13 Januari 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Beloften zijn alleen bindend voor wie ze aanhoort. Dat zou de samenvatting kunnen zijn van wat zich deze tweede week van januari op de markten afspeelt. De beloften (de fiscale en budgettaire reflatie) kwamen van Donald Trump en zijn regering en werden door de beleggers de hele maand december zonder veel voorbehoud voor waar genomen. Bij het zien van de goede economische indicatoren overal ter wereld tracht elke belegger zich een mening te vormen over het vervolg, de omvang en het tempo van de economische cyclus. Zoals in het beroemde ballet het Zwanenmeer van Tsjaikovski zijn er mensen die geloven in de witte zwanen, namelijk de versnelling van de wereldwijde groei in een iets meer inflatoire context die gunstig is voor de bedrijven en dus voor aandelenbeleggingen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die geloven in de zwarte zwanen, die sinds 2008 door de geesten spoken. Hun scepsis wordt echter ontzenuwd door de aanhoudend positieve prestaties van de Amerikaanse, maar ook Europese aandelenmarkten (zij het dan met achterstand voor deze laatste).

In China wordt het niet het jaar van de zwaan, maar wel van een ander gevleugeld dier: de haan. Wat brachten ons de jaren van de haan uit de Chinese dierenriem in het verleden? 2005 en 1993 waren twee jaren met een prestatie van meer dan 20 % voor de CAC 40. 1933, net als 1945, waren echter ook jaren van de haan. Boodschappen die zijn afgeleid van analogieën uit de Chinese astrologie zijn dus moeilijk te interpreteren, zoals ook het geval is met de peilingen in de aanloop naar de verkiezingen.

In Brazilië verlaagde de centrale bank haar beleidsrente (SELIC) met 75 bp om de economie aan te zwengelen. De nieuwe referentierente (13 %) is de laagste sinds twee jaar.

Dit jaarbegin stond ook in het teken van het afscheid van Barack Obama, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten, die (in het bijzonder buiten de Verenigde Staten) onmiskenbaar geliefd en populair was en is. Hij begon zijn eerste ambtstermijn met de fameuze slogan YES WE CAN en eindigde de tweede met het besluit YES WE DID, twee bezweringen die uiteindelijk elke beheerder graag zou kunnen uitspreken aan het begin en het einde van elk beursjaar.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 13 januari 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Beloften zijn alleen bindend voor wie ze aanhoort. Dat zou de samenvatting kunnen zijn van wat zich deze tweede week van januari op de markten afspeelt. De beloften (de fiscale en budgettaire reflatie) kwamen van Donald Trump en zijn regering en werden door de beleggers de hele maand december zonder veel voorbehoud voor waar genomen. Bij het...
2017-01-13