5 Augustus 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Het begin van de maand augustus bevestigt de kwetsbaarheid, de aanhoudende angsten en de vertwijfeling van de financiële markten met betrekking tot de bankensector. Na de Europese stresstests, die enigszins onbetekenend leken, kwamen de banken opnieuw onder vuur. De goede resultaten van bepaalde, met name Franse instellingen (Société Générale en Crédit Agricole) wekten opnieuw de hoop op een toekomstige rerating van een sector die ondertussen beschouwd wordt als een uiterst gereguleerde openbare dienst met strenge verplichtingen inzake de rentabiliteit van de aangewende kapitalen. De banken vertonen vreemd genoeg gelijkenissen met utilities (energie- en milieusector), wat voor een deel hun tegenvallende prestaties verklaart, met dat verschil dat ze in tegenstelling tot utilities (de echte) geen voordeel halen uit de lage rentevoeten, die in werkelijkheid hun rentemarges comprimeert.

Een duurzaam herstel van de aandelenmarkten, met name in de eurozone, is echter moeilijk denkbaar zonder de bijdrage van de financiële sector, die een aanzienlijk gewicht vertegenwoordigt in de Europese aandelenindexen. Het argument van de lage waardering kan de meeste beleggers nog niet overtuigen, hoewel het steeds pertinenter wordt. De min of meer tastbare dreiging van de fintechs vervolledigt een in vergelijking met het verleden minder evidente en heldere concurrentiesituatie voor economische spelers die veeleer gewend zijn aan de rust en de almacht van het oligopoliestatuut.

Tot slot zijn de banken in de hoofden van de spaarders voortaan nauw verbonden met een systemisch en soeverein risico. De situatie in Italië is daar een goed voorbeeld van. Het is wel degelijk de Italiaanse overheid die aan zet is om de redding van een aantal regionale financiële instellingen te organiseren en het is wel degelijk de overheid die haar politieke geloofwaardigheid op het spel zet. Ook de centrale banken spelen momenteel een cruciale rol in de marktmechanismen omdat zij het zijn die nu de economische risico’s moeten voorkomen. Getuige daarvan is de recente renteverlaging van de Britse centrale bank en de uitbreiding van haar kwantitatieve programma om het risico op een recessie door de Brexit af te wenden.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 5 augustus 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het begin van de maand augustus bevestigt de kwetsbaarheid, de aanhoudende angsten en de vertwijfeling van de financiële markten met betrekking tot de bankensector. Na de Europese stresstests, die enigszins onbetekenend leken, kwamen de banken opnieuw onder vuur. De goede resultaten van bepaalde, met name Franse instellingen...
2016-08-05