Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Beyond Semperosa

Beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. milieu- en sociale bijdrage.

Europees aandelenfonds SRI

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-12-2023

Evolutie van de netto

114,77€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+13,2%

Gemiddeld rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-18,3%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

13,2%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-11-2023)

-

Oprichtingsdatum

17-12-2018
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet, 35 jaar, studeerde aan de École normale supérieure (ENS), is docent economie en management en lid van diverse commissies. Ze doceert jaarlijks modules over verantwoord beleggen in de ‘Grandes Écoles de Commerce’ en is ook coauteur van een referentiewerk dat werd uitgegeven bij Ellipse in 2014: ‘ISR et Finance Responsable’.

Léa begon haar carrière bij Oddo Securities op de afdeling extrafinanciële analyse in 2005. In 2010 haalde Sycomore Asset Management haar binnen als partner en directrice ESG-beheer. In het kader van vermogensbeheer ontwikkelde ze een baanbrekend model voor extrafinanciële analyse en integratie van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het beheer. Gedurende vijf jaar creëerde en beheerde ze een aanbod aan MVB-fondsen met in totaal € 700 miljoen activa onder beheer en behaalde ze de AAA-ranking van Citywire. In 2015 ging ze aan de slag bij Mirova als directrice Aandelenbeheer, en leidde een team van tien aandelenbeheerders met in totaal € 3,5 miljard activa onder beheer.

In juni 2018 werd ze bij DNCA Finance benoemd tot directrice van de afdeling 'Verantwoord beleggen'.

Romain Avice

Romain Avice is afgestudeerd aan EDC en heeft een masterdiploma in financiën.

In juli 2008 trad hij in dienst bij DNCA Finance als assistent portefeuillebeheerder voordat hij in december 2012 analist/portefeuillebeheerder werd voor het fonds Gallica, in december 2014 voor DNCA PME en in juni 2015 voor DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition.

In juli 2020 trad hij in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als manager en plaatsvervangend hoofd van de divisie Responsible Investment.

Matthieu Belondrade, CFA

Matthieu heeft een DEA in financiën van de universiteit Panthéon-Assas (Paris II). Hij is CFA* gecertificeerd.

Matthieu begon zijn carrière in 1998 met verschillende ervaringen in vermogensbeheer binnen de groepen Crédit Agricole Indosuez, Crédit Lyonnais, State Street Global Advisors en CDC IXIS Asset Management, voordat hij zich vanaf 2004 uitsluitend toelegde op vermogensbeheer. Aanvankelijk concentreerde hij zich op Europese aandelen, maar vanaf 2006 ging hij zich uitsluitend toeleggen op het beheer van portefeuilles van opkomende markten in alle geografische gebieden.

In juni 2022 trad Matthieu Belondrade in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als SRI Manager-Analyst en ESG Policy Officer.*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 17-12-2018

De prestaties die werden gerealiseerd vanaf de oprichting van het fonds tot 11 oktober 2018 werden gerealiseerd op basis van een beheerstrategie die werd gewijzigd.
Rendementenper 06-12-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Beyond Semperosa+9,5%
Euro Stoxx Net Return+13,5%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 17-12-2018

In het kort

De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, waardoor de portefeuille een lagere koolstofvoetafdruk heeft dan de Euro Stoxx NR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Daarnaast is het de overtuiging van de beheerder om de economie te financieren op basis van een langetermijnperspectief, wat resulteert in de identificatie van duurzaamheidsgerelateerde thema's. Het beleggingsproces steunt op de volgende drie fasen: (i) uitsluiting van ondernemingen met grote risico's op het vlak van verantwoord ondernemen, (ii) selectie van emittenten en ondernemingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de duurzame strategie van het compartiment en (iii) de portefeuille opbouwen volgens een analyse van de kerncijfers, de liquiditeit en de waardering van de beoogde ondernemingen. Het compartiment kan op elk moment beleggen in: - Aandelen van emittenten met maatschappelijk zetel in de eurozone: 65% tot 100% van de nettoactiva; - Aandelen van buiten de eurozone: 0% tot 35% van het de nettoactiva; - Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan EUR 200 miljoen: maximaal 10% van de nettoactiva; - Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's bij ongunstig marktomstandigheden : 0% tot 25% van de nettoacitva; - Andere financiële instrumenten: maximaal 10% van de nettoactiva. De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan tot 35% van de nettoactiva van het compartiment bedragen. Het compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Vastrentende effecten met een speculatieve rating (d.w.z. een rating onder de minimale kortetermijnrating A-3 of langetermijnrating BBB- volgens Standard & Poor's, of een gelijkwaardige rating van minimaal CCC) of zonder rating: tot 25% van de nettoactiva Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van de nettoactiva van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het Compartiment komt in aanmerking voor het PEA (Frans aandelenspaarplan). Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het compartiment streeft ernaar om de volgende samengestelde index (uitgedrukt in euro) te overtreffen: de EUROSTOXX NR (Bloombergcode: SXXT Index), berekend met herbelegde dividenden, over de aanbevolen beleggingsperiode. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. De filosofie van het compartiment is vooral gericht op bedrijven die een sterke sociale en/of ecologische impact hebben. Deze impact wordt beoordeeld aan de hand van hun blootstelling (in termen van omzet, R&D-uitgaven of capex) via het eigen model van de beheerder. De impact is gebaseerd op vijf langetermijn transities: economische transitie, levensstijlgerelateerde transitie, medische transitie, demografische transitie en ecologische transitie.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in de eurozone: 65% tot 100% van het nettovermogen;
- Aandelen van buiten de eurozone: 0% tot 25% van het nettovermogen;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan EUR 200 miljoen: maximaal 10% van het nettovermogen;
- Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: 0% tot 25% van het nettovermogen;
- Andere financiële instrumenten: 10% van het nettovermogen.
De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 20% van het nettovermogen van het compartiment bedragen.
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan (PEA).

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Euro Stoxx Net Return
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
50000000€ (Deelbewijs SI)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs SI)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Euro Stoxx Net Return met een High-Water Mark.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Beyond Semperosa heeft duurzaam beleggen als hoofddoelstelling en is van plan ten minste 80% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het Compartiment streeft ernaar gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter te presteren dan de volgende index (uitgedrukt in euro): EUROSTOXX NR (Bloomberg-code: SXXT Index), berekend met herbelegde dividenden. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria integreert.
De filosofie van het fonds is zich te richten op bedrijven die een sterke sociale en/of milieu-impact hebben. Deze impact wordt beoordeeld aan de hand van hun blootstelling (in termen van omzet, O&O-uitgaven of CAPEX) via het eigen model van de vermogensbeheerder. De effecten zijn gebaseerd op vijf soorten langetermijnovergangen: economische overgang, leefstijlovergang, medische overgang, demografische overgang en ecologische overgang. Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van duurzaam en verantwoord beleggen en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling zoals gedefinieerd in artikel 9 van de FRR. Het compartiment wordt beheerd met inachtneming van verantwoordelijke en duurzame principes en richt zich op emittenten die als percentage van hun inkomsten een aanzienlijke blootstelling hebben aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, wat leidt tot een lagere koolstofvoetafdruk van de portefeuille dan de benchmark. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Zo wordt bij het beleggingsproces en de selectie van aandelen en obligaties in de portefeuille rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, opgesplitst in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid voor de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid voor de samenleving en duurzaamheid van het bedrijf, en de bijdrage aan de duurzame transitie. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het fonds geniet het Franse SRI-label. Daarnaast is de overtuiging van de vermogensbeheerder gebaseerd op een langetermijnperspectief van de financiering van de economie, waarbij de nadruk ligt op het identificeren van thema's die verband houden met duurzame transitie. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en niet-financiële benadering, (ii) structurering van de portefeuille met een macro-economische benadering en (iii) samenstelling van de portefeuille met inachtneming van fundamentele analyse, liquiditeit en waardering van de geïdentificeerde ondernemingen.
Het Fonds kan te allen tijde beleggen binnen de volgende grenzen
- Aandelen van emittenten met statutaire zetel in een land van de eurozone: van 65 tot 100% van de nettoactiva;
- Aandelen uitgegeven buiten de eurozone: van 0% tot 35% van de nettoactiva;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan 200 miljoen euro, tot 10% van de nettoactiva;
- Vastrentende producten en geldmarktinstrumenten of deposito's in geval van ongunstige marktomstandigheden: 0 tot 25% van de nettoactiva;
- Andere financiële instrumenten: tot 10% van de nettoactiva.
De blootstelling aan het valutarisico kan oplopen tot 35% van het nettovermogen van het fonds.
Het Compartiment mag tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of FIA's.
Beleggingen in vastrentende producten van speculatieve kwaliteit (d.w.z. met een rating van Standard & Poor's lager dan A-3 voor de korte termijn en BBB- voor de lange termijn of gelijkwaardig met een minimumrating van CCC) of zonder rating: maximaal 25% van de nettoactiva.
Het fonds kan beleggen in effecten in elke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de referentievaluta kan echter in de referentievaluta worden afgedekt om het valutarisico te beperken. Voor deze doeleinden kunnen met name termijncontracten en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het Fonds kan genoteerde of onderhandse financiële derivaten gebruiken tot een maximum van 25% van zijn nettovermogen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-complexe futures en opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld, teneinde de blootstelling aan aandelen af te dekken of te vergroten, zonder te streven naar overexposure.
Het fonds komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan (PEA).
Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De Beleggingsbeheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
Het fonds DNCA Invest Beyond Semperosa past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens 
- Ondernemingen die de VN Global Compact principes ernstig schenden

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>De doelstelling van het compartiment is duurzaam beleggen zoals gedefinieerd in artikel 9 van de SFDR. Bij het beheer van het Compartiment wordt rekening gehouden met verantwoorde en duurzame beginselen en wordt ernaar gestreefd zich te richten op emittenten die een aanzienlijk percentage van hun inkomsten besteden aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, wat leidt tot een lagere koolstofvoetafdruk van de portefeuille dan de Euro Stoxx NR.</p>