9 Mei 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Eens te meer overwon de democratie, zij het dan niet zonder slag of stoot, het doembeeld van het politieke extremisme. Na Oostenrijk, Spanje, Italië en Nederland koos nu ook Frankrijk de weg van de wijsheid en de continuïteit, ook al is sinds 2008 niets meer wat het was in Europa. Het gezond verstand van de democratische kiezers deed de balans overslaan in het voordeel van een president met een sociaal-liberaal, ernstig en pro-Europees economisch programma. Nu zal zijn opdracht erin bestaan een evenwichtige parlementaire meerderheid te vinden om te regeren en een zogenoemde “vertrouwensschok” op te wekken. De kiezers namen afstand van fantasieën over een populistische revolutie, van vage economische programma’s en van beloftes van onmogelijk te financieren overheidsuitgaven. Het is nu hoog tijd om ons opnieuw te focussen op de economie, want de eurozone bevestigt dag na dag haar economische opleving.

De eerste kwartaalresultaten zijn overtuigend en de wereldhandel laat een schuchter herstel optekenen. De vele onheilsprofeten die sinds 2011 het einde van de democratieën en de neergang van de Europese muntunie aankondigden, dragen een grote verantwoordelijkheid in de achterdocht van de bevolking tegenover het Europese project. De golf van terreuraanslagen, de vluchtelingenproblematiek, de opmars van extreme bewegingen, noch de economische crisissen zijn er sinds 1945 in geslaagd de Europese droom van vrede en vooral vrijheid aan diggelen te slaan: vrijheid om samen te leven, vrijheid om onze kinderen op te voeden, vrijheid om onze families te beschermen, vrijheid om te ondernemen, vrijheid om te creëren en vrijheid om te sparen en te investeren voor de oudere en toekomstige generaties.

Creëren, daar zal het de komende jaren in Europa en elders om te doen zijn: creatie van werkgelegenheid, van ondernemingen, van rijkdom, van talent ... Want zoals Albert Camus het verwoordde in zijn werk “De Mythe van Sisyphus”: “scheppen is tweemaal leven”.

Na deze cruciale verkiezing en vlak na de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog slaken de meeste Europese volkeren een zucht van verlichting, ook al is de toekomst van Frankrijk en van het continent nog lang niet geschreven.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 9 mei 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Eens te meer overwon de democratie, zij het dan niet zonder slag of stoot, het doembeeld van het politieke extremisme. Na Oostenrijk, Spanje, Italië en Nederland koos nu ook Frankrijk de weg van de wijsheid en de continuïteit, ook al is sinds 2008 niets meer wat het was in Europa. Het gezond verstand van de democratische kiezers deed...
2017-05-09