zijn nettovermogen beleggen in vastrentende effecten. Binnen deze grens mogen vastrentende effecten hoofdzakelijk in euro luiden, mogen zij bestaan uit effecten die zijn uitgegeven door emittenten uit de openbare of de particuliere sector en mogen zij worden uitgegeven door ondernemingen met statutaire zetel in een lidstaat van de OESO, zonder enige beperking, met inbegrip van emissies zonder rating.
- Het Compartiment mag maximaal 50% van zijn nettoactiva blootstellen aan effecten met een speculatieve rating (d.w.z. met een rating lager dan A-3 op korte termijn of BBB- op lange termijn, of het equivalent daarvan, door Standard & Poor's) of zonder rating. De beheermaatschappij baseert haar beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de door onafhankelijke ratingbureaus toegekende ratings en kan haar eigen beoordeling van het kredietrisico maken.
- Het fonds kan maximaal 35% van zijn nettovermogen in aandelen beleggen. Binnen deze limiet mogen aandelen worden uitgegeven door ondernemingen met statutaire zetel in een OESO-lidstaat, ongeacht hun kapitalisatie, en luidend in euro. Beleggingen in aandelen uitgegeven door emittenten met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het fonds.
- Het Compartiment mag maximaal 5% van zijn nettoactiva blootstellen aan effecten die als "distressed securities" worden gekwalificeerd (d.w.z. met een langetermijnrating lager dan CCC, of gelijkwaardig, volgens de classificatie van Standard & Poor's).
- Het fonds kan tot 15% van zijn nettoactiva beleggen in asset-backed securities (ABS), met inbegrip van door hypotheek gedekte effecten (MBS), effecten met ten minste een B-rating van bijvoorbeeld Standard & Poor's of die door de beheermaatschappij van vergelijkbare kredietkwaliteit worden geacht.
De totale blootstelling aan (i) aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in niet-OESO-landen en/of (ii) vastrentende effecten uitgegeven door emittenten die gevestigd zijn in een niet-OESO-land en/of gewaarborgd worden door een niet-OESO-land, mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van de Portefeuille.
- Tot 10% van de nettoactiva van het Compartiment mag worden belegd in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De looptijd van de portefeuille van het fonds is beperkt tot 7 jaar. Het Compartiment mag tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of AB's, met inbegrip van ETF's.
Met het oog op de verwezenlijking van zijn beleggingsdoelstelling kan het Compartiment ook in aandelen of daarmee samenhangende financiële derivaten beleggen om zijn blootstelling aan het aandelen- of renterisico af te dekken of te verhogen zonder naar overmatige blootstelling te streven. Het Compartiment kan ook tot maximaal 100% van zijn nettoactiva worden blootgesteld aan derivaten of OTC-derivaten, zoals, maar niet beperkt tot, futures, opties, credit default swaps (CDS), index-CDS, verhandeld op gereglementeerde of OTC-markten, voor afdekkings- of beleggingsdoeleinden (bijvoorbeeld om de blootstelling aan het aandelen-, rente- of kredietrisico te verhogen, zonder naar overmatige blootstelling te streven).
 Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark om de prestaties te vergelijken. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de beheermaatschappij genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt bij de positionering van de portefeuille geenszins door de benchmark beperkt en kan geheel of gedeeltelijk van de samenstelling van de benchmark afwijken.
Het fonds DNCA Invest Eurose past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de UN Global Compact-beginselen ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>