24 Januari 2017

Hoe beleggen in 2017?

Beheercommentaar

      "Groei, Inflatie, Aandelen"

Chief Investment Officer

 

 
“Elk jaar krijgt de nachtegaal een nieuw verenkleed, maar hij zingt hetzelfde lied”, Frédéric Mistral, Frans schrijver, verdediger van het Occitaans en Nobelprijswinnaar Literatuur in 1904. Meer nog dan de voorbije jaren zijn wij ervan overtuigd dat een allocatie op Europese en in het bijzonder Franse Valueaandelen* in 2017 rendement zal opleveren voor de belegger.
Toelichting aan de hand van vijf sleutelpunten.

 

De macro-economische omgeving is gunstiger dan in 2016

Alle conjunctuurpeilingen gaan momenteel in dezelfde richting: de wereldwijde groei trekt aan. De ontwikkelde landen blijven goede cijfers voorleggen, zij het dan minder sterk dan in het verleden, terwijl ook de situatie in de opkomende landen verbetert met de hoop op herstel in de grondstoffen producerende landen (Rusland en Brazilië) en een Chinese economie die onder controle lijkt. De angst voor deflatie wijkt stilaan, zonder dat er in dit stadium echter sprak is van een inflatoire tendens. De indicatoren over de loonniveaus dienen van nabij gevolgd te worden, vooral in de economieën in een situatie van volledige tewerkstelling.

Het monetaire beleid normaliseert

Nadat ze zich het volledige jaar 2016 uiterst voorzichtig opstelde met slechts één verhoging van haar beleidsrente, ziet het ernaar uit dat de Federal Reserve haar rente tot driemaal toe zal optrekken in 2017. Na meer dan drie decennia van dalende rentevoeten, zou de obligatiewereld geconfronteerd kunnen worden met een normalisering van het monetaire beleid, in een omgeving die in het teken staat van economisch herstel met inflatierisico. De ECB kiest voor het pad van de “soft tapering” en houdt vast aan haar accommoderend beleid. Toch is het hoogtepunt van de interventies voorbij en verwacht wordt dat er in 2018 een effectief einde komt aan haar aankoopprogramma.

De euro is duidelijk ondergewaardeerd

Ondanks lopende overschotten op recordniveaus noteert de euro op het laagste peil in 15 jaar tegenover de dollar. Feit is dat deze situatie veeleer toe te schrijven is aan de sterkte van de dollar dan aan de zwakte van de euro. Een belegger in de eurozone zal hoe dan ook rekening moeten houden met de wisselrisico’s indien hij zich vandaag buiten de eurozone begeeft. Behoudens een verslechtering van de interne politieke situatie van de zone, zou de euro tijdens de tweede jaarhelft opnieuw een koersstijging kunnen inzetten.

Waardoor Europese aandelen logischerwijze voorrang zullen krijgen

Een sterkere groei en bijbehorende inflatie vormen het vrijwel ideale scenario voor een belegging in aandelen, op voorwaarde dat een en ander zich concreet vertaalt in de bedrijfsresultaten. De spectaculaire stijging die zich naar aanleiding van de verkiezing van Donald Trump doorzet sinds november is ook de weerspiegeling van een verschuiving in het voordeel van aandelen en in het nadeel van obligaties. Maar in de Verenigde Staten hebben de beleggers het agressieve economische en fiscale beleid ten voordele van de Amerikaanse bedrijven reeds in belangrijke mate ingecalculeerd.

Met de verdere stijging van de obligatierendementen in het vooruitzicht lijkt Wall Street op de huidige niveaus slechts een beperkt potentieel te bieden. Omgekeerd zou Europa, dat in de allocaties nog steeds impopulair is, voor de aangename verrassing kunnen zorgen in 2017. Het wantrouwen tegenover de euro wegens de drukke politieke agenda, lijkt ons overdreven. In tegenstelling tot een in het buitenland gangbare opinie, lijkt de kans op een politieke aardverschuiving in Frankrijk en Duitsland gering. Deze politieke “handicap” voor de markten van de zone moet worden benut zonder de verkiezingsresultaten af te wachten. Het zijn immers evenementen die net als in 2016 voor
een opwaarts katalysatoreffect kunnen zorgen. Bovendien zouden de bedrijfsresultaten in tegenstelling tot de voorgaande jaren aangenaam kunnen verrassen. Met een vooropgestelde 14 % in 2017 (10 % buiten financiële waarden), evolueren de winstramingen voor de eurozone sinds 3 maanden in stijgende lijn.

Met een voorkeur voor de Value-benadering.

Na tien jaar van mindere prestaties werkt het value-beheer zich sinds december opnieuw in de gunst, met een forse opvering van financiële waarden. Het gaat om een inhaalbeweging die wellicht nog enige tijd zal aanhouden zolang de waarderingsverschillen ten opzichte van kwaliteitswaarden of groeiwaarden hoog blijven. Bedrijven in verliessituatie buiten beschouwing gelaten, is de Euro Stoxx Value-index slechts gewaardeerd op 13,6 maal de winst van dit boekjaar voor een verhoopt rendement van 4,3 %.

Daaruit kunnen we besluiten dat de combinatie van een in de portefeuilles ondervertegenwoordigd value-beheer, in een door de beleggers structureel onderwogen Europa, terwijl
de euro duidelijk ondergewaardeerd is, in 2017 wel eens de winnende strategie zou kunnen blijken.

 

Tekstredactie beëindigd op maandag 2 januari 2017.

* Value: Het beheer van het type value kenmerkt zich door beleggingen in waarden die op een bepaald moment ondergewaardeerd zijn.
** Soft tapering: geleidelijke en trapsgewijze afbouw van het bedrag van de activa-aankopen.


Download hier de beheercommentaar in pdf formaat. 

Waarschuwing: Dit promotioneel document is bedoeld als een vereenvoudigde voorstelling en is louter indicatief. De uiteengezette visies op de markten stemmen overeen met de analyses van de beheerders van DNCA Finance. DNCA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die al dan niet worden genomen op basis van dit document, noch voor het gebruik dat een derde hiervan maakt.
Dit document mag niet worden gereproduceerd, verspreid, gedeeld, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheermaatschappij.

      "Groei, Inflatie, Aandelen" Door Jean-Charles Mériaux,  Chief Investment Officer     “Elk jaar krijgt de nachtegaal een nieuw verenkleed, maar hij zingt hetzelfde lied”, Frédéric Mistral, Frans schrijver, verdediger van het Occitaans en Nobelprijswinnaar...
2017-01-24