16 Maart 2018

Is alles dat wat overdreven is, insignificant?

Beheercommentaar

“You are fired”. Dat moet ongeveer geweest zijn wat Donald Trump zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, liet weten in de stijl van het spelprogramma The Apprentice, dat de President van de Verenigde Staten in een vroeger leven presenteerde. De zeggenschap van de Amerikaanse president wordt echter niet alleen afgemeten aan zijn humanresourcesmanagement.

Zo blokkeerde hij ook de geplande overname van Qualcomm door het Singaporese Broadcom op basis van het argument van de nationale veiligheid. Overal ter wereld beginnen de landen barrières op te werpen om te vermijden dat hun talenten of technologieën wegvloeien. In de eurozone proberen de gezagdragers voor nationale of trans-Europese kampioenen te zorgen (Alstom/Siemens Transport) om het hoofd te bieden aan de internationale concurrentie. Finland nam dan weer 3,3 % in telecombedrijf Nokia.

China waakt angstvallig over zijn schat (zeldzame aarden), waarvan het bijna 90 % van de wereldwijde ontginning bezit. Japan houdt ondanks de kritiek vast aan de aandeelhoudersstructuren van de keiretsu (conglomeraten). De protectionistische initiatieven moeten vandaag gezien worden als eventuele obstakels voor de voortzetting van de globalisering. De Amerikaanse president is niet aan zijn proefstuk toe met de aankondiging van douaneheffingen op aluminium en staal. Hij had voordien al gedreigd met een grenstaks (border tax adjustment), die vervolgens weinig effect had. De Franse staatsman Charles-Maurice de Talleyrand zei altijd dat alles wat buitensporig is, onbetekenend is. Hoe harder en groter de woorden, hoe gematigder de actie kan zijn.

Dreigementen kunnen soms volstaan om concurrenten of vijanden in actie te laten komen. Bij de drievoudige devaluatie van de renminbi waartoe de Chinese monetaire autoriteiten in augustus 2015 beslisten, ontstond dezelfde vrees voor een wereldwijde handelsoorlog op het niveau van de wisselkoersen, die uiteindelijk enige tijd later weer is weggeëbd.

 De macro- en micro-economische omgeving is beduidend anders dan in 2015. Als de winstgroei wordt bevestigd en als de oorlogsretoriek stilaan uitdooft, dan kunnen we tijdens de tweede jaarhelft van 2018 een mooie opleving van de aandelenmarkten verwachten, vooral dan in Europa (want vooral de Nasdaq bevindt zich al veel verder in de cyclus).

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 16 maart 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

“You are fired”. Dat moet ongeveer geweest zijn wat Donald Trump zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, liet weten in de stijl van het spelprogramma The Apprentice, dat de President van de Verenigde Staten in een vroeger leven presenteerde. De zeggenschap van de Amerikaanse president wordt echter niet alleen afgemeten aan zijn...
2018-03-16