20 Januari 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Op 20 januari legde Donald Trump de eed af als 45e president van de Verenigde Staten. “In goede en kwade dagen” zouden we geneigd zijn te zeggen, alsof het om een huwelijksbelofte ging. De goede dagen zijn wellicht wanneer hij met een simpele tweet nationale bedrijven (Ford, Lockheed Martin...) tot de orde kan roepen om opnieuw op Amerikaanse bodem te investeren en zo deel te nemen aan de voortzetting van de economische cyclus. De kwade dagen zien we in zijn ongeremde uitlatingen, soms misplaatst en vaak scherp tegen elke vorm van weerstand tegen het nieuwe model van Angelsaksisch kapitalisme dat de weg van het protectionisme inslaat. Nochtans heeft de man tot nu toe altijd positief weten te verrassen en hij vertegenwoordigt in werkelijkheid, ondanks zijn misprijzen voor de media, een zekere vorm van de Amerikaanse droom. Hoe dan ook legt hij de vinger op de wond van de ongebreidelde globalisering.

De financiële markten hebben voorlopig alleen oog voor de goede macro-economische gegevens. Ze trekken zich ook op aan de aangekondigde megafusies in de eurozone (Essilor/Luxottica, Safran/Zodiac). In Europa zouden nog meer operaties kunnen volgen in de telecomsector (Telecom Italia, Bouygues, Orange ...), in de mediasector (Vivendi, Havas, Mediaset...) of in de sector van de industriële kabels (Prysmian, Nexans, General Cable...).

De Amerikaanse beleggers zullen ongetwijfeld de resultaten van de Franse presidentsverkiezingen willen afwachten alvorens massaal terug te keren naar Europese aandelen. Beleggers van de eurozone zullen dan weer worden aangezet om hun spaarvermogen geleidelijk te verplaatsen van obligatiedragers naar aandelenbeleggingen. Het Franse stelsel van fiscale aanmoediging van small- & midcaps aandelenbezit (“PEA PME” – aandelenspaarplan in kmo’s) heeft hier reeds toe bijgedragen met een inkomende flux van ongeveer 500 M€ in 2016. Ook in Italië biedt de regering een belastingvrij kader voor het bezit van Italiaanse small- & midcaps, het Piani Individuali di Risparmio (PIR), vergelijkbaar met het Investment ISA-systeem in Groot-Brittannië.

In een omgeving van nog steeds negatieve rentevoeten met een licht aantrekkende inflatie, is inzetten op obligaties met lange looptijden in de eurozone een gewaagde zaak. Zolang de economische cyclus standhoudt, zolang de balansen van de ondernemingen goed beheerd worden, zolang de dividenden genereus blijven, lijkt het ondenkbaar om voor een deel van zijn spaarvermogen een belegging in Europese aandelen links te laten liggen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 20 januari 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Op 20 januari legde Donald Trump de eed af als 45e president van de Verenigde Staten. “In goede en kwade dagen” zouden we geneigd zijn te zeggen, alsof het om een huwelijksbelofte ging. De goede dagen zijn wellicht wanneer hij met een simpele tweet nationale bedrijven (Ford, Lockheed Martin...) tot de orde kan roepen om opnieuw op...
2017-01-20