Istock 504606610 compress%c3%a9
6 Juli 2018
Donald wint de eerste ronde

Het was ontegensprekelijk Donald Trump die het voorbije halfjaar de dans leidde op de markten.

Door zijn protectionistische dreigementen in de praktijk te brengen, deed hij de liberale wereldorde imploderen en dwong hij alle handelspartners ertoe om 1/ eerst de suprematie van Uncle Sam te erkennen en 2/ te antwoorden met tegenmaatregelen. De...

29 juni 2018
De Europeanen worden geconfronteerd met hun lot

Voetbal is een spel waarbij 22 mannen gedurende 90 minuten achter een bal rennen en op het einde winnen de Duitsers. Dat was vroeger de definitie, maar die blijkt (gelukkig) niet altijd correct. De nederlaag van de Mannschaft mag een les zijn voor Angela Merkel en het Duitse politieke systeem in zijn geheel. Het uitblijven van vernieuwing in het voetbal, maar ook in de politiek, legt de basis voor individueel en collectief falen. De onaantastbare Angela Merkel, die werd opzijgeschoven door de Amerikaanse Grossbruder ("grote broer") op het vlak van de...

22 juni 2018
Verandering is nu en atijd

Nu General Electric uit de Dow Jones werd gewipt na meer dan honderd jaar goede en trouwe dienst en gezien de beursrecords voor Facebook, Amazon en Netflix, kunnen we stellen dat de Amerikaanse indexen de oude economie definitief aan het begraven zijn. Sinds enkele weken nemen groeiwaarden, “millenials”-waarden en technologiewaarden alles mee op hun doortocht en dit ondanks zeer royale waarderingsmultiples. Ze verdrongen value-thema’s volledig naar de achtergrond in de beursportefeuilles. Er heerst een sfeer van Nifty-Fifty van de jaren 1960-1970 toen...

15 juni 2018
Super Mario is terug

Europese bewaarengel heeft opnieuw gesproken. Mario Draghi, Europeaan in hart en nieren, schudde zijn tweede “put” uit de mouwen door meer duidelijkheid te scheppen over het monetair beleid van de ECB. Hij kondigde een halvering van het aankoopbedrag van activa aan van 30 miljard euro naar 15 miljard euro vanaf eind september en een totale stopzetting in december 2018.

Een eerste mogelijke renteverhoging zou er pas komen in de zomer van 2019 en dan nog afhankelijk van de macro-economische omstandigheden. De markten en bij uitbreiding de...

8 juni 2018
Consumptie en Bescherming

In een periode waar volop geschermd wordt met protectionistische maatregelen en invoerheffingen, is het misschien interessant om eens terug te keren naar de oorsprong van “het protectionisme”. Friedrich List, een Duits econoom die lijnrecht tegenover Adam Smith stond, beschouwde het protectionisme als een overgangsperiode die nationale ondernemingen in staat stelt om zich aan de internationale concurrentie aan te passen. Hij noemde het dan ook “opvoedend protectionisme”. Dat is waarschijnlijk ook de filosofie achter het Chinese systeem dat een...

1 juni 2018
Italië stond met de rug tegen de muur in Europa en op de markten.

Italië stond met de rug tegen de muur in Europa en op de markten.

Aanvankelijk had President Mattarella geweigerd om groen licht te geven voor een regering waarvan de hoeksteen (de minister van Financiën) té onverenigbaar bleek met het systeem van de eurozone (en zelfs met het bestaan ervan). Twee maanden na het verkiezingsresultaat had Italië nog steeds geen regering (wat niet noodzakelijk het beheer van de lopende zaken in de weg staat) en de financieringskosten werden voor alle economische actoren (Staat, lokale besturen, banken, ondernemingen,...

24 mei 2018
Italiaanse schuld zet markten onder druk

De markten blijven argwanend voor de gevolgen van het aangekondigde regeerakkoord van de Italiaanse regering in wording. De voorbije week liet de Italiaanse langetermijnrente een correctie van 60 basispunten optekenen. Daarom meteen het uiteenvallen van de eurozone anticiperen, lijkt evenwel wat kort door de bocht.

 Uit het Griekse scenario leiden we uiteindelijk af dat deel uitmaken van een sterke monetaire zone (onder leiding van Duitsland) voorlopig primeert op de vermeende voordelen van een ongeordende uitstap en de invoering van een lokale...

18 mei 2018
Brengt 2018 de wraak van de indexen?

De financiële markten hebben een bewogen week achter de rug. Op het menu: de Amerikaanse rente op 10 jaar die door de 3,1 % brak, de nog steeds stijgende olieprijzen, met de Brent die de $ 80 nadert, de (voorlopig) vastgelopen onderhandelingen over de vorming van een Italiaanse regering. Uiteindelijk zouden de twee Italiaanse partijen (5-Sterrenbeweging en Lega) een akkoord hebben bereikt over een vrij utopisch voorstellenpakket waarin fiscale stimuli en overheidsuitgaven de rode draad vormen.

Zeker is dat dit huwelijk van tegenpolen Europa...

14 mei 2018
Een complexe economische en politieke omgeving.

VUCA…Vulnerable, Uncertain, Complex and Ambiguous… toegepast op de analyse van de menselijke organisaties vat dit Engelse letterwoord de huidige situatie in de wereld goed samen, zowel vanuit economisch, financieel en politiek oogpunt.

Nu de Verenigde Staten uit het nucleair akkoord met Iran is gestapt, vat voor de wereld een nieuwe periode aan: een periode waarin het vat olie meteen boven de 70$ (WTI) uitkomt, waarin de Amerikaanse rente op 10 jaar zich duurzaam nestelt in de buurt van de 3 % en waarin de dollar nogal wat valutahandelaars...