DNCA Invest
Infrastructures (Life)

Europese aandelen met het thema 'infrastructuur'

Favoriet fonds

Beheerscommentaar
Oktober 2017


Het discours van Mario Draghi zorgde voor geruststelling op de markten, die al enkele weken twijfelden over de te volgen koers. In ieder geval heerst in de eurozone nu monetaire zichtbaarheid tot ten minste 2019, wat min of meer overeenstemt met de huidige macro-economische zichtbaarheid. Hoewel het Catalaanse avontuur kan doen vrezen voor een destabilisering van het Europese politieke landschap, blijven Europese aandelen in de gunst bij de beleggers. Ook in de Verenigde Staten draagt het vooruitzicht van een akkoord rond het fiscale hervormingsprogramma van Donald Trump bij tot de...

Igor de Maack - Romain AviceRedactie beëindigd op 2 november 2017

Tot 22-11-2017

Vereffeningswaarde

164,2€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+14,91%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+12,25%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2016

+2,68%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

9,65%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 31-10-2017)

198M€

Oprichting van het deelbewijs

21-09-2007
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Igor de Maack

Igor de Maack behaalde een diploma aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales), aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers) alsook een diploma "gespecialiseerde hogere studies" in de internationale fiscaliteit.

Hij begon zijn loopbaan bij Deloitte & Touche. In 1998 vervoegt hij BNP Paribas op het vlak van projectfinanciering. In 2002 was hij werkzaam bij IXIS waar hij verantwoordelijk was voor de participatie, meer bepaald voor de montage van de financiering van de A 28 snelweg in Frankrijk. Vervolgens wordt hij onderzoeksanalist aandelen bij Ixis Securities en Senior Vice President voor de primaire aandelenmarkt bij Lazard-lxis.

Sinds 2007 is hij actief bij DNCA Finance als beheerder van de infrastructuurwaarden.

Romain Avice

Romain Avice behaalde zijn diploma aan de EDC (Paris Business School) en is houder van een Master 2 in financiën.

In juli 2008 vervoegt hij DNCA Finance als assistent beheer alvorens beheeranalist te worden voor het Gallica fonds in december 2012 en voor DNCA PME fonds in december 2014.

Rendementen

Rendementen

* De index “Macquarie Global Infrastructure Index Europe Local Total Return“ werd stopgezet en de laatste publicatie vond plaats op 18/11/2016. De nieuwe index, met ingang van deze datum, is de « MSCI Europe Infrastructure Net Index ». De prestatievergoeding met High Water Mark zal vanaf 1 maart 2017 berekend worden op basis van deze nieuwe index. Als gevolg van deze indexwijziging zal voor het kalenderjaar 2016 geen prestatievergoeding worden aangerekend.

Rendementen op jaarbasis
RendementenTot 21-11-2017
Right arrow
Left arrow

YTD

DNCA Invest Infrastructures (Life)+14,65%
MSCI Europe Infrastructure NET Index+6,37%
Simulator
(1) De oprichtingsdatum van het fonds is : 21-09-2007

In het kort

Het compartiment belegt ten minste twee derde van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die statutair gevestigd zijn in Europa of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa en waarvan de bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk gericht zijn op infrastructuur. Infrastructuurvoorzieningen omvatten essentiële producten en/of openbare dienstverlening (transport, tolinning, dienstverlening op luchthavens, satellietnetwerken, elektriciteitsproductie, waterbehandeling, afvalverwerking, gas- en energiedistributienetwerken, hernieuwbare energie, opwekking van windenergie, ziekenhuizen en scholen, enz.) aan een breed publiek gedurende een lange periode binnen een overkoepelend regelgevend kader.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de MSCI Europe Infrastructure Net Index.

Welke verdeling?

Europese aandelen of ermee verbonden afgeleide financiële producten (zoals CFD’s of DPS’s): 75 tot 100 % van de nettoactiva
Aandelen buiten Europa: tot 25 % van de nettoactiva
Schuldvorderingen: tot 25 % van de nettoactiva
Deelbewijzen en/of aandelen van ICB’s: tot 10 % van de nettoactiva in effecten in alle munteenheden. De blootstelling aan een munt die niet de basismunt is, kan evenwel worden afgedekt tegenover de basismunt met het oog op een afvlakking van de wisselrisico’s. Daartoe kan meer bepaald gebruik worden gemaakt van termijncontracten (futures en forwards).
Het Compartiment kan gebruikmaken van afgeleide producten, genoteerd of onderhandeld (andere dan CFD’s en DPS’s) ten belope van 40 % van zijn nettoactiva, met inbegrip van onder meer gestandaardiseerde termijncontracten en niet-complexe opties verhandeld op de gereglementeerde markten met het oog op afdekking of verhoging van het aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een overmatige blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name diegenen die een positie willen nemen in de Europese sectoren infrastructuur en openbare dienstverlening, en die deze belegging gedurende de aanbevolen periode kunnen aanhouden.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : 200.000 € (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ND)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ND)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI Europe Infrastructure NET Index met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Dit fonds komt in aanmerking voor de PEA. Voor bijkomende informatie, gelieve u te wenden tot uw gebruikelijke financieel adviseur.

Geschiedenis

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.