18 Mei 2018
Brengt 2018 de wraak van de indexen?

De financiële markten hebben een bewogen week achter de rug. Op het menu: de Amerikaanse rente op 10 jaar die door de 3,1 % brak, de nog steeds stijgende olieprijzen, met de Brent die de $ 80 nadert, de (voorlopig) vastgelopen onderhandelingen over de vorming van een Italiaanse regering. Uiteindelijk zouden de twee Italiaanse partijen...

14 mei 2018
Een complexe economische en politieke omgeving.

VUCA…Vulnerable, Uncertain, Complex and Ambiguous… toegepast op de analyse van de menselijke organisaties vat dit Engelse letterwoord de huidige situatie in de wereld goed samen, zowel vanuit economisch, financieel en politiek oogpunt.

Nu de Verenigde Staten uit het nucleair akkoord met Iran is gestapt, vat voor de wereld een nieuwe periode aan: een periode waarin het vat olie meteen boven de 70$ (WTI) uitkomt, waarin de Amerikaanse rente op 10 jaar zich duurzaam nestelt in de buurt van de 3 % en waarin de dollar nogal wat valutahandelaars...

4 mei 2018
Buy in May and sail away ?

Hoewel de inflatiedoelstelling bereikt is (2 %), stelde de Fed haar plannen voor de verdere renteverhogingen in 2018 voorlopig niet bij. Ze liet tevens verstaan dat ze de inflatie de vrije loop zou kunnen laten zonder haar tussenkomsten bij te sturen. De Amerikaanse markten hadden een en ander goed ingecalculeerd en bleven de voorbije week vrij stabiel rond 2,95 %.

De Europese vertraging is ondertussen verwerkt en weinig waarnemers gaan uit van een groeiniveau in de buurt van 2,5 % voor 2018, temeer daar de Britse handelspartner de...

27 april 2018
Een lente gunstig voor de belegger

De markten lijken de publicatieperiode voor het eerste kwartaal vrij ongehavend door te komen. In Europa zijn de wisselkoerseffecten evenwel dramatisch, met omzetcijfers die soms meer dan 5 % worden afgeroomd. Het eerste kwartaal van 2018 heeft weliswaar te lijden onder het meest ongunstige basiseffect.

De toekomstige versterking van de dollar zou een opluchting betekenen voor de Europese bedrijven. Gezien het huidige renteverschil (ongeveer 250 basispunten tussen de Treasury op 10 jaar en de Bund op 10 jaar) is het haast onmogelijk om niet te...

20 april 2018
Eén zwaluw maakt de lente niet, maar…

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar de terugkeer van de trekvogel uit zijn winterverblijfplaats in Afrika bracht de beleggers begin april in een opperbeste stemming. De beursindexen veerden op en bieden nu een beeld dat beter overeenstemt met de goede macro-economische tendens.

 Nadat ze zich ernstig zorgen hadden gemaakt over een mogelijke vertraging van de wereldwijde macro-economische groei, richten de beleggers hun aandacht opnieuw op de micro-economie. De eerste publicaties tonen al aan dat de deflatoire druk nog steeds aan het werk is in...

13 april 2018
De beleggers behouden hun kalmte in nog altijd volatiele omgeving

De markten waren al in de ban van de handelsoorlog en krijgen er nu de dreigende escalatie rond Syrië bovenop. In de aanloop naar een militaire interventie op de infrastructuren van het Syrische regime piekte de olieprijs tot boven de 71 $ voor de Brent.

 De sector als geheel profiteerde daarvan en een aantal dienstverlenende bedrijven lanceerde obligatie-uitgiftes om te profiteren van het goede momentum van de laatste maanden voor de prijs per vat olie en de solide resultaten van TGS. Vallourec en CGG boden gewone obligatie-uitgiftes aan...

6 april 2018
De beleggers zijn in de ban van de onzekere onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China

De beleggers zijn in de ban van de onzekere onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. In wezen hoopt de financiële gemeenschap dat er overeenstemming zal worden bereikt voor de 40 % van de gecumuleerde BBP’s tussen de twee economische grootmachten. Ook al wordt er met honderden miljarden dollars geschermd, de oorlogsretoriek rond de douanetarieven heeft uiteindelijk veeleer een psychologische impact op het vertrouwen van de beleggers dan materiële gevolgen voor de wereldwijde groei.

Wel wijst dit op een verschuiving in de werking van...

29 maart 2018
Risico-aversie domineert

De beleggers zijn opnieuw in een fase van risicoafkeer aanbeland. Het begin van een uiteenspattende waarderingszeepbel op Amerikaanse technologieaandelen, het protectionistische discours en de vastlopende macro-economische indicatoren zorgen voor beroering op de wereldwijde aandelenmarkten en uiteraard niet minder op de obligatiemarkten.

De lange rente lijkt te wijzen op een heersend pessimisme wat de evolutie van de wereldwijde groei betreft. Of gaat het om niet meer dan de gebruikelijke vlucht (“fly to quality”) van beleggers in woelige tijden? Hoe...

23 maart 2018
Het belang van een betere verdeling van de wereldwijde rijkdom

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is aanbeland in een nieuwe, kritiekere fase. Op 1300 Chinese producten zouden douaneheffingen toegepast gaan worden voor een bedrag dat op $ 60 mld. wordt geraamd. De beperkingen zouden ook gelden voor Chinese investeringen in technologiesectoren.

De grootmoedige Donald Trump gaf de Europeanen de tijd tot mei om een akkoord te vinden over de tarieven op staal en aluminium. Deze techniek van dreigementen en lokmiddelen brengt de financiële markten danig van slag en zorgt voor volatiliteit op de...