10 November 2017

De bescheiden publicaties leiden tot winstnemingen.

Beheercommentaar

De week eindigde met een valse noot. Donderdag stond in het teken van een opvallende terugkeer van de volatiliteit en een algemene stijging van de lange rente in een sfeer van nauwelijks verhulde dreigementen tussen Europa en Groot-Brittannië over de financiële voorwaarden van de brexit.

Een interessant symptoom van de heersende stress is dat de historische volatiliteit van de S&P 500 de laagste was sinds 1965, maar dat de intradayvolatiliteit (op dagelijkse basis) van de bedrijven die al publiceerden de hoogste was sinds vijf jaar. Met de markten in vrijwel alle economische zones op een historisch hoogtepunt (met name in Japan, waar de Nikkei zijn hoogste niveau sinds zesentwintig jaar bereikte), is het niet abnormaal dat er naar het einde van het jaar toe een adempauze volgt. Bepaalde kwartaalpublicaties stelden teleur (met name banken en mondiale bedrijven die blootgesteld zijn aan de volatiliteit van de wisselkoersen of aan de stijgende grondstoffenprijzen die de operationele marges doen afbrokkelen). Een aantal sectoren, waaronder technologie, leverden al astronomische beursprestaties tegen een achtergrond van solide operationele resultaten.

In de Verenigde Staten laten de “FAANG” (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) een gemiddelde gewogen prestatie van meer dan 45 % optekenen, tegenover 25 % voor de NASDAQ en 15 % voor de S&P 500. Het monetaire traject lijkt nochtans duidelijk afgebakend met centrale banken die bijzondere aandacht besteden aan hun actie en communicatie. De benoeming van Jerome Powell en het discours van Mario Draghi zullen voor een zekere continuïteit zorgen in 2018. Volatiliteitspieken en voorbijgaande correcties zijn niet uitzonderlijk in momenten van macro-economische euforie die ondersteund wordt door herstelbewegingen (met name in Europa) en de opmars van “cyberalisme”, het nieuwe economische model dat liberalisme, digitalisering en automatisering combineert. Zonder te vervallen in de excessen van de jaren 2000, want de “cyber-waarden” produceren wel degelijk winst, weet niemand vandaag waar digitalisering en automatisering de mensheid naartoe zullen leiden. Zeker is evenwel dat deze twee thema’s ook in 2018 groeibevorderend zullen zijn.

De ontspanning van bepaalde waarderingsmultiples, die ietwat te gul waren, is niet noodzakelijk een slechte zaak om interessante instappunten te vinden. Bepaalde sectoren (telecom, banken, petroleum, media) blijven redelijk geprijsd, vooral in het vooruitzicht van de resultatengroei voor de periode 2018-2019. Deze sectoren verdienen het om te worden herbekeken in de allocaties.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 10 november 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De week eindigde met een valse noot. Donderdag stond in het teken van een opvallende terugkeer van de volatiliteit en een algemene stijging van de lange rente in een sfeer van nauwelijks verhulde dreigementen tussen Europa en Groot-Brittannië over de financiële voorwaarden van de brexit. Een interessant symptoom van de heersende stress is dat de...
2017-11-10