19 Januari 2018

Evenaart 2018 het uitzonderlijk goede 2017?

Beheercommentaar

Evenaart 2018 het uitzonderlijk goede 2017? Die vraag brandt op de lippen van zowat elke belegger, temeer daar dit nieuwe jaar met tromgeroffel werd ingezet, zowel wat betreft de richting van de markten (records op de Amerikaanse markten en prestaties die bijna voor een jaar zouden kunnen doorgaan op bepaalde Europese markten) als wat de verhandelde volumes betreft. Aangemoedigd door sterke macro-economische tendensen (zoals nog bleek uit de recente publicatie van een Chinese BBP-groei van 6,9 %) lijken de aandelenmarkten geen oog te hebben voor de potentiële risico’s die als een muizenval zouden kunnen dichtklappen: rentestijging, volatiele munten en aantrekkende olieprijs.

Voorlopig blijven de resultaatvooruitzichten van de bedrijven meer dan behoorlijk in Europa en vooral in de Verenigde Staten, waar ze een extra boost kregen door de verlaging van de vennootschapsbelasting.

In Frankrijk overtreft het optimisme alle verwachtingen. Zelfs het Britse blad The Economist, dat niet echt de reputatie heeft zeer ingenomen te zijn met Frankrijk, verkoos het tot “land van het jaar 2017”. De verkiezing van Emmanuel Macron en de vooropgestelde hervormingen in een gunstige economische context leveren een unieke kans op om structurele onevenwichten recht te trekken: tweevoudig tekort, hoge werkloosheid en ontspoorde overheidsuitgaven. Frankrijk wordt ondertussen beschouwd als een factor van stabiliteit naast het traditionele Duitsland, dat wel de grootste moeite ondervindt om nieuwe bestuurders te vinden achter de onverstoorbare Angela Merkel.

In de eurozone tot slot is er sprake van dezelfde economische euforie, maar blijft de gepubliceerde inflatie steken op lage niveaus (1,4 %) of in iedere geval op niveaus die weinig verrassing inhouden voor de obligatiemarkt. Het is die inflatie die we in 2018 op de voet zullen moeten volgen, want zij wordt op middellange termijn de trigger voor een stijging van de lange rente.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 19 januari 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Evenaart 2018 het uitzonderlijk goede 2017? Die vraag brandt op de lippen van zowat elke belegger, temeer daar dit nieuwe jaar met tromgeroffel werd ingezet, zowel wat betreft de richting van de markten (records op de Amerikaanse markten en prestaties die bijna voor een jaar zouden kunnen doorgaan op bepaalde Europese markten) als wat de...
2018-01-19