16 September 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Europese aandelen beleefden voor de tweeëndertigste week op rij een uitstroom … en deze beweging leek zich de voorbije week nog te versterken. Maar liefst 2,5 md$ vloeide weg uit Europese aandelen, tegenover 1,2 md$ de week tevoren. De grote winnaars van deze verschuivingen in 2016 waren tot nu toe opkomende schuld, vastgoed en investment grade obligaties. Ter illustratie, een onlangs door Saint Gobain (rating BBB) uitgegeven obligatie met een looptijd van 3 jaar werd voor een miljard euro geplaatst aan een rentevoet van nagenoeg 0 % met een dekkingsgraad van 2,6x.

Nochtans zou er weldra een einde kunnen komen aan deze periode. De stijging van de lange rente neemt zowat overal ter wereld vaste vorm aan, van Japan tot Europa tot de Verenigde Staten. In Japan ging de rente op dertig jaar van 0,05 % in juli naar 0,55 % vandaag, iets wat we zouden kunnen bestempelen als een mini-obligatiecrash. De Bund op 10 jaar staat opnieuw in de positieve zone en de Amerikaanse rente op 10 jaar bedraagt momenteel bijna 1,7 %. Blijkbaar worden de tussenkomsten van de centrale banken nu door de beleggers beschouwd als minder doeltreffend of minder noodzakelijk. Verwacht wordt dat na de volgende vergadering van de Fed de datum van de volgende renteverhoging gekend zal zijn.

De aandelenmarkten houden niet van dergelijke koerswijzigingen op de rentemarkten en ze verloren deze week trouwens een beetje terrein. Nochtans zal een rentestijging, als ze geleidelijk verloopt, een goede zaak zijn voor een aantal sectoren: banken, verzekeraars, bedrijven met zware verbintenissen van Amerikaanse of Britse pensioenfondsen en alle bedrijven die over een comfortabel cashniveau beschikken dat vandaag niets meer opbrengt. Het zal ook gunstig zijn voor de goedkoopste bedrijven (de zogenaamde “value”-bedrijven) tegenover overgenoteerde “super growth”-aandelen. Tot slot zullen ook bedrijven die met een standvastige balans in staat zijn om terugkerende operationele cashflows te genereren, goed geplaatst zijn om de cyclus van renteverhogingen aan te vatten. Het rentescenario ligt echter niet vooraf vast omdat de kunstmatige coma van de lage rente al zo lang geduurd zal hebben en in de hoofden van de beleggers zal blijven nazinderen. De inflatie-verwachtingen zijn nog steeds laag en de groeivooruitzichten blijven lijden onder de politieke onzekerheden (Brexit, verkiezingen in verschillende landen).

Mochten de beleggers opnieuw een correcte prijs kunnen zetten op hun schuldvorderingen, dan zouden ze plots beseffen dat ze een historische waardetransfer tussen schuldeisers en aandeelhouders hebben gefinancierd.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 16 september 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Europese aandelen beleefden voor de tweeëndertigste week op rij een uitstroom … en deze beweging leek zich de voorbije week nog te versterken. Maar liefst 2,5 md$ vloeide weg uit Europese aandelen, tegenover 1,2 md$ de week tevoren. De grote winnaars van deze verschuivingen in 2016 waren tot nu toe opkomende schuld,...
2016-09-16