Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Eurose

Flexibel vermogensbeheer

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 25-05-2022

Evolutie van de netto

100,67€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-1,6%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+1,0%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

+7,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

5,6%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Per 29-04-2022)

-

Oprichtingsdatum

02-09-2015
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Jean charles meriaux img6755
Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux behaalt zijn diploma aan het HEC.

Hij begint zijn loopbaan bij Crédit Foncier de France. In 1987 start hij bij Oddo & Cie om in 1994 over te stappen naar LCF Edmond Rothschild Asset Management, waar hij lid van het directiecomité wordt en verantwoordelijke voor het beheer van Franse en Europese aandelen. Hij lanceert en beheert er de fondsen Tricolore Rendement en Saint-Honoré Convertibles.

In oktober 2002 vervoegt hij DNCA Finance als beheerder-vennoot en staat hij in voor het beheer van de fondsen Eurose en Centifolia. Sinds oktober 2005 is hij directeur van het beheer.

Romain Grandis, CFA

Romain Grandis, CFA*, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Damien lanternier ok
Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Damien Lanternier, CFA

Damien Lanternier is afgestudeerd aan het HEC en CFA-analist.

Hij begon zijn carrière in 2002 bij BNP Paribas Corporate Finance als analist bij de afdeling fusies en overnames. In 2003 ging hij bij Lazard Frères Asset Management aan de slag waar hij werkte als buy-side analist. In 2004 trad hij toe tot Financière de l'Echiquier als Europese aandelenanalist. Eind 2008 werd hij manager van het Agressor-fonds, een Europees aandelenfonds van €1,7 miljard, het vlaggenschip van de beheermaatschappij.

In oktober 2017 vervoegt hij DNCA Finance. Hij beheert er het Europees effectenfonds DNCA Opportunités Zone euro, en samen met Jean-Charles Mériaux het fonds Centifolia, alsook het aandelengedeelte van Eurose.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.

Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.

In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’. Hij wordt beheerder in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.

Baptiste Planchard, CFA

Baptiste Planchard, CFA - Analyst, studeerde af aan de Ecole Supérieure de Commerce in Reims en behaalde een licentie in de Geschiedenis.

Na een eerste ervaring als sales trading bij Oddo & Cie in 2013, vervoegde hij het DNCA Finance obligataire en gediversifeerde beheerteam in juli 2014.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Nolwenn Le Roux

Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure in 2002 met een Master in Finance van Paris-Dauphine en CFA charterholder.

Nolwenn Le Roux heeft een solide ervaring van meer dan 20 jaar in de kredietmarkt, met specifieke expertise in de High Yield markt. Nolwenn heeft een goede staat van dienst, met geen wanbetalingen op zijn leningen. bedrijven in haar portefeuilles sinds 2011.

Voordat ze bij DNCA kwam, werkte Nolwenn 9 jaar bij Natixis AM en vervolgens bij Ostrum Asset Management, waar ze de High Yield, Convertible en Total Return management teams leidde. Voorheen was ze van 2005 tot 2010 Senior High Yield Manager bij Amundi.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 02-09-2015

Rendementenper 25-05-2022Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Eurose+1,1%
Composite Index Eurose NR-8,3%
(1) De gegevens zijn berekend sinds 02-09-2015

In het kort

De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's. Het compartiment streeft ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen met kapitaalgarantie. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Op deze manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit volgende aandelen- en obligatieselectie rekening gehouden met interne scores voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (SRI) die zijn onderverdeeld in vier aspecten: (i) aandeelhoudersverantwoordelijkheid, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid ten aanzien van werknemers, (iv) en maatschappelijke verantwoordelijkheid - en de duurzaamheid van de bedrijven. In lijn met maatschappelijk verantwoord beleggingsbeheer (“SRI”) worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, waarbij minstens 20% van de slechtste emittenten van aandelen wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum en er dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheermaatschappij voert een zelf ontwikkelde ESG-analyse uit op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of ontoereikend zijn of ontbreken. Er kan een onbedoelde voorkeur voor een bepaalde sector zijn. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en extra-financiële benadering wordt gecombineerd, (ii) allocatie naar beleggingscategorieën afhankelijk van de analyse van het beleggingsklimaat en de risicobereidheid van het team van beheerders, en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse vanuit het perspectief van de minderheidsaandeelhouders/obligatiehouders, waarbij rekening wordt gehouden met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

- Het compartiment kan tot 100% van het nettovermogen beleggen in vastrentende effecten. Binnen de limiet mogen vastrentende effecten grotendeels luiden in euro, bestaan uit effecten die zijn uitgegeven door emittenten uit de publieke of particuliere sector, en genoteerd zijn in een land dat een OESO-lidstaat is, waarbij er in effecten van alle verschillende ratings belegd kan worden, ook in effecten zonder rating.
- tot 50% van het nettovermogen mag bestaan uit effecten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. met een rating lager dan 'investment grade' van Standard & Poor’s (minimaal A-3 kortetermijnrating of BBB-langetermijnrating, of gelijkwaardig) of zonder rating. De beheermaatschappij baseert haar beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen.
- Het compartiment kan tot 35% van het nettovermogen beleggen in aandelen. Binnen deze limiet mogen de aandelen grotendeels worden uitgegeven door emittenten die gevestigd zijn in OESO-lidstaten, tot alle categorieën marktkapitalisaties behoren, en luiden in euro. Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment.
- Tot 5% van het nettovermogen kan het compartiment beleggen in effecten die kunnen worden geclassificeerd als noodlijdend (d.w.z. die een langetermijnrating hebben die lager is dan CCC van Standard & Poor's, of gelijkwaardig).
- Het compartiment mag tot 15% van het nettovermogen beleggen in Asset Backed Securities (ABS), waaronder Mortgage Backed Securities (MBS). Deze bestaan uit effecten die bijvoorbeeld ten minste een B-rating van Standard & Poor’s hebben of naar het oordeel van de beheermaatschappij een vergelijkbare kredietkwaliteit hebben. De totale blootstelling aan aandelen die genoteerd zijn in niet-OESO-lidstaten en/of (ii) vastrentende effecten die uitgegeven worden door in niet-OESO-lidstaten gevestigde emittenten en/of gegarandeerd worden door een niet-OESO-lidstaat, mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het compartiment.
- tot 10% van het totale vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De duration van de portefeuille van het compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's, waaronder ETF's.
Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment beleggen in aandelen of daaraan gerelateerde financiële derivaten met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- of renterisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment mag daarnaast maximaal 100% van het nettovermogen beleggen in financiële of onderhandse derivaten waaronder futures, opties, CDS en index-CDS, die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten, voor afdekkings- of beleggingsdoeleinden (bijv. verhogen van de aandelenblootstelling, renterisico, kredietrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling).

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die op zoek zijn naar een voorzichtige beheerstijl en die het marktrisico van een belegging op middellange termijn (twee jaar) accepteren.

Welke kenmerken?

Bestemming van de resultaten : DIST
Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite Index Eurose NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Instapvergoeding : 1% max

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>