DNCA Invest
Velador

Absolute Return Fonds

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Vereffeningswaarde

-

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

-

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva

-

Oprichting van het deelbewijs

-
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Cyril Freu

Cyril Freu studeerde af aan de SFAF (Société Française des Analystes Financiers), behaalde een DESS (Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées) aan de universiteit Sciences-Po in Parijs en een Master aan de Universiteit Paris Dauphine.

In 1998 begint hij zijn loopbaan als financieel analist bij een beursvennootschap, eerst bij CPR Finance en vervolgens bij IXIS Securities. In 2005 wordt hij verkozen tot best overall analist (Extel Focus France, L'Agefi). In 2006 wordt hij overgeplaatst binnen het beheerteam voor eigen rekening van IXIS CIB, dat Natixis is geworden, en beheerd hij een gediversifieerde portefeuille, waar hij werkt met strategieën van fundamentele waarderingen. In 2009 vervoegt Cyril Freu DNCA Finance om er de pool Absolute Performance uit te bouwen en te leiden.

In 2014 wordt hij adjunct-directeur voor het beheer bij DNCA Finance.

Mathieu Picard

Mathieu Picard behaalde een DESS (Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées) aan de universiteit Sciences-Po in Paris en een Master aan de universiteit Paris Dauphine.

In 2002 wordt hij financieel analist bij een beursvennootschap, IXIS Securities. In juni 2006 stapt hij over naar het beheerteam voor eigen rekening bij IXIS CIB, dat Natixis is geworden.

Sinds september 2009 is hij actief binnen het beheerteam Absolute Performance van DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert studeerde af aan het ESCP na een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur (ENSIAME).

Na 14 jaar ervaring in de industrie, vooral als financieel sell-side analist in Parijs en Londen (Barclays Captial, Nomura, Natixis,…) vervoegd hij DNCA Finance in september 2017 als buy-side analist van het Absolute return fondsengamma (DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri, DNCA Invest Velador, DNCA Invest Venasquo).

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

De strategie van het compartiment is een absolute return strategie en berust op de fundamentele financiële analyse door de vermogensbeheerder. Het compartiment belegt in uitgevers uit Europa (EER en Zwitserland). Het totale risico in verband met de beleggingen van het compartiment (longposities en futures) mag niet groter zijn dan 200% van het nettovermogen van het compartiment. De nettoblootstelling is beperkt tot 0/+ 50% van het beheerd vermogen, waardoor de resultaten van het compartiment grotendeels onafhankelijk zijn van beurstrends. De resultaten hangen echter vooral af van het vermogen van de vermogensbeheerder om de aandelen te selecteren die wellicht beter zullen presteren dan hun markt- of sectorindices.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht een positief rendement te realiseren dat hoger is dan dat van de volgende referentie-index: 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA. Tegelijkertijd wordt er getracht deze doelstelling te realiseren met een jaarlijkse volatiliteit van minder dan 8%.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment belegd zijn in:
- aandelen uitgegeven in Europa (EER plus Zwitserland) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, termijncontracten, CFD's en/of DPS's, enz.) binnen een vork die ligt tussen 75% en 100% van zijn nettoactief.
- aandelen uitgegeven buiten de EER plus Zwitserland ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactief,
- aandelen waarvan de totale kapitalisatie kleiner is dan 150 miljoen euro ten belopen van maximaal 5% van zijn nettoactief,
- gewone, converteerbare of gelijkwaardige obligaties van de eurozone, geldmarktinstrumenten of deposito's binnen een vork die ligt tussen 0% en 25% van zijn nettoactief,
- andere financiële instrumenten ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactief.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, in het bijzonder die beleggers die een blootstelling aan de markt van de Europese aandelen nastreven zonder verwijzing naar een marktindex.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ND) 200.000 € (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ND) Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite Index Velador

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing (deze zal 27% bedragen vanaf 01/01/2016) :
- Met betrekking tot de distributiedeel- bewijzen, belastingsvoet van 25% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeel- bewijzen van de fondsen die meer dan 25% van hun netto activa investeren in schuld- papier, belastingsvoet van 25% over de directe of indirecte inkomsten afkomstig van schuldpapier.
Voor meer informatie betreffende de fiscale regeling van uw investeringen raden wij u aan om een specialist te benaderen.

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.