11 Januari 2016

Morningstar kent DNCA Invest Europe Growth 5 sterren toe.

Beheercommentaar

“BELEGGEN IN GROEI DICHT BIJ ONS”

 

DNCA Finance stelt u DNCA Invest Europe Growth voor, een fonds van Europese aandelen dat zich toelegt op het thema Groei en tevens in aanmerking komt voor het aandelenspaarplan. Naar aanleiding van zijn 3- jarige bestaan kreeg het door Morningstar 5 sterren toebedeeld.

DNCA Invest Europe Growth is een fonds van Europese groeiwaarden. Het bevat zowel grote als kleine kapitalisaties en komt in aanmerking voor het aandelenspaarplan. Het stelt zich tot doel beter te presteren dan de pan-Europese aandelenmarkten over de aanbevolen beleggingsduur. De STOXX EUROPE 600 Net Return EUR-benchmark, berekend met herbelegde dividenden, wordt opgegeven als maatstaf a posteriori.

Het fonds voert een actief en fundamenteel beheer. De waardenselectie (“stock-picking”) steunt op acht kwantitatieve en kwalitatieve criteria, waarvan het belangrijkste de toekomstige autonome omzetgroei van de bedrijven is. Die groei moet permanent 5 % of meer per jaar bedragen. Het fonds richt zich dan ook op specifieke sectoren: gezondheid, diensten aan bedrijven en uitrusting voor de autosector zijn bijvoorbeeld sterk vertegenwoordigd, terwijl het fonds nagenoeg afwezig is in sectoren zoals financiën, grondstoffen of nutsvoorzieningen.

Een op overtuiging gebaseerd beheer …

Het beheer concentreert zich op een veertigtal bedrijven. De tien belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigen vandaag 50 % van de nettoactiva. De beheerder is vrij in zijn keuzes voor de opbouw van de portefeuille en handelt onafhankelijk van benchmarks of top-down analyses. Sinds de oprichting van het fonds is de portefeuille vrijwel op zijn maximum belegd (tussen 95 % en 99 %). Het beheer is eenvoudig en transparant, gebaseerd op overtuigingen en waardeaangroei, volledig in overeenstemming met de beheerfilosofie van DNCA Finance.

… met een geringe gevoeligheid voor economische cycli

“De meeste van de bezochte bedrijven zijn niet (of weinig) gevoelig voor de economische cyclus omdat ze seculaire groeitrends volgen. Groeigericht beheer is een solide beleggingsthema dat modeverschijnselen en marktrends overstijgt met het oog op regelmatige prestaties, zoals blijkt uit de historiek: +22,95 % in 2013, +11,70 % in 2014, +23,36 % in 2015”, aldus Carl Auffret, CFA, beheerder van het fonds.

Het fonds is voornamelijk blootgesteld aan de volgende risico’s: risico verbonden aan aandelen, risico verbonden aan het discretionair beheer, risico op kapitaalverlies. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties.

Deze beleggingsstrategie gaat niet ten koste van de volatiliteit, integendeel. De volatiliteit op drie jaar van Europe Growth situeert zich in het eerste kwartiel van zijn categorie (Europa algemeen). Deze beheerste volatiliteit sluit aan bij de kwaliteit en de soliditeit van de geselecteerde bedrijven, die vaak defensiever zullen zijn.

Specifieke beleggingsthema’s

De beheerder legt structurele beleggingsthema’s vast, zoals gezondheid. Deze sector profiteert van de vergrijzing van de bevolking, van innovaties in het onderzoek naar nieuwe indicaties, van de uitbouw van het socialezekerheidssysteem in opkomende landen en van de ontwikkeling van ziekten op wereldschaal (bv.: diabetes). Deze bedrijven zijn doorgaans zeer rendabel en hun activiteit is niet (of weinig) gevoelig aan macro-economische onzekerheden. Voor deze sector bevat onze selectie onder meer Korian, de Europese koploper in diensten aan senioren, of Sartorius Stedim, marktleider in productie-uitrusting voor BioPharma.

Een ander thema waaraan we bijzondere aandacht besteden, is low cost. Deze economische trend wint voortdurend aan belang in de ontwikkelde landen doordat de consument steeds meer op zoek is naar producten/diensten tegen een gematigde prijs (Ryanair voor de luchtvaart of Premier Inn in de hotelsector). Voorts vermelden we het toenemende gebruik van Outsourcing. Overheden en bedrijven gaan steeds vaker op zoek naar externe partners die prestaties efficiënter en goedkoper kunnen leveren. De Britse firma Babcock International Plc is hier een voorbeeld van: zij onderhoudt de strategische uitrusting van het Britse “MOD” (Ministry of Defense). In Frankrijk viel de keuze op Teleperformance, de wereldleider in callcenters.

Prestatie 2015 in lijn met de kwaliteit van de geselecteerde bedrijven

“Tijdens de eerste drie kwartalen van het jaar schommelde de autonome omzetgroei van de bedrijven in het fonds gemiddeld tussen 7 % en 9 %. De goede resultaten van deze bedrijven weerspiegelden zich logischerwijze in een aanzienlijke stijging van hun beurskoers”, licht Carl toe. Daarbij komen drie externe factoren die zeer gunstig zijn voor de groei van de Europese bedrijven: een positief wisselkoerseffect EUR/USD, de lage grondstoffenprijzen en tot slot een rentesituatie die hen de mogelijkheid biedt om eventuele overnames goedkoop te financieren.

“Met al deze positieve elementen, zowel intern als extern, bedraagt de winstgroei per aandeel van onze selectie 20 %. Als we daarbij het nettorendement van het  fonds voegen dat voortvloeit uit de uitgekeerde dividenden (2 % van het fonds), dan is het logisch dat we uitkomen op een stijging van de liquidatiewaarde van het fonds van om en bij de 20 %,” verduidelijkt de beheerder.

Naast deze cijfers is de beheerder ook tevreden over zijn deelname aan twee beursintroducties op midcaps: de eerste begin november met McCarthy & Stone (ontwikkelaar van vastgoed voor ouderen in Groot-Brittannië), waarvan de koers reeds 30 % hoger ging; de tweede eind november met Attendo (de marktleider in woonzorgcentra in Zweden en Finland), waarvan het aandeel in twee dagen tijd 40 % opveerde na de officialisering van de beursgang. “Onze beleggingsvrijheid, zowel qua beurskapitalisatie als in geografisch opzicht, stelt ons in staat dergelijke opportuniteiten aan te grijpen. Zo kunnen wij nieuwe groeiverhalen en soms onbekende bedrijven opsporen in specifieke domeinen”, vertelt Carl.

Nog steeds behoorlijke vooruitzichten voor 2016

Wij verwachten dat de winstgroei van de selectie zich zal doorzetten dankzij de aanhoudend gunstige conjuncturele elementen: het nog steeds positieve wisseleffect in combinatie met zeer voordelige rentevoeten en grondstoffenprijzen.

“De prestatie van 2015 was sterk en het wordt niet gemakkelijk om dat te herhalen. Maar de fundamentals zijn nog altijd solide en de portefeuille is goed gediversifieerd. Vandaar dat wij 2016 tegemoetzien met een zekere sereniteit, hoewel de huidige omgeving ook macro-economische en geopolitieke risico’s inhoudt. Het beheerproces zal blijven steunen op een strikte waarderingsbenadering om teleurstellingen te vermijden,” herhaalt Carl Auffret.

Deze waakzaamheid zal ons ook in staat stellen om nieuwe opportuniteiten aan te grijpen naar aanleiding van beursintroducties of overnamebiedingen (van AB InBev op SABMiller bijvoorbeeld dit jaar) of zelfs splitsingen. De flexibiliteit van het fonds qua landen, sectoren en beurskapitalisatie is een belangrijke troef.

De in het verleden geboekte prestaties van het fonds getuigen van de doeltreffendheid en de soliditeit van deze Groei-expertise: +19,15 % op jaarbasis met een volatiliteit van 13,24 % sinds de oprichting (gegevens van 28/12/2012 tot 31/12/2015, bron Europerformance). Aldus vervolledigt “Value”-beheerder DNCA zijn Europees aanbod met dit “groeifonds tegen een redelijke prijs”.

Tekst voltooid op 11 januari 2016.
Cijfergegevens op 31/12/2015 voor aandeel B (Isin-code: LU0870553459). Bronnen: Europerformance en DNCA Finance.
Rating op 31/12/2015. Meer informatie is terug te vinden op onze website of die van Morningstar.
 

Download hier de beheercommentaar in PDF formaat. 

“BELEGGEN IN GROEI DICHT BIJ ONS”   DNCA Finance stelt u DNCA Invest Europe Growth voor, een fonds van Europese aandelen dat zich toelegt op het thema Groei en tevens in aanmerking komt voor het aandelenspaarplan. Naar aanleiding van zijn 3- jarige bestaan kreeg het door Morningstar 5 sterren toebedeeld. DNCA Invest Europe...
2016-01-11