Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Beyond Alterosa

Geef betekenis aan uw activa

Gemengd patrimoniaal | SRI - Duurzame Transitie

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

112,94€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+0,3%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+1,8%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

+7,6%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

4,1%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

17-12-2018
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet, 35 jaar, studeerde aan de École normale supérieure (ENS), is docent economie en management en lid van diverse commissies. Ze doceert jaarlijks modules over verantwoord beleggen in de ‘Grandes Écoles de Commerce’ en is ook coauteur van een referentiewerk dat werd uitgegeven bij Ellipse in 2014: ‘ISR et Finance Responsable’.

Léa begon haar carrière bij Oddo Securities op de afdeling extrafinanciële analyse in 2005. In 2010 haalde Sycomore Asset Management haar binnen als partner en directrice ESG-beheer. In het kader van vermogensbeheer ontwikkelde ze een baanbrekend model voor extrafinanciële analyse en integratie van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het beheer. Gedurende vijf jaar creëerde en beheerde ze een aanbod aan MVB-fondsen met in totaal € 700 miljoen activa onder beheer en behaalde ze de AAA-ranking van Citywire. In 2015 ging ze aan de slag bij Mirova als directrice Aandelenbeheer, en leidde een team van tien aandelenbeheerders met in totaal € 3,5 miljard activa onder beheer.

In juni 2018 werd ze bij DNCA Finance benoemd tot directrice van de afdeling 'Verantwoord beleggen'.

David Tissandier

Diplômé d’un Master Ingénierie Economique Option Finance et d’un Mastère Spécialisé en Finance et Organisation des Opérations de Marché de SKEMA Business School. David a 23 ans d’expérience en analyse financière d’OPCVM.

Il débute sa carrière en 2000, au sein de la Banque du Louvre puis HSBC Private Bank France en qualité d’analyste /gérant, et responsable d’une équipe de 3 gérants. En 2006, il intègre la Française des Placements comme gérant au sein de l’équipe de gestion diversifiée. En 2016, il en devient le responsable et dirige 6 analystes gérants. L’ensemble gère 3 milliards d’€ d’encours et chapote l’activité de sélection et d’allocation pour une clientèle aussi bien d’institutionnels, de CGP que de réseaux.

En mai 2019, il rejoint DNCA Finance.

Nolwenn Le Roux, CFA

Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure in 2002 met een Master in Finance van Paris-Dauphine en CFA charterholder.

Nolwenn Le Roux heeft een solide ervaring van meer dan 20 jaar in de kredietmarkt, met specifieke expertise in de High Yield markt. Nolwenn heeft een goede staat van dienst, met geen wanbetalingen op zijn leningen. bedrijven in haar portefeuilles sinds 2011.

Voordat ze bij DNCA kwam, werkte Nolwenn 9 jaar bij Natixis AM en vervolgens bij Ostrum Asset Management, waar ze de High Yield, Convertible en Total Return management teams leidde. Voorheen was ze van 2005 tot 2010 Senior High Yield Manager bij Amundi.

Romain Grandis, CFA

Romain Grandis, CFA*, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Matthieu Belondrade, CFA

Matthieu heeft een DEA in financiën van de universiteit Panthéon-Assas (Paris II). Hij is CFA* gecertificeerd.

Matthieu begon zijn carrière in 1998 met verschillende ervaringen in vermogensbeheer binnen de groepen Crédit Agricole Indosuez, Crédit Lyonnais, State Street Global Advisors en CDC IXIS Asset Management, voordat hij zich vanaf 2004 uitsluitend toelegde op vermogensbeheer. Aanvankelijk concentreerde hij zich op Europese aandelen, maar vanaf 2006 ging hij zich uitsluitend toeleggen op het beheer van portefeuilles van opkomende markten in alle geografische gebieden.

In juni 2022 trad Matthieu Belondrade in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als SRI Manager-Analyst en ESG Policy Officer.*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Romain Avice

Romain Avice is afgestudeerd aan EDC en heeft een masterdiploma in financiën.

In juli 2008 trad hij in dienst bij DNCA Finance als assistent portefeuillebeheerder voordat hij in december 2012 analist/portefeuillebeheerder werd voor het fonds Gallica, in december 2014 voor DNCA PME en in juni 2015 voor DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition.

In juli 2020 trad hij in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als manager en plaatsvervangend hoofd van de divisie Responsible Investment.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 17-12-2018

De prestaties die werden gerealiseerd vanaf de oprichting van het fonds tot 11 oktober 2018 werden gerealiseerd op basis van een beheerstrategie die werd gewijzigd.
Rendementenper 28-02-2024Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Beyond Alterosa+5,3%
Composite DNCA Invest Beyond Alterosa (1)+10,3%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 17-12-2018
(2) 30% MSCI All Countries World net return + 70% Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged Index

In het kort

Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. Het compartiment wordt beheerd rekening houdend met verantwoorde en duurzame beginselen en focust op emittenten waarvan een aanzienlijk percentage van de omzet is blootgesteld aan de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Door middel van actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's, streeft het compartiment ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen. Het compartiment biedt echter geen kapitaalgarantie. Het beleggingsproces steunt op de volgende drie fasen: (i) uitsluiting van ondernemingen met grote risico's op het vlak van verantwoord ondernemen, (ii) selectie van emittenten en ondernemingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de duurzame strategie van het compartiment en (iii) de portefeuille opbouwen volgens een analyse van de kerncijfers, de liquiditeit en de waardering van de beoogde ondernemingen. Het compartiment kan op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - tot 100% van de nettoactiva mogen bestaan uit vastrentende effecten in euro of een andere valuta, uitgegeven door emittenten uit de publieke of private sector met kredietwaardige rating; - tot 50% van de nettoactiva mogen bestaan uit vastrentende effecten die behoren tot de categorie 'speculatief' d.w.z. met een rating lager dan'investment grade' van Standard & Poor’s (minimaal A-3 kortetermijnmarkt of BBB- langetermijnmarkt of vergelijkbaar met een minimumrating van CCC) of zonder rating. De beheermaatschappij baseert zijn beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen beoordelingen van kredietrisico's - Maximaal 50% van het nettovermogen in aandelen en vergelijkbare effecten van emittenten in alle marktkapitalisaties met hoofdkantoor in een OESO-land. - Beleggingen in aandelen en vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door emittenten met een kapitalisatie van minder dan 200 miljoen euro, mogen niet meer dan 5% van het nettovermogen van het compartiment bedragen. - Tot 100% van de nettoactiva in effecten van niet-OESO-landen; - Tot 100% van de nettoactiva in effecten uitgedrukt in een andere valuta dan de euro. - Tot 50% van de nettoactiva in converteerbare of omwisselbare obligaties en tot 20% van het totale vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties; - Tot 5% van de nettoactiva kan worden belegd in effecten die kunnen worden beschouwd als noodlijdende effecten (d.w.z. met een rating volgens Standard & Poor's onder CCC op lange termijn, of equivalent). - Tot 15% van de nettoactiva in door activa gedekte effecten (ABS) en door een hypotheek gedekte effecten (MBS), die bestaan uit effecten met een rating van bijvoorbeeld minstens B- volgens Standard & Poor's, of een kredietkwaliteit die de beheermaatschappij als gelijkwaardig beschouwt. Het wisselkoersrisico mag niet meer dan 100% van de nettoactiva van het compartiment bedragen. In ongunstige marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van de nettoactiva beleggen in geldmarktinstrumenten. Het compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of andere icb’s, inclusief ETF’s. Om de beleggingsdoelstelling te behalen, kan het compartiment bovendien beleggen in alle types in aanmerking komende derivaten die worden verhandeld op gereglementeerde of parallelmarkten wanneer die contracten beter geschikt zijn voor de beheerdoelstelling of wanneer de handelskosten er lager zijn. Die instrumenten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot futures, opties, swaps, CDS'en (al dan niet op indexen). Derivaten kunnen worden gehedged voor hedging- en/of blootstellingsdoeleinden. Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht, over de aanbevolen beleggingstermijn, een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index 30% MSCI World All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged Index berekend met herbelegging van dividenden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. Het compartiment wordt beheerd rekening houdend met verantwoorde en duurzame beginselen en focust op emittenten waarvan een aanzienlijk percentage van de omzet is blootgesteld aan de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in:
- tot 100% van het nettovermogen mag bestaan uit vastrentende effecten in euro's, uitgegeven door emittenten uit de publieke of private sector;
- tot 50% van het nettovermogen mag bestaan uit vastrentende effecten die behoren tot de categorie 'speculatief'd.w.z. met een rating lager dan 'investment grade' van Standard & Poor’s (minimaal A-3 kortetermijnmarkt of BBB- langetermijnmarkt) of vergelijkbaar met een minimumrating van CCC) of zonder rating.
De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen beoordelingen van kredietrisico's.
- Maximaal 50% van het nettovermogen in aandelen en vergelijkbare effecten in euro's van uitgevers in alle marktkapitalisaties, die statutair gevestigd zijn in de lidstaten van de OESO.
- Beleggingen in aandelen en vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 200 miljoen euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment.
- tot 10% van het nettovermogen in effecten van niet-OESO-landen;
- tot 10% van het nettovermogen in effecten uitgedrukt in een andere valuta dan de euro. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het compartiment.
In ongunstige marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten.
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook beleggen in aandelen of gerelateerde financiële derivaten, en in converteerbare obligaties, warrants en claims waarin derivaten zijn ingesloten, met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- en renterisico zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite DNCA Invest Beyond Alterosa
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite DNCA Invest Beyond Alterosa

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Beyond Alterosa streeft vooral naar duurzaam beleggen en wil ten minste 80% van zijn vermogen investeren in investeringen die als duurzaam worden beschouwd. 
Het Compartiment streeft ernaar om over de aanbevolen beleggingsperiode beter te presteren dan de volgende samengestelde index: 30% MSCI World All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged Index, berekend met herbelegde coupons en dividenden. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) omvat.
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoord en duurzaam beheer en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling zoals gedefinieerd in artikel 9 van de KRW. Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoord en duurzaam beheer en richt zich op emittenten met een aanzienlijke blootstelling, als percentage van hun inkomsten, aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Zo wordt bij het beleggingsproces en de portefeuilleselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, opgesplitst in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid tegenover de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en de duurzaamheid van het bedrijf, en bijdrage aan de duurzame overgang. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op optimalisering van het rendement op een vermogende belegging via een actief beheerde portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro. Het fonds beoogt een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en voor in euro luidende fondsen die een kapitaalgarantie bieden. Het biedt echter geen garantie voor het geïnvesteerde kapitaal. Het fonds geniet het Franse SRI-label. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en een niet-financiële benadering, ii) structurering van de portefeuille met een macro-economische benadering en iii) samenstelling van de portefeuille met inachtneming van de wettelijke beperkingen en het beleggingsproces om tot een definitieve selectie te komen.
Het Fonds kan te allen tijde beleggen binnen de volgende grenzen:
-tot 100% van zijn totale nettoactiva mag worden belegd in vastrentende effecten in euro of andere valuta, uitgegeven door openbare of particuliere emittenten, met een "investment grade"-rating;;
-tot 50% van zijn nettoactiva mag worden belegd in effecten in de categorie speculatief (d.w.z. met een minimale Standard & Poor's rating van A-3 op korte termijn of BBB op lange termijn, of gelijkwaardig met een minimale rating van CCC) of zonder rating. De Beleggingsbeheerder zal zich bij zijn beleggingsbeslissingen niet alleen baseren op de ratings van onafhankelijke ratingbureaus, maar ook zijn eigen kredietrisicobeoordelingen maken.
-De Beleggingsbeheerder mag tot 50% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen of gelijkwaardige effecten van emittenten van alle marktkapitalisatieklassen met statutaire zetel in een OESO-land;
-200 miljoen mag niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het fonds.
- tot 100% van zijn nettoactiva in effecten die buiten de OESO-landen zijn uitgegeven;
-tot 100% van zijn nettoactiva in effecten die luiden in een andere valuta dan de euro.
- tot 50% van zijn nettoactiva in converteerbare of omwisselbare obligaties en tot 20% van zijn nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("Coco bonds").
- maximaal 5% van zijn nettoactiva mag worden belegd in effecten die als "distressed" worden gekwalificeerd (d.w.z. met een S&P-rating lager dan CCC op lange termijn, of een gelijkwaardige rating).
- tot 15% van haar nettoactiva in asset-backed securities (ABS) en mortgage-backed securities (MBS) met een Standard & Poor's rating van ten minste B- of een door de beheermaatschappij vergelijkbaar geachte kwaliteit.
Het valutarisico zal niet meer bedragen dan 100% van het nettovermogen van het fonds. In geval van ongunstige marktomstandigheden kan het fonds tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten. Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of ICB's, met inbegrip van ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het Compartiment ook beleggen in financiële derivaten die op gereglementeerde of OTC-markten zijn genoteerd, wanneer de Beleggingsbeheerder het gebruik ervan geschikter acht, met name in termen van lagere transactiekosten. Deze instrumenten kunnen onder meer futures, opties, swaps, CDS, index-CDS omvatten, voor afdekkings- en/of blootstellingsdoeleinden.
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de beheermaatschappij genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
Het fonds DNCA Invest Beyond Alterosa past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de UN Global Compact-beginselen ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

De benchmark van het fonds is op 25 januari 2021 gewijzigd.

<p>Het Compartiment heeft tot doel duurzaam te beleggen in de zin van artikel 9 van de SFDR. Bij het beheer van het Compartiment wordt rekening gehouden met verantwoorde en duurzame beginselen en wordt ernaar gestreefd zich te richten op emittenten die voor een aanzienlijk percentage van hun inkomsten of hun inkomsten blootgesteld zijn aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.</p>