12 Augustus 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Tegen alle verwachtingen in zetten de markten hun lichte vooruitgang voort of vertonen ze op zijn minst een zekere stabilisatie in nog steeds erg beperkte en dus van nature vrij gevaarlijke volumes. We denken terug aan de episode van de verrassende devaluatie van de yuan half augustus vorig jaar, wat leidde tot een fase van opvallende destabilisatie op de markten. Vandaag is dit onderwerp minder aan de orde. Het zijn veeleer de Europese banken en olie die momenteel bepalend zijn voor de wisselende risicoperceptie bij de beleggers. Op macro-economisch vlak houdt de Amerikaanse, Chinese en Europese groei goed stand, ondanks het feit dat de Brexit nu reeds een schaduw werpt over 2017, niet alleen voor Groot-Brittannië, maar ook voor zijn Europese partners.
 
Als een ineenstorting van de wereldwijde groei uitblijft, kan de belegger op het niveau van de bedrijven blijven hopen op hetzij een goed dividendrendement, hetzij een winststijging. Uiteraard op voorwaarde dat zijn stockpicking de juiste blijkt. In september volgen nog de laatste halfjaarpublicaties, maar in de hoofden van de beleggers zal dan al een ander thema op de voorgrond komen. Het vierde kwartaal zal in het teken staan van internationale politieke afspraken: de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en het referendum over het kiessysteem in Italië.
Het Syrische conflict blijft escaleren en de wrijvingen tussen Rusland en Oekraïne zijn nog niet bedaard.
 
Op het eerste gezicht ziet het plaatje er niet rooskleurig uit, maar ondanks de sinds maanden aangekondigde rampen boden de aandelenmarkten in de Verenigde Staten en Europa toch uitzicht op rendement tijdens een jaar dat hoe dan ook moeilijk zal blijven voor de vermogensbeheerders.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 12 augustus 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance

Tegen alle verwachtingen in zetten de markten hun lichte vooruitgang voort of vertonen ze op zijn minst een zekere stabilisatie in nog steeds erg beperkte en dus van nature vrij gevaarlijke volumes. We denken terug aan de episode van de verrassende devaluatie van de yuan half augustus vorig jaar, wat leidde tot een fase van opvallende...
2016-08-12