DNCA Invest
South Europe Opportunities

Zuid-Europese Aandelen

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Beheerscommentaar
Augustus 2018


Na een bemoedigend maandbegin verdampte de jaarwinst op de Italiaanse (FTSE MIB -8,76 %), Spaanse (IBEX 35 -4,78 %) en Portugese (PSI 20 -3,51 %) markten.

De handelsspanningen met de Verenigde Staten, de vertraging van de opkomende landen en de Brexit hadden een negatieve impact op de meeste Europese beurzen. Bepaalde Zuid-Europese waarden hadden zwaar te lijden onder de problemen in Turkije en vervolgens in Argentinië, en de ramp met de Morandibrug in Genua. De banken Unicredit en BBVA, de beveiligingsfirma Prosegur en Telefonica werden onderuitgehaald door de opkomende waarden. Het...

Lucy Bonmartel - Isaac ChebarRedactie beëindigd op 3 september 2018

Tot 16-10-2018

Vereffeningswaarde

99,82€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-4,56%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+4,96%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2017

+17,35%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

13,9%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 28-09-2018)

229M€

Oprichting van het deelbewijs

16-02-2007
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Lucy Bonmartel

Lucy Bonmartel behaalde een diploma DEA internationale financiën aan de Universiteit Paris Dauphine en aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers).

Ze begon haar loopbaan als verantwoordelijke voor de financiële sector bij de studie- en adviesvennootschap Eurostaf gedurende 8 jaar. Daarna wordt ze analiste en vervolgens beheerder Europese aandelen bij Société Générale Asset Management dit gedurende 8 jaar. Daarna stapt ze over naar Axa Investment Managers waar ze 6 jaar werkzaam was.

In januari 2014 vervoegt ze het beheerteam van DNCA Finance.

Isaac Chebar

Isaac Chebar is scheikundig ingenieur, afgestudeerd aan de Polytechnische school van de universiteit van Sao Paolo in Brazilië.

Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.

Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen
Rendementen op jaarbasis
RendementenTot 16-10-2018
Right arrow
Left arrow

YTD

DNCA Invest South Europe Opportunities-4,56%
Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities (2)-7,13%
Simulator
(1) De oprichtingsdatum van het fonds is : 16-02-2007
(2) 55% FTSE MIB; 40% IBEX; 5% PSI20

In het kort

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die statutair gevestigd zijn in Zuid-Europa (Italië, Spanje, Portugal, Griekenland) of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Zuid-Europa. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. De voornaamste beleggingscriteria zijn de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de huidige en verwachte rente, de kwaliteit van het management en de marktpositie van de uitgever. De sectoren waarin de vermogensbeheerder kan beleggen, zijn niet beperkt, ook niet wat de aandelen uit de sector nieuwe technologie betreft.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende referentie-index (net return): 55% FTSE MIB, 40% IBEX, 5% PSI20, berekend met herbelegging van dividenden, over de aanbevolen beleggingstermijn.

Welke verdeling?

- Zuid-Europese aandelen of daarvan afgeleide financiële instrumenten (zoals CFD's of DPS): 75% tot 100% van het totale vermogen (behoudens de bepalingen van de voorgaande alinea).
- Schuldinstrumenten: 0% tot 25% van het totale vermogen.
- Niet-Zuid-Europese aandelen: 0% tot 10% van het totale vermogen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het Compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS) tot 40% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van aandelenrisico's zonder te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en in het bijzonder beleggers die een positie willen nemen in de Zuid-Europese markten en die deze belegging gedurende de aanbevolen periode kunnen aanhouden.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : 200.000 € (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Dit fonds komt in aanmerking voor de PEA. Voor bijkomende informatie, gelieve u te wenden tot uw gebruikelijke financieel adviseur.

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.