DNCA Invest
Archer Mid-Cap Europe

Europese ‘mid-cap’ aandelen

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Beheerscommentaar
December 2018


In het aantrekkelijke segment van de Europese midcaps concentreert ons fonds zich op bedrijven die 1) een concurrentieel voordeel vertonen, 2) de belangen van de aandeelhouders en de directie op elkaar weten af te stemmen en 3) bescheiden gewaardeerd zijn.

2018 eindigde in mineur, met de slechtste maand december op de wereldwijde aandelenmarkten sinds meerdere decennia. Hiermee is ook het slechtste jaar op de wereldbeurzen sinds 2008 een feit.

Na goede prestaties voor ons fonds in 2016 en in 2017 met een stijging van meer dan 40 % tussen de lancering en begin 2018, hebben we nu een moeilijk...

Don Fitzgerald - Isaac Chebar - Julie Arav - Maxime GenevoisRedactie beëindigd op 2 januari 2019

Tot 15-02-2019

Vereffeningswaarde

126,15€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+10,17%

Rendement
sinds de oprichting

+9,17%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2018

-19,18%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

12,22%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 31-01-2019)

103M€

Oprichting van het deelbewijs

24-06-2016
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en een diploma van het Trinity College in Dublin.

Hij begon zijn carrière bij Citigroup in 1996, stapte in 2003 over naar WestLB in Parijs en in 2007 naar Tocqueville Finance. Don heeft meer dan 12 jaar ervaring in de selectie en het beheer van ondergewaardeerd effecten en distressed debt producten op de Europese markten. Hij beheerde tussen 2008 en 2015 het Tocqueville Value Europe fonds, een fonds gerangschikt in het eerste deciel door Quantalys in zijn categorie op 1, 3 en 5 jaar. Het fonds werd in mei 2015 bekroond met de zilveren trofee van REVENU in de categorie europese aandelen op 3 jaar. Don is drietalig en werkte in Dublin, Parijs, Londen en Frankfurt.

In september 2015 trad hij toe tot het beheerteam van DNCA Finance.

Isaac Chebar

Isaac Chebar is scheikundig ingenieur, afgestudeerd aan de Polytechnische school van de universiteit van Sao Paolo in Brazilië.

Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.

Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Julie Arav

Julie ARAV studeerde af aan de Master 224 Bank and Finance aan de Universiteit Paris-Dauphine.

Ze begon haar loopbaan in 2006 op de afdeling Aandelenonderzoek van IXIS Securities (nu Natixis) als analist voor de Europese waarden van de nutssector. In 2010 verlaat ze Natixis voor Kepler Capital Markets waar ze aan de slag gaat als analist, nog steeds in Europese waarden van de "Utilities" sector, met een focus op Franse waarden. In 2011 verlaat ze Parijs voor Londen en vervoegt Barclays Capital Research als Vice President van het European Utilities-team. In 2014, na drie jaar doorgebracht te hebben tussen Londen en Parijs, keert Julie ARAV terug naar Kepler Cheuvreux als senior analist voor Europese nutsbedrijven.

In februari 2018 treed ze in dienst bij DNCA Finance als algemeen financieel analist. Haar taak bestaat er uit de reikwijdte van de analyse en screening van bedrijven, die het voorwerp kunnen zijn van een investering, te verbreden. Een opportunistische aandelenselectie met een "Value" en een contraire bias.

Maxime Genevois

Maxime Genevois is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en studeerde af aan de Toulouse Business School in 2015.

Daarna liep hij stages als financieel analist bij DNCA Finance, Financière Arbevel en Rothschild & Cie Gestion, sinds augustus 2015 is hij actief binnen het DNCA Value Europe beheerteam.

Rendementen

Rendementen
Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 24-06-2016

RendementenTot 15-02-2019
Right arrow
Left arrow

YTD

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe+10,17%
MSCI Europe Mid Cap NR+10,62%
Simulator
(1) De oprichtingsdatum van het fonds is : 24-06-2016

In het kort

Het Compartiment past een beleggingsstrategie toe die uitgaat van een actief discretionair beheer en een effectenselectie die gebaseerd is op een fundamentele financiële analyse. De beheerder zoekt naar effecten met een naar zijn mening ondergewaardeerde intrinsieke waarde en een asymmetrische risico-rendementsverhouding, waarbij de volatiliteit van de portefeuille nauwlettend in het oog wordt gehouden. De beleggingsideeën komen voort uit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve aanpak. De beheerder let vooral op de ontwikkelingen in de beoogde sector, de toetredingsdrempels, het concurrerend vermogen van het bedrijf en zijn positie binnen de sector, de concurrentievoordelen, de kwaliteit van het management en de vooruitzichten wat betreft herinvesteringen en groei. Ook de rentabiliteit van de bedrijven (winstgevendheid, kasstroom, rendement op eigen vermogen) wordt onderzocht. De beheerder kijkt ook naar het verschil tussen de gerapporteerde winst, de gegenereerde kasstroom (exclusief passiva) en de waarde van de activa.

Welke doelstelling?

Het Compartiment stelt zich ten doel op lange termijn een aantrekkelijk risicogewogen rendement te behalen door tijdens de aanbevolen beleggingsperiode hoofdzakelijk te beleggen in aandelen (of vergelijkbare effecten) van middelgrote Europese bedrijven. In het kader van een discretionair beheer wordt bij het samenstellen van de portefeuille niet getracht een bepaalde referentie-index na te bootsen. Het resultaat kan echter a posteriori worden vergeleken met dat van de index MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro.

Welke verdeling?

Het Compartiment kan te allen tijde belegd zijn in:
- Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Europa (EER en Zwitserland) of vergelijkbare financiële instrumenten (zoals CFD's of voorkeurrechten tot inschrijving): 75% tot 100% van de netto activa;
- Aandelen buiten Europa (EER en Zwitserland): tot 25% van de netto activa;
- Aandelen van bedrijven met een kapitalisatie van minder dan 100 miljoen euro: tot 10% van de netto activa;
- Renteproducten (obligaties en schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven uit de eurozone, converteerbare obligaties of vergelijkbare effecten): tot 25% van de netto activa;
- Geldmarktinstrumenten en deposito: tot 25% van de netto activa;
- Andere financiële instrumenten: tot 10%.
Het Compartiment kan ook gebruikmaken van ICBE's en/of alternatieve beleggingsfondsen binnen een limiet van 10% van de netto activa.
Het Compartiment kan ter afdekking van of blootstelling aan aandelenrisico ook gebruikmaken van beursgenoteerde of onderhands verhandelde financiële derivaten ter hoogte van 25% van de netto activa, met inbegrip van onder andere vastetermijncontracten en niet-complexe, op gereglementeerde markten verhandelde opties, waarbij een overmatige blootstelling wordt vermeden.
Het compartiment mag ook beleggen op buitenlandse valutamarkten om zijn niet in euro luidende beleggingen (posities in Europese valuta's en de belangrijkste internationale valuta's), af te dekken.

Voor welke belegger?

Beleggingsregio : Europa (Europese Economische Ruimte en Zwitserland)

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000 (Deelbewijs I)
Nietigheid (Deelbewijs N)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs N)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI Europe Mid Cap NR

Welke fiscaliteit?

Het compartiment komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan (PEA).

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.