7 Juli 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De markten werden opnieuw tegenvoets genomen door een plotse opvering van de rentevoeten. Het voluntaristische en reflatoire discours van de centrale banken draagt eveneens bij tot deze opwaartse spiraal.

Op de Europese obligatiemarkt werd de situatie onhoudbaar. De beleggers wordt het gras voor de voeten weggemaaid door het aankoopprogramma van Europese activa. Bovendien blijven ze op hun honger zitten wanneer ze obligaties wensen te kopen, vooral in het compartiment krediet en high yield. “Er is geen papier meer!” is te horen in de marktzalen van de market markers. In de eurozone stemde het niveau van de rentevoeten duidelijk niet overeen met het economische momentum.

Terwijl in de Verenigde Staten de terugval met 10 % van de autoverkopen doet vrezen voor een groeivertraging, wisten de Europese composite PMI’s (buiten Groot-Brittannië) allemaal de verwachtingen te overtreffen: in Frankrijk 56,6 en boven de consensus van 55,3, na de 55,3 in mei, in Duitsland 56,4 en boven de verwachting van 56,1, na de 56,1 in mei, voor de volledige zone 56,3 en boven de verwachting van 55,7, na de 55,7 in mei. De beleggers zijn beducht voor het vooruitzicht van een onbeheerste en chaotische monetaire normalisering en zijn dus verplicht om de kost van het obligatierisico te herzien. De aandelenmarkten gaan op een mechanische manier achteruit op korte termijn, maar de banksector onderscheidt zich qua relatieve prestatie in deze fasen op korte termijn.

Abraham Lincoln pleegde het al te zeggen: “de beste manier om de toekomst te voorspellen, is ze zelf te maken.” De beleggers op het lange deel van de rentecurve zijn misschien goed op weg om gevolg te geven aan dit messiaanse citaat van de beroemdste Amerikaanse president.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 7 juli 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De markten werden opnieuw tegenvoets genomen door een plotse opvering van de rentevoeten. Het voluntaristische en reflatoire discours van de centrale banken draagt eveneens bij tot deze opwaartse spiraal. Op de Europese obligatiemarkt werd de situatie onhoudbaar. De beleggers wordt het gras voor de voeten weggemaaid door het aankoopprogramma van...
2017-07-07