22 Juli 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Om voort te breien op de lawine aan commentaren op de Brexit beginnen we deze brief met een citaat van de grootste Britse politicus van de moderne tijd, Winston Churchill. Die zei ooit: “Saving is a fine thing. Especially when your parents have done it for you.” (Sparen is een goede zaak, vooral als je ouders het voor je gedaan hebben.) Zullen de kinderen en kleinkinderen van de ouders van vandaag dit nog kunnen zeggen met het oog op de huidige vergoedingen van obligatieproducten? Waarschijnlijk niet, want de rentevoeten zijn aanbeland op niveaus die het mondiale spaar- en pensioensysteem als dusdanig in gevaar brengen. Aandelen, vooral in Europa, worden tegenwoordig paradoxaal genoeg beschouwd als hoogrentende obligatiedragers (rond de 3,5 %). Nochtans volstaat dit argument niet om te overtuigen tot de aankoop van een activaklasse die als te riskant en te volatiel wordt beschouwd. Vorige week zagen we zelfs een recorduitstroom uit fondsen die belegd zijn in Europese aandelen.

Tijdens dezelfde periode werd er op een nooit eerder gezien niveau ingetekend op schuld van opkomende landen. De bezorgdheid is meer van politieke dan van economische aard, ook al werken deze twee thema’s vaak op elkaar in. De Brexit sloeg een bres in de bestaanszekerheid en eenheid van de Europese Unie en de drieste manier waarop de macht werd hersteld na de mislukte staatsgreep in Turkije zou hetzelfde kunnen doen binnen de NAVO. Beleggers zullen nochtans trachten de politieke thema’s voor een tijdje te vergeten om zich te concentreren op de micro-economie. De eerste halfjaarpublicaties stemmen hoopvol, maar we staan nog maar aan het begin. Ze geven tot slot nog geen indicatie over de macro- en micro-economische groei in 2017. 2016 zou voor de eurozone een hersteljaar moeten blijven, terwijl de Amerikaanse groei nog steeds stand lijkt te houden op een BBP-niveau dat net als de beurs een historisch record bereikt.

Beleggers zullen vanaf september beginnen te anticiperen op 2017. Het ziet ernaar uit dat het monetaire landschap even angstaanjagend zal blijven behoudens een onverwachte rentestijging in de Verenigde Staten: karige vergoeding op renteactiva en rendement op risicohoudende productieve activa. De vergadering van de ECB van vorige donderdag bracht geen duidelijkheid over de actiebereidheid of steunplannen van Mario Draghi, met name rond het moeilijke en pijnlijke thema van de Italiaanse banken. Bepaalde beheerstrategieën stellen voor om obligatiedragers (“short”) te verkopen. Op deze prijsniveaus lijkt dit verantwoord. Maar de beste manier om de obligatiemarkt te “shorten” is niet schuld verkopen, maar ontlenen … voor zij die over de middelen daarvoor beschikken. 

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 22 juli 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Om voort te breien op de lawine aan commentaren op de Brexit beginnen we deze brief met een citaat van de grootste Britse politicus van de moderne tijd, Winston Churchill. Die zei ooit: “Saving is a fine thing. Especially when your parents have done it for you.” (Sparen is een goede zaak, vooral als je ouders het voor je gedaan...
2016-07-22