29 December 2017

Gorilla in de mist.

Beheercommentaar

In de eerste nieuwsbrief van 2018 willen we even stilstaan bij de resultaten van een psychologisch experiment uit 1999 door twee Amerikaanse onderzoekers (Christopher Chabris en Daniel Simons van de Universiteit van Harvard). Een groep vrijwilligers krijgt daarbij een video te zien van twee basketbalteams, het ene in het wit, het andere in het zwart, die een bal naar elkaar gooien. De proefkonijnen in het onderzoek krijgen de opdracht het aantal passes tussen de leden van het witte team te tellen. Tijdens het spel loopt een persoon in een gorillapak gedurende enkele seconden door het beeld. De deelnemers moeten na afloop antwoorden hoeveel passes ze telden en of ze tijdens het spel iets vreemds hadden opgemerkt. Het resultaat is verrassend: de meerderheid had de gorilla niet eens opgemerkt.

Dit experiment leert ons dat meer dan onoplettendheid, te sterk geconcentreerd zijn op een voorwerp ons verhindert om het ongewone of onverwachte waar te nemen. Terwijl we intuïtief zouden denken dat onze aandacht wordt afgeleid door een ongewone gebeurtenis, is het onze concentratie op een vooraf bepaald doel die ons verhindert om gealarmeerd te worden. De test met de gorilla illustreert onze aandachtstekortkomingen en een zekere perceptieblindheid.

In 2018 zouden de beheerders wel eens geconfronteerd kunnen worden met het gorilla-experiment. Een beheerder is net als de deelnemers aan het experiment gefocust op een bepaald doel (rendement). Vandaar dat het niet uitgesloten is dat hij bepaalde risico’s (een of meer gorilla’s) niet waarneemt, hoewel hij vanuit zijn opleiding en technische kennis het terrein van mogelijke verrassingen wil ontdoen.

Wij wensen u een voorspoedig en gelukkig 2018 toe en rekenen er voor u op dat de beheerders van DNCA in staat zullen zijn om de gorilla op te merken, ook al verstopt hij zich in de mist van de financiële markten.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 29 december 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

In de eerste nieuwsbrief van 2018 willen we even stilstaan bij de resultaten van een psychologisch experiment uit 1999 door twee Amerikaanse onderzoekers (Christopher Chabris en Daniel Simons van de Universiteit van Harvard). Een groep vrijwilligers krijgt daarbij een video te zien van twee basketbalteams, het ene in het wit, het andere in het...
2017-12-29