14 Mei 2018

Een complexe economische en politieke omgeving.

Beheercommentaar

VUCA…Vulnerable, Uncertain, Complex and Ambiguous… toegepast op de analyse van de menselijke organisaties vat dit Engelse letterwoord de huidige situatie in de wereld goed samen, zowel vanuit economisch, financieel en politiek oogpunt.

Nu de Verenigde Staten uit het nucleair akkoord met Iran is gestapt, vat voor de wereld een nieuwe periode aan: een periode waarin het vat olie meteen boven de 70$ (WTI) uitkomt, waarin de Amerikaanse rente op 10 jaar zich duurzaam nestelt in de buurt van de 3 % en waarin de dollar nogal wat valutahandelaars verraste door zich te versterken, met name tegenover de euro.

De Verenigde Staten bevestigen hun leiderschap en het feit dat ze in alle domeinen het meeste gewicht in de schaal kunnen leggen (ALENA, handelsakkoorden tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, douanetarieven met China, afgenomen spanningen tussen de twee Korea’s). Hun beslissingen hebben een niet te verwaarlozen materiële impact. De Chinese telecomfabrikant ZTE zette de productie van smartphones stop bij gebrek aan chips en onderdelen die onbeschikbaar zijn geworden. Een ander voorbeeld: na de Amerikaanse terugtrekking uit het nucleaire akkoord flirtte de koers van de Iraanse rial tegenover de dollar (op de parallelle markt) met de 50 000 (x 5 sinds het begin van de sancties in 2012).

De markten zijn echter goed voorbereid op de retoriek van Donald Trump (die reeds tijdens zijn campagne gehanteerd werd) en reageerden niet negatief, ondanks de onvermijdelijke onzekerheid die deze beslissing met zich meebrengt. In Europa maakt het integratieproces geen vordering meer. Italië tracht nog steeds een regering te vormen, mogelijk met partijen waarvan de filosofie mijlenver verwijderd is van het Europese project (of er zelfs haaks op staat). Frankrijk voert hervormingen door in een sociaal klimaat dat voorlopig onder controle blijft, ondanks de dure en omvangrijke stakingen in de vervoersector (Air France-KLM en SNCF).

Duitsland lijkt voorlopig geen duimbreed af te wijken van zijn strikte begrotingsprincipes. De algemene sfeer lijkt er dus dubbelzinnig want in een economie op het groeispoor en met enkele positieve momentumsignalen op het vlak van opwaartse winstherzieningen voor de bedrijven zou Europa een versnelling hoger kunnen schakelen in zijn hervormingen. De voorbije weken vonden een aantal opvallende sectorale verschuivingen plaats. Sectoren die de voorbije jaren uit de gunst waren gevallen (Utilities, Telecom) veerden op, terwijl andere (Automobiel, Banken) terrein verloren. Olie maakte een gezwinde terugkeer in de allocaties van de beheerders omdat de prijsevolutie van het vat bepaalde exploratieprojecten opnieuw geloofwaardig maakt en de geldmachine voedt die de op het vlak van kostenbeheersing best presterende majors (bij voorbeeld Total) ontwikkelden tijdens de magere jaren.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 20 mei 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

VUCA…Vulnerable, Uncertain, Complex and Ambiguous… toegepast op de analyse van de menselijke organisaties vat dit Engelse letterwoord de huidige situatie in de wereld goed samen, zowel vanuit economisch, financieel en politiek oogpunt. Nu de Verenigde Staten uit het nucleair akkoord met Iran is gestapt, vat voor de wereld een nieuwe periode aan:...
2018-05-14