19 Mei 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Het politieke risico is terug, maar voor één keer is het niet Europa dat verontrust. De geruchten over een afzetting van Donald Trump worden steeds luider, zonder dat we kunnen inschatten hoe groot de kans is dat het werkelijk zo ver zou komen. Om in de Verenigde Staten een impeachment uit te voeren, is een gewone meerderheid vereist in het Huis van Afgevaardigden en een tweederdemeerderheid in de Senaat. Feit is dat beide kamers gedomineerd worden door de Republikeinen.

In Brazilië lijkt president Temer nu zelf te wankelen in de grote operatie “Lava Jato”, terwijl hij een van de grote bestrijders van het wijdverspreide corruptiesysteem was. Deze twee gebeurtenissen zorgden al voor een mini-correctie en een winstneming door de beleggers. De BOVESPA noteerde een waarderingsmultiple PE 2017 van 11x voor de onthullingen en van 9x op het moment van de beroering rond Dilma Roussef en de macro-economische inzinking. Dit vergroot dus het baissepotentieel van de Braziliaanse markt (bij gelijke winstvooruitzichten).

De dollar verloor verder terrein op de euro en overschreed de drempel van 1,11. Tijdens een maand die traditioneel aangewezen is om tijdelijk uit de aandelenmarkten te stappen in de aanloop naar de zomervakantie (sell in May and go away), zou deze winstneming een goede zaak kunnen zijn voor de tweede jaarhelft in een context van aantrekkende wereldeconomie. Tijdens een seminarie in Singapore kregen onze beheerders onlangs nog de bevestiging van een voelbare verbetering van de wereldwijde dynamiek. Uit de peilingen bij duizend lokale beleggers konden heel wat lessen worden getrokken. De meesten onder hen zijn ervan overtuigd dat de eurozone ook na 2020 nog zal bestaan en dat de Amerikaanse president zal afgezet worden.

Na zijn verantwoordelijke en op samenwerking gerichte gesprek met Angela Merkel in Berlijn, zet Emmanuel Macron zijn foutloze parcours voort met de aankondiging van zijn eclectische en collegiale regering. Verwacht wordt dat dit zijn kansen bij de parlementsverkiezingen op 11 en 18 juni danig vergroot. Voor het ogenblik blijft de omvang van dit succes een onbekende (relatieve of absolute meerderheid, coalitie of cohabitatie). “Om de man van zijn land te zijn, moet men de man van zijn tijd zijn”, schreef Chateaubriand. Blijkbaar ontsnappen bepaalde leiders van de westerse wereld en met name de Amerikaanse president aan deze stelregel. Misschien zullen de Europeanen zich wel scharen achter “Make Europe Great Again”!

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 19 mei 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het politieke risico is terug, maar voor één keer is het niet Europa dat verontrust. De geruchten over een afzetting van Donald Trump worden steeds luider, zonder dat we kunnen inschatten hoe groot de kans is dat het werkelijk zo ver zou komen. Om in de Verenigde Staten een impeachment uit te voeren, is een gewone meerderheid...
2017-05-19