20 Mei 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De Fed heeft ervoor gezorgd dat de beleggers opnieuw rekening houden met een mogelijke renteverhoging tijdens de zomer. Dat leidde tot tegengestelde bewegingen ten opzichte van de voorbije maanden: tijdelijke spanning op de rentevoeten, koersstijging van de dollar, daling van de aandelenmarkten. De belangrijkste risico’s (Amerikaanse recessie, loskoppeling van de Chinese peg, implosie van de Europese economische dynamiek) zijn tijdens het eerste kwartaal geen werkelijkheid geworden. Toch is de wereldwijde groei van de laatste twee kwartalen niet denderend: 2,5 % is een niveau dat ons niet toelaat de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. 
 
De Europese aandelenmarkten lopen vast, althans wat de verhandelde volumes betreft, zoals een meer dat in de greep komt van de eerste wintervorst in de aanloop naar dat andere Angelsaksische thema: de Brexit. De stemming schommelt met de peilingen, die wanneer ze telefonisch worden georganiseerd, een zeer licht voordeel opleveren voor de “Bremain”. Feit is dat in dit stadium niemand de uitkomst van het referendum kan voorspellen, en vooral niet diegenen die niet stemmen. Vanuit economisch oogpunt zien we nauwelijks voordelen bij een uitstap uit een eenheidsmarkt voor een reeds gedereguleerde economie die ten volle profiteert van haar commerciële partnerschap met de Europese Unie.

Tot vandaag stellen niet-Europese beleggers (wat bijna zoveel betekent als Amerikaanse beleggers) hun beslissingen uit, net als bepaalde bedrijven die een afwachtende houding aannemen alvorens hun investeringsprogramma in het Verenigd Koninkrijk op te starten. Andere daarentegen stappen in fusie-overnameoperaties in de sector van de diensten voor de olie-industrie, zoals Technip en FMC Technologies. Deze twee bedrijven maakten niet alleen hun huwelijk bekend, maar ook hun beslissing om hun hoofdzetel in Londen te vestigen, zich niets aantrekkend van de gevolgen van een eventuele Brexit.

Eén ding staat vast: na 23 juni zal Groot-Brittannië nog steeds een eiland zijn en Europa een continent. Laten we niet vergeten dat het Britse volkslied begint met “God save the Queen”, maar vooral dat het eindigt met de smeekbede “oh save us all”.
 
Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 20 mei 2016.
 
 
De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.
DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.
De Fed heeft ervoor gezorgd dat de beleggers opnieuw rekening houden met een mogelijke renteverhoging tijdens de zomer. Dat leidde tot tegengestelde bewegingen ten opzichte van de voorbije maanden: tijdelijke spanning op de rentevoeten, koersstijging van de dollar, daling van de aandelenmarkten. De belangrijkste risico’s (Amerikaanse...
2016-05-20