DNCA Invest
Velador

Aandelen long-afgedekt Europa

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Beheerscommentaar
Februari 2019


De aandelenmarkten gingen in februari door op hun elan, zoals blijkt uit de stijging met 4,4 % van de Eurostoxx 50 NR. Dit waardeherstel kwam er nadat de Fed een meer accommoderende toon aannam en er hoop ontstond op een gunstige afloop van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. Op basis van de talrijke publicaties in februari trokken we onze prognoses niet op, maar konden we wel een aantal overtuigingen verfijnen. Vooreerst lijkt de situatie in Frankrijk zich te normaliseren en is het jaarbegin zelfs bemoedigend. Vervolgens was er met de achteruitgang van bepaalde sectoren in China...

Mathieu Picard - Pierre Valade - Alexis AlbertRedactie beëindigd op 4 maart 2019

Tot 21-03-2019

Vereffeningswaarde

96,44€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+1,38%

Rendement
sinds de oprichting

-0,94%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2018

-13,55%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

5,63%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva

382M€

Oprichting van het deelbewijs

18-05-2015
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Mathieu Picard

Mathieu Picard behaalde een DESS (Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées) aan de universiteit Sciences-Po in Paris en een Master aan de universiteit Paris Dauphine.

In 2002 wordt hij financieel analist bij een beursvennootschap, IXIS Securities. In juni 2006 stapt hij over naar het beheerteam voor eigen rekening bij IXIS CIB, dat Natixis is geworden.

Sinds september 2009 is hij actief binnen het beheerteam Absolute Performance van DNCA Finance.

Pierre Valade

Pierre Valade, aged 47, has been working on the equity markets for 20 years. He started his career at PriceWaterhouseCoopers in 1996. Then he passed ten years as a Long-Short portfolio manager at GLG Partners in London, where he co-managed the absolute return “GLG European Alpha Alternative Fund”.
Pierre previously spent six years at Natixis Securities, two of which were spent as head of sales in the UK, and also worked at Exane in New York where he focused on stock-picking on US companies for European investors.
In November 2018, Pierre Valade joined DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert studeerde af aan het ESCP na een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur (ENSIAME).

Na 14 jaar ervaring in de industrie, vooral als financieel sell-side analist in Parijs en Londen (Barclays Captial, Nomura, Natixis,…) vervoegd hij DNCA Finance in september 2017 als buy-side analist van het Absolute return fondsengamma (DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri, DNCA Invest Velador, DNCA Invest Venasquo).

Rendementen

Rendementen
Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 18-05-2015

RendementenTot 21-03-2019
Right arrow
Left arrow

YTD

DNCA Invest Velador+1,38%
Composite Index Velador (2)+2,98%
Simulator
(1) De oprichtingsdatum van het fonds is : 18-05-2015
(2) 25% EuroStoxx 50 NR + 75% Eonia

In het kort

De strategie van het compartiment is een absolute return strategie en berust op de fundamentele financiële analyse door de vermogensbeheerder. Het compartiment belegt in uitgevers uit Europa (EER en Zwitserland). Het totale risico in verband met de beleggingen van het compartiment (longposities en futures) mag niet groter zijn dan 200% van het nettovermogen van het compartiment. De nettoblootstelling is beperkt tot 0/+ 50% van het beheerd vermogen, waardoor de resultaten van het compartiment grotendeels onafhankelijk zijn van beurstrends. De resultaten hangen echter vooral af van het vermogen van de vermogensbeheerder om de aandelen te selecteren die wellicht beter zullen presteren dan hun markt- of sectorindices.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht een positief rendement te realiseren dat hoger is dan dat van de volgende referentie-index: 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA. Tegelijkertijd wordt er getracht deze doelstelling te realiseren met een jaarlijkse volatiliteit van minder dan 8%.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment belegd zijn in:
- aandelen uitgegeven in Europa (EER plus Zwitserland) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, termijncontracten, CFD's en/of DPS's, enz.) binnen een vork die ligt tussen 75% en 100% van zijn nettoactief.
- aandelen uitgegeven buiten de EER plus Zwitserland ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactief,
- aandelen waarvan de totale kapitalisatie kleiner is dan 150 miljoen euro ten belopen van maximaal 5% van zijn nettoactief,
- gewone, converteerbare of gelijkwaardige obligaties van de eurozone, geldmarktinstrumenten of deposito's binnen een vork die ligt tussen 0% en 25% van zijn nettoactief,
- andere financiële instrumenten ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactief.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, in het bijzonder die beleggers die een blootstelling aan de markt van de Europese aandelen nastreven zonder verwijzing naar een marktindex.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
Nietigheid (Deelbewijs N)
200000 (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs N, Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Geen

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing (deze zal 27% bedragen vanaf 01/01/2016) :
- Met betrekking tot de distributiedeel- bewijzen, belastingsvoet van 25% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeel- bewijzen van de fondsen die meer dan 25% van hun netto activa investeren in schuld- papier, belastingsvoet van 25% over de directe of indirecte inkomsten afkomstig van schuldpapier.
Voor meer informatie betreffende de fiscale regeling van uw investeringen raden wij u aan om een specialist te benaderen.

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.