18 November 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De meeste beleggers stellen zich inmiddels de vraag of de nieuwe markttendens sinds de Amerikaanse verkiezingen zal blijven duren. Na enkele dagen bezinning kunnen we er de eerste lessen uit trekken. De marktontwikkeling die zich nu afspeelt, lijkt in de eerste plaats op een correctie die gekenmerkt is door bruuske reacties tegenover de verschillende activaklassen waarop beleggers zich de voorbije maanden en jaren op hadden toegespitst: overheidsobligaties, goud, opkomende markten en dure groeiaandelen werden verkocht in het voordeel van ondergewaardeerde value-aandelen en sectorale overtuigingen (banken, verzekeringen, farmaceutica).

Deze bewegingen kwamen er in aanzienlijke volumes doordat i/ bepaalde beleggingsthema’s veel te consensueel of zelfs naïef waren en ii/ de verkiezing van Trump en de impact ervan op de rentemarkten helemaal niet werden geanticipeerd. De verkiezing werkte als een katalysator voor obligatiebeleggers die zich al te lang in een (on)comfortabele situatie bevonden. Die gebeurtenis en de gevolgen ervan zullen des te meer een rechtvaardiging zijn voor de volgende renteverhoging door de Fed. De rentemarkten, die vaak richtinggevend zijn, tonen dus een nieuwe weg en dringen het deflatoire risico voorlopig naar de achtergrond. De reflatiestrategie in de Verenigde Staten zal in het voordeel spelen van aandelen, maar ze zal zich ook moeten uitbreiden naar Europa, waar de problemen niet enkel monetair en economisch zijn.

Tot slot mogen we niet vergeten dat zonder groei van het reële BBP, een inflatie geen wondermiddel is voor consumenten en bedrijven. In de Verenigde Staten is het nog te vroeg om conclusies te trekken over of in te zetten op de doeltreffendheid van het beleid van de regering Trump. In Europa blijft het aanzwengelen van de economische groei nog steeds de prioriteit, met de goed gevulde verkiezingsagenda als zwaard van Damocles. Het wordt dus eens te meer geduld oefenen, maar ook al kan geduld een bittere smaak hebben, het resultaat smaakt altijd zoet.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 18 november 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De meeste beleggers stellen zich inmiddels de vraag of de nieuwe markttendens sinds de Amerikaanse verkiezingen zal blijven duren. Na enkele dagen bezinning kunnen we er de eerste lessen uit trekken. De marktontwikkeling die zich nu afspeelt, lijkt in de eerste plaats op een correctie die gekenmerkt is door bruuske reacties tegenover de...
2016-11-18