28 Juli 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

America is back (great?) again. De grootste economische wereldmacht doet de laatste tijd van zich spreken op alle fronten: record voor de S&P 500-index, zeer goede resultaten voor belangrijke ondernemingen als Caterpillar en McDonald’s, nieuwe sancties in de maak tegen Rusland, tegen de Venezolaanse machthebbers en tegen de Chinese entiteiten die actief zijn in Noord-Korea, beschieting van een Iraanse boot in de Perzische Golf. In tegenspraak met het verkiezingsprogramma van Trump is de Amerikaanse democratie met al haar tegenkrachten niet de weg van het isolationisme ingeslagen. Zij blijft haar economische en politieke stempel drukken op de planeet. Alleen de dollar zit in een dipje tegenover de euro en zakte weg tot 1,17 (maar dat is dan weer voordelig voor Amerikaanse exportbedrijven). Wie uitging van een pariteit met de euro, had het bij het verkeerde eind.

In Europa keerde Griekenland vijf jaar na de fameuze toespraak van Mario Draghi ("whatever it takes") om de euro te redden met succes terug op de obligatiemarkt met een omruiloperatie tussen een obligatie 2019 en een nieuwe obligatie 2022. In de eurozone is de economische groei teruggekeerd, samen met de politieke stabiliteit. Nochtans verloopt het publicatieseizoen voorlopig niet zo goed als verwacht. Toch blijven de markten vertrouwen stellen in deze gunstige omgeving van nog steeds vrij lage rentevoeten met historisch lage volatiliteitsniveaus tot gevolg. Als de publicaties verdeeld blijven, de wisselkoers $/€ verslechtert en de renteniveaus stijgen, zijn correcties tegen het einde van het jaar echter niet uitgesloten.

Ook China kan fungeren als detonator of pretext aangezien de regering verhoogde aandacht begint te hebben voor het schuldniveau en het overnamebeleid in het buitenland van grote groepen als HNA, Wanda, Anbang en Fosun. Op een bepaald moment zullen de portefeuilles daarom voorbereid moeten worden op een tijdelijke opvering van de volatiliteit.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 28 juli 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

America is back (great?) again. De grootste economische wereldmacht doet de laatste tijd van zich spreken op alle fronten: record voor de S&P 500-index, zeer goede resultaten voor belangrijke ondernemingen als Caterpillar en McDonald’s, nieuwe sancties in de maak tegen Rusland, tegen de Venezolaanse machthebbers en tegen de Chinese...
2017-07-28