DNCA Invest
Europe Growth

Europese ‘growth’-aandelen

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Beheerscommentaar
December 2018


2018 was ontegensprekelijk een jaar van frustraties. Eind september zorgde solide organische groei, aangevuld met doorgaans relutieve overnames (Teleperformance / Intelenet, Amplifon / Gaes, IMCD / E.T Horn enz.) nog voor behoorlijke prestaties. Deze dynamiek werd in Q4 doorbroken om de volgende redenen: handelsspanningen, macro-economische vertraging in China, monetaire verstrakking in Noord-Amerika, sociale oproer in Frankrijk, de automobielsector die zwaar getroffen werd door de invoering van de WLTP-norm en natuurlijk … een totaal gebrek aan zichtbaarheid voor de uiteindelijke uitkomst...

Carl Auffret - Yingying WuRedactie beëindigd op 2 januari 2019

Tot 14-02-2019

Vereffeningswaarde

95,77€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+9,77%

Rendement
sinds de oprichting

-3,16%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2018

-11,37%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 31-01-2019)

1.144M€

Oprichting van het deelbewijs

10-10-2017
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Carl Auffret

Carl Auffret is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), van een Master in Beheer en van een diploma gespecialiseerde hogere studies "Bank en Financiën", behaald aan de Universiteit Paris Dauphine.

In 1999 begint hij zijn loopbaan bij SG Securities Ltd in Londen als analist sell-side voor de sector van de consumptiegoederen. In juli 2003 keert hij terug naar Frankrijk en wordt hij er sectoraal beheerder-analist bij CM-CIC Asset Management, waarna hij in 2005 de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer van het fonds "Union Europe Growth", een fonds van pan-Europese groeiwaarden.

Sinds mei 2012 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Yingying Wu

Yingying Wu behaalde in 2005 een Master in de Journalistiek aan de Universiteit voor Communicatie van China (Peking), studeerde in 2010 af aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales) en is houdster van een CFA.

Ze begon haar loopbaan binnen het gebied van de Europese aandelen bij BNP Paribas Asset Management in Paris waar ze medebeheerder was van de wereldwijde mandaten en een opkomend Aziatisch fonds.

In april 20015 vervoegt ze het team voor groeibeheer van DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen
Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 10-10-2017

RendementenTot 14-02-2019
Right arrow
Left arrow

YTD

DNCA Invest Europe Growth+9,77%
Stoxx Europe 600 NR+7,91%
Simulator
(1) De oprichtingsdatum van het fonds is : 10-10-2017

In het kort

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken maakt de beleggingsstrategie van het compartiment gebruik van actief discretionair beheer dat gericht is op beleggen in pan-Europese groeiaandelen van hoge kwaliteit. Het selectieproces berust op het selecteren van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (een grondige analyse van de kerncijfers wordt in eigen beheer uitgevoerd), niet op basis van de samenstelling van de benchmark. De beleggingen kunnen daarom geconcentreerd zijn in een beperkt aantal aandelen; de portefeuille dient echter ten minste 20 aandelen te bevatten.

Welke doelstelling?

Het compartiment stelt zich tot doel beter te presteren dan de pan-Europese aandelenmarkten over de aanbevolen beleggingsduur. De Stoxx Europe 600 Net Return EUR-benchmark, berekend met herbelegde dividenden, wordt opgegeven als maatstaf a posteriori.

Welke verdeling?

Aandelen waarvan de emittenten hun maatschappelijke zetel in de EU hebben of ermee verbonden afgeleide instrumenten (zoals CFD’s of DPS’s): 60 % tot 100 % van de nettoactiva
Aandelen buiten de EU: tot 25 % van de nettoactiva
Vastrentende bedrijfs- of overheidsobligaties in euro: 0 tot 25 % van de nettoactiva
Deelbewijzen en/of aandelen van ICB’s: tot 10 % van de nettoactiva
Het Compartiment kan gebruikmaken van afgeleide producten, genoteerd of onderhandeld (andere dan CFD’s en DPS’s) ten belope van 40 % van zijn nettoactiva, met inbegrip van onder meer gestandaardiseerde termijncontracten en niet-complexe opties verhandeld op de gereglementeerde markten met het oog op afdekking van of verhoogde blootstelling aan aandelen, zonder daarbij te streven naar een overmatige blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, in het bijzonder beleggers die op zoek zijn naar een blootstelling aan de Europese aandelenmarkten.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
Nietigheid (Deelbewijs ND, Deelbewijs N)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs ND, Deelbewijs N)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Stoxx Europe 600 NR

Welke fiscaliteit?

Dit fonds komt in aanmerking voor de PEA. Voor bijkomende informatie, gelieve u te wenden tot uw gebruikelijke financieel adviseur.

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.