26 Mei 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De Verenigde Staten wisten de beleggers andermaal aangenaam te verrassen met een degelijke economische groei. De uitstekende publicaties van twee distributeurs (Best Buy en Sears) in combinatie met goede statistieken over de wekelijkse werkloosheidsaanvragen, wijzen erop dat de Amerikaanse consument zich niet van zijn stuk laat brengen.

Op internationaal vlak leveren de eerste stappen van Donald Trump nog steeds geen duidelijkheid op over de positie van de Verenigde Staten in de grote conflicten en het behoud van een evenwicht dat moet bijdragen tot de vrede in het Midden-Oosten, dat nog steeds het centrum van de wereldwijde olieproductie is. Gisteren onderging de olieprijs overigens een forse correctie doordat de markten teleurgesteld waren omdat er niet meer uit de bus kwam dan een verlenging van de productiebeperking in de OPEC-landen.

In Europa lijken de ingrediënten voor een verdere integratie aanwezig, zo blijkt althans uit de verklaringen en de eerste ontmoetingen (Angela Merkel en Emmanuel Macron). De eerste peilingen gaan in de richting van een absolute meerderheid voor de partij van de Franse president.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van Manchester die het leven lieten bij een zoveelste terreuraanslag. Deze gebeurtenis herinnert ons eraan hoe moeilijk het is om de burgers te beschermen, zelfs met draconische veiligheidsmaatregelen. Vandaar dat we meer dan ooit dit kwetsbare en unieke leven moeten koesteren, liefhebben en invullen. “Live and let die” had Roger Moore wellicht als grafschrift gewild. Ook van deze grote Britse acteur moesten we deze week afscheid nemen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 26 mei 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De Verenigde Staten wisten de beleggers andermaal aangenaam te verrassen met een degelijke economische groei. De uitstekende publicaties van twee distributeurs (Best Buy en Sears) in combinatie met goede statistieken over de wekelijkse werkloosheidsaanvragen, wijzen erop dat de Amerikaanse consument zich niet van zijn stuk laat brengen. Op...
2017-05-26