DNCA Invest
Beyond Infrastructure & Transition

Europese Infrastructuuraandelen MVI

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Beheerscommentaar
December 2018


In 2018 kwam de veerkracht van de Europese infrastructuursector sterk op de voorgrond, vooral naar aanleiding van de beurscorrectie van het laatste kwartaal. Terwijl de marktspelers anticipeerden op een moeilijk jaar, tegen een achtergrond van stijgende rentevoeten die nadelig zouden kunnen zijn voor deze activa met een lange duratie, zorgde het defensieve karakter van de bedrijven in de sector met een uitstekende zichtbaarheid van hun kasstromen voor een prestatie van -4,27 % voor de index MSCI Europe Infrastructures NR tijdens het jaar tegenover -10,77 % voor de Eurostoxx 600 NR. De...

Igor de Maack - Romain Avice - Olivier HabaultRedactie beëindigd op 2 januari 2019

Tot 15-02-2019

Vereffeningswaarde

155,37€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+8,33%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+4,24%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2018

-12,46%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

11,81%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 31-01-2019)

118M€

Oprichting van het deelbewijs

21-09-2007
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Igor de Maack

Igor de Maack behaalde een diploma aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales), aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers) alsook een diploma "gespecialiseerde hogere studies" in de internationale fiscaliteit.

Hij begon zijn loopbaan bij Deloitte & Touche. In 1998 vervoegt hij BNP Paribas op het vlak van projectfinanciering. In 2002 was hij werkzaam bij IXIS waar hij verantwoordelijk was voor de participatie, meer bepaald voor de montage van de financiering van de A 28 snelweg in Frankrijk. Vervolgens wordt hij onderzoeksanalist aandelen bij Ixis Securities en Senior Vice President voor de primaire aandelenmarkt bij Lazard-lxis.

Sinds 2007 is hij actief bij DNCA Finance als beheerder van de infrastructuurwaarden.

Romain Avice

Romain Avice behaalde zijn diploma aan de EDC (Paris Business School) en is houder van een Master 2 in financiën.

In juli 2008 vervoegt hij DNCA Finance als assistent beheer alvorens beheeranalist te worden voor het Gallica fonds in december 2012 en voor DNCA PME fonds in december 2014.

Olivier Habault

Olivier Habault behaalde zijn diploma aan het HEC in Parijs (Ecole des hautes études commerciales).

Na een eerste ervaring bij Exane BNPP in het verkoopteam aandelen en arbitrage, vervolgens in het analyseteam in de banksector, vervoegt hij DNCA in januari 2018, voor de analyse van de converteerbare obligaties en Europese aandelen

Rendementen

Rendementen

* De index “Macquarie Global Infrastructure Index Europe Local Total Return“ werd stopgezet en de laatste publicatie vond plaats op 18/11/2016. De nieuwe index, met ingang van deze datum, is de « MSCI Europe Infrastructure Net Index ». De prestatievergoeding met High Water Mark zal vanaf 1 maart 2017 berekend worden op basis van deze nieuwe index. Als gevolg van deze indexwijziging zal voor het kalenderjaar 2016 geen prestatievergoeding worden aangerekend.

Rendementen op jaarbasis
De prestaties die werden gerealiseerd vanaf de oprichting van het fonds tot 11 oktober 2018 werden gerealiseerd op basis van een beheerstrategie die werd gewijzigd.
RendementenTot 15-02-2019
Right arrow
Left arrow

YTD

DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition+8,33%
MSCI Europe Infrastructure NET Index+3,31%
Simulator
(1) De oprichtingsdatum van het fonds is : 21-09-2007

In het kort

Het Compartiment wordt beheerd volgens de principes van Verantwoord en Duurzaam beleggen. Aldus houden het beleggingsproces en de aandelenselectie die daaruit voortvloeit, rekening met een interne score, die zowel kijkt naar bedrijfsverantwoordelijkheid als de duurzaamheid van de bedrijven. Het compartiment belegt ten minste twee derde van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die statutair gevestigd zijn in Europa of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa en waarvan de bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk gericht zijn op infrastructuur. Infrastructuurvoorzieningen omvatten essentiële producten en/of openbare dienstverlening (transport, tolinning, dienstverlening op luchthavens, satellietnetwerken, elektriciteitsproductie, waterbehandeling, afvalverwerking, gas- en energiedistributienetwerken, hernieuwbare energie, opwekking van windenergie, ziekenhuizen en scholen, enz.) aan een breed publiek gedurende een lange periode binnen een overkoepelend regelgevend kader. Het Compartiment zal ook beleggen in technologieën en uitrustingsleveranciers die een bewezen positieve impact hebben op energie-efficiëntie voor infrastructuur- en mobiliteitsuitdagingen.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de MSCI Europe Infrastructure Net Index.

Welke verdeling?

Het compartiment zal op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in:
- Europese aandelen of gerelateerde derivaten (zoals CFD of DPS): 75% tot 100% van het nettovermogen;
- Maximaal 25% van het nettovermogen in niet-Europese aandelen;
- Schuldinstrumenten, inclusief geldmarktinstrumenten, in ongunstige marktomstandigheden: 0% tot 25% van het nettovermogen;
- Maximaal 10% van het nettovermogen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het compartiment mag tot 40% van het nettovermogen van het compartiment beleggen in al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS), met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name diegenen die een positie willen nemen in de Europese sectoren infrastructuur en openbare dienstverlening, en die deze belegging gedurende de aanbevolen periode kunnen aanhouden.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000 (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI Europe Infrastructure NET Index met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Dit fonds komt in aanmerking voor de PEA. Voor bijkomende informatie, gelieve u te wenden tot uw gebruikelijke financieel adviseur.

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.