17 Juni 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Op het moment dat onze volgende wekelijkse nieuwsbrief uitkomt, zal de Europese Unie misschien een lid minder tellen, maar de Europese politieke leiders hebben al bewezen dat ze de resultaten van volksraadplegingen naast zich neer kunnen leggen. Zo moest Alexis Tsipras uiteindelijk het structurele hervormingsprogramma uitvoeren dat zijn schuldeisers hadden opgelegd, ondanks de weigering die zijn landgenoten tijdens het referendum hadden uitgesproken. Tijdens de bitsige campagne in de aanloop naar de cruciale stembusgang van de Britten over de Brexit kwamen de Europese markten terecht in een spiraal van pessimistisch opbod, in tegenstelling tot de Amerikaanse markten.

De digitalisering, de vergrijzing van de bevolking en de voortschrijdende verstedelijking in een gespannen en populistische sfeer in de ontwikkelde landen vormen inderdaad ontwrichtende fenomenen met onmiskenbare gevolgen voor de traditionele economische modellen. Maar sinds de aanvang van het supergemediatiseerde en ultragedigitaliseerde tijdperk beroepen beleggers zich wel op potentiële risico’s op zeer korte termijn ter ondersteuning van te sombere of zelfs apocalyptische visies die hun extreme voorzichtigheid moeten rechtvaardigen. Zo zou de Brexit gelijkgesteld worden met een episode in de menselijke geschiedenis die gelijkenis vertoont met de periode tussen de twee grote wereldoorlogen en gaan leiden tot een ontwrichting van Europa en een terugkeer van de conflicten die eigen waren aan de keizer- en koninkrijken die gedurende duizend jaar over dit continent heersten. Net als met Griekenland destijds, waarvan vanaf 2011 werd aangenomen dat het tot een plotse en zekere dood van de eurozone zou leiden, doemt in de aanloop van elke democratische verkiezing hetzelfde spookbeeld opnieuw op bij de beleggers. Ze vluchten in uiterst defensieve strategieën, die deels gebaseerd zijn op een obligatieaanbod dat aan de rand van een implosie staat nu steeds meer overheidsleningen negatieve rentevoeten vertonen. Het rendement van de Bund op 10 jaar ging deze week voor het eerst door de 0 %-drempel. De prijs die betaald moet worden voor deze ogenschijnlijke veiligheid kan niet anders dan beleggers uiteindelijk op zoek doen gaan naar rendement in andere vormen of in andere oorden. In plaats van beleggers te veroordelen of te berispen, moeten we hen trachten te begrijpen om klaar te zijn voor de opportuniteiten die zich aandienen.

Hun gedrag roept herinneringen op aan de crisis van 2008 of zelfs die van de jaren 2000 en wijst op een verlangen om nooit een deel van hun vermogen aan te spreken, zelfs niet op een latente manier en dit ongeacht het tijdsinterval (seconde, minuut, week, maand, kwartaal, jaar enzovoort). Zij die verwijzen naar de Grote Depressie of de deflatie van de jaren 1930 hebben die voor het merendeel nooit gekend. Een andere klassieke menselijke fout is dat beleggers vaak gevangen zitten in een tendens uit het verleden die eindeloos wordt herhaald. In de jaren 1980, toen de inflatie flirtte met de 10 %, konden de beleggers zich geen wereld zonder inflatie inbeelden zoals we die vandaag kennen. Nu zien we totaal het tegenovergestelde en de kentering zal pijnlijk zijn wanneer de inflatie opnieuw aantrekt, zeker in een omgeving van negatieve rentevoeten.

Wat staat er ons dan te doen? Net zoals in het bekende nummer van de Britse rockgroep The Clash stelt zich in dit stadium dezelfde vraag voor de Britse kiezers als voor de beleggers op de Europese markten van de aandelen, de enige activaklasse die nog rendement en uitzicht op kapitaalaangroei biedt: Should I stay or should I go ... now?

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 17 juni 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.
DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.
Op het moment dat onze volgende wekelijkse nieuwsbrief uitkomt, zal de Europese Unie misschien een lid minder tellen, maar de Europese politieke leiders hebben al bewezen dat ze de resultaten van volksraadplegingen naast zich neer kunnen leggen. Zo moest Alexis Tsipras uiteindelijk het structurele hervormingsprogramma uitvoeren dat zijn...
2016-06-17