26 Januari 2018

Valutaoorlog en fiscale vrede

Beheercommentaar

Terwijl we de voorbije week nog inzetten met het einde van de “shutdown” van een aantal Amerikaanse overheidsdiensten (tot de volgende herziening door Democraten en Republikeinen die gepland is op 8 februari), waren het vooral de bewegingen op de wisselmarkten die de sfeer op de markten bepaalden. De uitspraken van Steve Mnuchin over het feit dat een zwakke dollar goed is voor de VS dreven de koers op tot 1,25 euro. Mario Draghi maakte zich hierover niet echt zorgen wetende dat het Europese herstel zich sterk doorzet.

Een kooppositie op de yen (onder alle grote liberale landen een van de laatste zwakke munten tegenover de euro en de dollar) zou een beleggingsidee kunnen zijn op een wisselmarkt die de vooruitgang van de aandelenmarkten en de resultaatprognoses van de grote ondernemingen zou kunnen blijven doorkruisen. Parallel kozen alle landen (Verenigde Staten op kop, maar ook Frankrijk) voor fiscale vrede met de ondernemingen en de meest gegoede gezinnen om zo internationale kapitaalstromen aan te trekken en een zekere fiscale concurrentie aan te wakkeren. De positieve gevolgen van de massale belastingverlagingen op de economie (theorie van de doorsijpeling) zouden deels tenietgedaan kunnen worden door het vrij desastreuze effect op de begrotingstekorten, ontsporingen die momenteel kenmerkend zijn voor de twee Angelsaksische kapitalistische modellen (Verenigde Staten en Groot-Brittannië).

Fiscaliteit als instrument voor herverdeling en meer economische efficiëntie is geen nieuw thema. In 1768 reeds maakte de filosoof Voltaire er het centrale thema van in zijn werk “l’Homme aux quarante écus”. Zijn betoog suggereerde dat de best mogelijke belasting degene met intelligentie als uitgangspunt zou zijn, want uit ijdelheid zou elk mens bereid zijn ze te betalen! De valutaoorlog en de fiscale vrede leggen vandaag de basis voor het nieuwe gevaar dat zich aftekent met de verkiezingsbeloften van Donald Trump: het heropflakkerende protectionisme.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 26 januari 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Terwijl we de voorbije week nog inzetten met het einde van de “shutdown” van een aantal Amerikaanse overheidsdiensten (tot de volgende herziening door Democraten en Republikeinen die gepland is op 8 februari), waren het vooral de bewegingen op de wisselmarkten die de sfeer op de markten bepaalden. De uitspraken van Steve Mnuchin over het feit...
2018-01-26