24 November 2017

Thanksgiving zou wel eens het startschot kunnen zijn voor een bloeiende periode op de markten.

Beheercommentaar

Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday...het zijn grote momenten in het Amerikaanse maatschappelijke leven, maar ook belangrijke momenten voor afspraken voor financiële beleggers. Hoe het met de Amerikaanse consument gesteld is, zal met argusogen gevolgd worden op een moment dat niets het economische momentum in zijn elan lijkt te kunnen verstoren.

Het was echter de eurozone die blijft verrassen met indexen en graadmeters op hun hoogste niveaus (ondernemingsklimaat, industriële productie) sinds 2007 en 2011. De Europese economie bevindt zich nu in een herstelfase van de investeringen, nadat ze de fasen van exportdynamiek (dankzij de zwakkere euro) en de fase van de zich herstellende consumptie (ondersteund door het accommoderende beleid van de ECB) al had doorlopen.

Het Verenigd Koninkrijk daarentegen blijft worstelen met de keuze tussen een No Deal Brexit, een Soft Brexit of een Fake Brexit. De politieke steun voor Theresa May brokkelt zienderogen af in het licht van de onverzettelijkheid van Brussel. Na de correctie van november zijn de beleggers gedwongen om de realiteit van de cijfers te erkennen. Sommigen zijn stilaan beducht voor een klinkende terugkeer van de inflatie, met name in de Verenigde Staten. De inkomende stroom voor inflatiegelinkte Amerikaanse Treasury Bonds (TIPS - Treasury Inflation Protected Securities) hebben hun derde week op rij van recordontvangsten sinds 2007 achter de rug.

Historisch luidt Thanksgiving het begin in van de beste periode van het jaar voor de aandelenmarkten. Sinds 1945 wint de Amerikaanse markt gemiddeld 6.7 % tussen november en april en stijgt ze in 76 % van de gevallen. Thanksgiving (letterlijk “dankzeggingsdag”) zou dus wel eens het startschot kunnen zijn voor een bloeiende periode op de aandelenmarkten.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 24 november 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday...het zijn grote momenten in het Amerikaanse maatschappelijke leven, maar ook belangrijke momenten voor afspraken voor financiële beleggers. Hoe het met de Amerikaanse consument gesteld is, zal met argusogen gevolgd worden op een moment dat niets het economische momentum in zijn elan lijkt te kunnen...
2017-11-24