6 Oktober 2017

De economie vliegt over de politieke turbulenties

Beheercommentaar

Het lijkt wel dat sommige leiders in Europa een dermate groot ego hebben dat ze meer interesse vertonen in het veroveren van de macht dan democratisch respect voor de wet of economisch pragmatisme.

Misbruik makend van de dramaturgie van een “verdrukte” Catalaanse natie, die het op dit moment voor de wind gaat (het Spaanse bbp groeide het voorbije kwartaal met 3,5 %), maakte het Catalaanse gezag de eerder gekke keuze om zich af te zonderen in deze geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld. Catalonië vertegenwoordigt 2 % van de economie van de eurozone en heeft een overheidsschuld van 100 % van het bbp. Een afscheiding van Spanje zou de regio de facto buiten de Unie en de eurozone plaatsen, zo bevestigde Europa. Men vraagt zich af wat de afscheuring werkelijk zou opleveren, behalve dan de absolute macht voor sommigen. Tegenover de vreugde van politieke onafhankelijkheid staat onvermijdelijk de ontnuchtering van economische afhankelijkheid van Spanje (de belangrijkste handelspartner) en van Europa. Net zoals dat het geval was en is met Griekenland en de Brexit zou deze episode eens te meer kunnen aantonen hoe standvastig het Europese model en de instellingen wel zijn. Voorlopig zien de markten er begrijpelijkerwijs een element van volatiliteit in omdat de juridische impasse en de zwakte van de meerderheid achter Mariano Rajoy zouden kunnen uitmonden in vervroegde Spaanse verkiezingen.

In de Verenigde Staten verankerde de Fed de verwachtingen van de beleggers omtrent een renteverhoging in december. Voor 2018 zijn de markten nog in het ongewisse over het aantal renteverhogingen (twee of drie). We mogen niet vergeten dat in 2018 het mandaat van Janet Yellen al dan niet verlengd wordt en dat het nieuwe fiscale programma er wellicht zal komen (2000 mld. USD op tien jaar), ondanks het feit dat de budgettaire financiering vandaag onzeker is. Hoe dan ook stellen we vast dat de Amerikaanse economie sterk presteert en nieuwe kracht put uit een verzwakte dollar. Zoals in Europa trouwens, waar zelfs in Frankrijk de bbp-prognose voor 2017 door het INSEE opwaarts werd herzien tot +1,8 % dankzij de opvering van de investeringen door de bedrijven en de gezinnen. De Amerikaanse beursindexen rijgen de records aan elkaar en benadrukken het historische verschil in prestatie en waardering tussen de Amerikaanse en de Europese markt. Toch kunnen we er niet naast kijken dat de economische kerngegevens in Europa verbeteren. Marktdalingen vormen dan ook aankoopmogelijkheden. 

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 6 oktober 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het lijkt wel dat sommige leiders in Europa een dermate groot ego hebben dat ze meer interesse vertonen in het veroveren van de macht dan democratisch respect voor de wet of economisch pragmatisme. Misbruik makend van de dramaturgie van een “verdrukte” Catalaanse natie, die het op dit moment voor de wind gaat (het Spaanse bbp groeide het...
2017-10-06