31 Mei 2016

"Het herkennen en benutten van groeiniches in een wereld van lage groei"

Beheercommentaar

Fonds Focus DNCA Invest Europe Growth

 by Morningstar

 

Interview met Carl Auffret, CFA,
Fondsbeheerderr, AA-rating door Citywire
 
Kunt u ons uw fonds voorstellen ?

DNCA Invest Europe Growth is een fonds van Europese groeiwaarden. Het bevat zowel grote als kleine kapitalisaties en komt in aanmerking voor het aandelenspaarplan. Het stelt zich tot doel beter te presteren dan de pan-Europese aandelenmarkten over de aanbevolen beleggingsduur. De referentie-index Stoxx Europe 600 Net Return EUR, berekend met herbelegging van de dividenden, is enkel een ex-post performance indicator.

Het fonds voert een actief en fundamenteel beheer. De waardenselectie (“stock-picking”) steunt op acht kwantitatieve en kwalitatieve criteria, waarvan het belangrijkste de toekomstige autonome omzetgroei van de bedrijven is. Die groei moet permanent 5 % of meer per jaar bedragen. Het fonds richt zich dan ook op specifieke sectoren: gezondheid, diensten aan bedrijven en uitrusting voor de autosector zijn bijvoorbeeld sterk vertegenwoordigd, terwijl het fonds nagenoeg afwezig is in sectoren zoals financiën, grondstoffen of nutsvoorzieningen.

Het gaat hier dus om een beheer op basis van convicties.

Inderdaad, ons beheer richt zich op een veertigtal bedrijven. De tien grootste posities van de portefeuille vertegenwoordigen op dit moment 45 % van de netto-activa. We zijn vrij in onze keuze, aangezien de portefeuilleconstructie iet gebonden is aan een referentie-index of top-down analyse. Sinds de oprichting van het fonds is de portefeuille steeds maximaal belegd geweest (tussen 95 en 99 %).

Het beheer is eenvoudig en transparant, gebaseerd op overtuigingen en waardeaangroei, volledig in overeenstemming met de beheerfilosofie van DNCA Finance.

Wilt u een bepaald beleggingsthema naar voren schuiven ?

Ja, bijvoorbeeld gezondheidszorg. Deze sector profiteert van de vergrijzing van de bevolking, van innovaties in het onderzoek naar nieuwe indicaties, van de uitbouw van het sociale zekerheidssysteem in opkomende landen en van de ontwikkeling van ziekten op wereldschaal (bv.: diabetes). Die bedrijven zijn doorgaans erg rendabel en hun activiteit is (weinig) gevoelig voor de macro-economische toestand. Voor deze sector bevat onze selectie onder meer Korian, de Europese koploper in diensten aan senioren, of Sartorius Stedim, marktleider in productie-uitrusting voor BioPharma.

Is het in het huidige economische klimaat opportuun om te beleggen in een Europees aandelenfonds met een ‘growth’ bias ?

De meeste bedrijven die we tegenkomen zijn niet of weinig gevoelig voor de economische cyclus omdat ze seculaire groeitrends volgen. Bovendien zijn die bedrijven wel Europees, maar genereren ze het grootste deel van hun omzet op internationaal niveau. Ons groeigericht beheer steunt op een robuust beleggingsthema dat modeverschijnselen en markttrends overstijgt met het oog op regelmatige prestaties, zoals blijkt uit de historiek: +22,95 % in 2013, +11,70 % in 2014 en +23,36 % in 2015. 

Die beleggingsstrategie gaat niet ten koste van de volatiliteit, integendeel. De volatiliteit op drie jaar van Europe Growth situeert zich in het eerste kwartiel van zijn categorie (Europa algemeen). Die beheerste volatiliteit sluit aan bij de kwaliteit en soliditeit van de geselecteerde bedrijven, die vaak defensiever zijn. Ondanks de woelige markten en een gebrek aan zichtbaarheid van de macro-economische vooruitzichten, zijn de fundamentals nog altijd solide en is de portefeuille goed gediversifieerd. Vandaar dat wij de komende maanden tegemoetzien met een zekere sereniteit, hoewel de huidige omgeving macro-economische en geopolitieke risico’s inhoudt. Het beheerproces zal blijven steunen op een strikte waarderingsanalyse om teleurstellingen te vermijden.

Tekst voltooid op 31 mei 2016.
Download hier de beheercommentaar in pdf formaat. 
 
Cijfergegevens voor deelbewijs B (ISIN-code : LU0870553459). Bronnen : Morningstar, Citywire en DNCA Finance. 
Ratings op 30/05/2016. De ratingreglementen zijn beschikbaar op de site http://www.dnca-investments.com/nl-be/documentatie.
 
Performancehistoriek en volatiliteit
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Prestaties na aftrek van beheerkosten. De performance wordt berekend door DNCA Finance. Cijfergegevens op 31/05/2016 voor deelbewijs B (ISIN-code : LU0870553459). Bron : Europerformance. * Oprichtingsdatum : 28/12/2012.
 
Reminder of risks
- Discretionary management risk
- Equity risk
- Forex risk
- Liquidity risk
- This fund is not capital guaranteed
- Risk profile
De blootstelling aan de aandelenmarkten en rentevoeten verklaart het risiconiveau van dit fonds.
Fonds Focus DNCA Invest Europe Growth  by Morningstar   Interview met Carl Auffret, CFA, Fondsbeheerderr, AA-rating door Citywire   Kunt u ons uw fonds voorstellen ? DNCA Invest Europe Growth is een fonds van Europese groeiwaarden. Het bevat zowel grote als kleine kapitalisaties en komt in aanmerking voor...
2016-05-31