21 Juli 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Het getreuzel van de centrale banken veroorzaakt nog steeds lichte spanningen op de markten. Mario Draghi zorgde voor ontnuchtering bij de beleggers, nadat die zich in de handen hadden gewreven naar aanleiding van de toespraak van Janet Yellen over de Amerikaanse groei. De ECB zal dus geen aankondigingen doen rond haar aankoopprogramma van activa vóór het laatste kwartaal van dit jaar. Afgezien van dit timingverschil in de communicatie onderstreepte de ECB wel de endogene slagkracht van de Europese groei.

In de Verenigde Staten rijgt de regering de mislukkingen aan elkaar in al haar pogingen om de verkiezingsbeloften na te komen (afschaffing van Obamacare, fiscale stimulansen, migratiedecreet). In de machtigste democratie ter wereld zijn duidelijk (juridische en politieke) tegenkrachten aan het werk. De waarnemers beginnen in te zien dat Donald Trump misschien geen invloed heeft op de Amerikaanse groei, die helemaal zelfstandig lijkt aan te trekken. Het vervolg van de Amerikaanse cyclus is koffiedik kijken.

In het verleden kenden de Verenigde Steden reeds langere expansiecycli (10 jaar in de jaren 1990). Er bestaan zelfs landen die sinds meer dan 25 jaar een onafgebroken groei laten optekenen. Australië is de recordhouder van het aantal kwartalen (103) zonder recessie (waarbij de technische definitie van een recessie luidt: een daling van het bbp gedurende twee opeenvolgende kwartalen). Het land van de kangoeroes onttroonde het land van de tulpen (Nederland) dat het vorige record van 83 kwartalen op rij in handen had.

Het is dus zelfs in complexe omgevingen mogelijk om te groeien, op voorwaarde dat men een efficiënt economisch systeem ontwikkelt in harmonie met de globalisering en digitalisering van de economieën: een les om over na te denken voor sommige Europese leiders die voor de enorme taak staan om de excessen van een zieltogende verzorgingsstaat recht te trekken.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 21 juli 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het getreuzel van de centrale banken veroorzaakt nog steeds lichte spanningen op de markten. Mario Draghi zorgde voor ontnuchtering bij de beleggers, nadat die zich in de handen hadden gewreven naar aanleiding van de toespraak van Janet Yellen over de Amerikaanse groei. De ECB zal dus geen aankondigingen doen rond haar aankoopprogramma van...
2017-07-21