10 November 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Het volk dat ons Mickey Mouse gegeven heeft, koos dan toch voor Donald, tot algemene verrassing van alle financiële, politieke en journalistieke elites van de planeet (behalve misschien in Rusland). De eerste van de belangrijke afspraken op de politieke agenda ligt daarmee achter ons. Met een periode van onzekerheid als gevolg. Het resultaat zou de Amerikaanse en Europese beurzen enige tijd op hun grondvesten doen daveren en de volatiliteit doen toenemen. Voorlopig is net het tegengestelde waar, alweer tegen de intuïtie van dezelfde elites in. De beurzen en de Amerikaanse lange rente stijgen, net als de dollar. Na de overdosis onzin tijdens de campagne zullen de economische en monetaire vraagstukken en de maatregelen om de groei aan te zwengelen opnieuw de bovenhand halen in de Verenigde Staten en elders.

Op dit moment is het economische programma van Trump inflationistisch en protectionistisch (verhoging van de invoerrechten, heronderhandeling van de handelsakkoorden, veiligstellen van de werkgelegenheid op Amerikaanse bodem en heropstarten van infrastructuurprogramma’s). Het is vooral toegespitst op algemene belastingverlagingen, die hoe dan ook gefinancierd zullen moeten worden (wat vandaag niet het geval is), hetzij door een bijkomend tekort, hetzij door een vermindering van de overheidsuitgaven of de subsidies. Het is bedoeld om een sputterende en onevenwichtige groei nieuw leven in te blazen, nadat die kunstmatig werd opgeblazen door een monetair beleid dat was scheefgetrokken door de financiële markten. Dit wordt overigens een van de eerste werkpunten van de regering-Trump: een zekere financiële orthodoxie en duidelijkheid terugbrengen bij de Fed. Wat het politieke en geostrategische programma betreft, blijft het hopen dat niet alle bizarre ideeën die in de aanloop naar de verkiezingen werden gespuid ook zullen worden uitgevoerd.

Tijdens zijn overwinningsspeech sprak de nieuwe president alvast met meer verzoenende woorden tegenover de andere naties, waarmee de toon van zijn campagne verzacht werd.

Met de verkiezing van de president en de verovering van de twee kamers van het Congres beschikken de Republikeinen nu over alle institutionele macht. Zullen ze daarmee verstandig weten om te springen TO MAKE AMERICA GREAT (and RICH?) AGAIN …? Daar draait het hele debat om, maar bij nader toezien is de nieuwe economische en monetaire koers van de Verenigde Staten 1/ verre van dom en 2/ verre van nefast voor de wereld. Voor zij die van de huidige of toekomstige volatiliteit gebruik wensen te maken, zouden aankopen van Europese aandelen, met name in ‘value’-sectoren (farmaceutica, grondstoffen, banken) én tegen interessante voorwaarden, op lange termijn hun vruchten moeten afwerpen. Langlopende obligaties lijken ons nog steeds te duur en bijzonder risicovol mochten de inflatiespanningen concreet worden en gepaard gaan met een uitdiepend begrotingstekort onder het mandaat van Trump.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 10 november 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het volk dat ons Mickey Mouse gegeven heeft, koos dan toch voor Donald, tot algemene verrassing van alle financiële, politieke en journalistieke elites van de planeet (behalve misschien in Rusland). De eerste van de belangrijke afspraken op de politieke agenda ligt daarmee achter ons. Met een periode van onzekerheid als gevolg. Het...
2016-11-10