8 December 2017

De sectorrotatie komt “value”-aandelen ten goede

Beheercommentaar

De voorbije week stond in het teken van rotatie: technologieaandelen ondergingen winstnemingen, telecomwaarden, energie en utilities kwamen opnieuw in de gunst.

Het akkoord rond het comité Bazel 4 dat uiteindelijk slechts een lichte dosis aan eigen vermogen oplegt voor het Europese banksysteem (17,5 miljard euro over een gespreide periode), bezorgde de Europese banksector een forse duw in de rug. De value-beheerstijl kan het jaar 2017 dus goed afsluiten, net als in 2016 ...

In de algemene macro-economische euforie blijft Japan de financiële markten positief verrassen. Met een zevende kwartaal van groei en een cijfer op jaarbasis van 2,5 % (tegenover 1,5 % verwacht) toont Japan aan dat zijn op ambitieuze hervormingen en politieke stabiliteit gebaseerde economische model vruchten afwerpt. Het land profileert zich als een doordachte combinatie van de Verenigde Staten (liberalisme), Duitsland (industrie en export) en China (collectieve discipline), gekruid met het meest inschikkelijke monetaire beleid ter wereld met als gevolg een munt die onophoudelijk in waarde daalt. De uitdagingen zijn echter van formaat en dan denken we vooral aan de vergrijzing, maar ook de productiviteit. Toch weet Japan zich langzaam uit zijn winterslaap los te werken.

De Amerikaanse markten zijn dan weer in de ban van de lang verwachte fiscale hervorming. Niets lijkt het vertrouwen van de beleggers te kunnen aantasten, zelfs niet de juridische perikelen rond de adviseurs van Donald Trump. December is traditioneel een feestmaand voor de financiële markten. De S&P 500-index laat dan gemiddeld de op twee na beste maandelijkse prestatie optekenen. Alleen maart en april doen het meestal nog beter. In meer dan 80 % van de gevallen realiseert de Amerikaanse index een maandelijkse vooruitgang van gemiddeld 2,5 %. Bepaalde waarnemers beginnen de huidige cyclus te vergelijken met de haussecyclus van de jaren 1982-2002. Volgens hen zou dit betekenen dat we nog een tiental jaar van stijgende markten voor ons hebben.

Dit lijkt onwezenlijk, maar velen onder ons zouden zich in de handen wrijven en dit scenario van toekomstige prestaties maar wat graag bijtreden. En Hallyday, die zou uit liefde voor de beurs ongetwijfeld “Que je t'aime!” hebben gezongen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 8 december 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De voorbije week stond in het teken van rotatie: technologieaandelen ondergingen winstnemingen, telecomwaarden, energie en utilities kwamen opnieuw in de gunst. Het akkoord rond het comité Bazel 4 dat uiteindelijk slechts een lichte dosis aan eigen vermogen oplegt voor het Europese banksysteem (17,5 miljard euro over een gespreide periode),...
2017-12-08