DNCA Invest
Convertibles

Europese converteerbare obligaties

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Vereffeningswaarde

-

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

-

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 29-03-2019)

-

Oprichting van het deelbewijs

-
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Igor de Maack

Igor de Maack behaalde een diploma aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales), aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers) alsook een diploma "gespecialiseerde hogere studies" in de internationale fiscaliteit.

Hij begon zijn loopbaan bij Deloitte & Touche. In 1998 vervoegt hij BNP Paribas op het vlak van projectfinanciering. In 2002 was hij werkzaam bij IXIS waar hij verantwoordelijk was voor de participatie, meer bepaald voor de montage van de financiering van de A 28 snelweg in Frankrijk. Vervolgens wordt hij onderzoeksanalist aandelen bij Ixis Securities en Senior Vice President voor de primaire aandelenmarkt bij Lazard-lxis.

Sinds 2007 is hij actief bij DNCA Finance als beheerder van de infrastructuurwaarden.

Felix haron img7479 %281%29
Beheerde fondsen

DNCA Invest Convertibles

Félix Haron

Félix Haron is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), studeerde af aan het ESC Toulouse en behaalde een Master 2 in financiële engineering aan de universiteit Paris Dauphine.

Hij begon zijn loopbaan binnen de groep BNP Paribas, waar hij zich specialiseert in converteerbare obligaties. Na verschillende ervaringen in marktenzalen en in vermogensbeheer, vervoegt hij het beheerteam Convertible bij BNP Paribas Asset Management.

Sinds september 2013 is hij actief bij DNCA Finance.

Olivier Habault

Olivier Habault behaalde zijn diploma aan het HEC in Parijs (Ecole des hautes études commerciales).

Na een eerste ervaring bij Exane BNPP in het verkoopteam aandelen en arbitrage, vervolgens in het analyseteam in de banksector, vervoegt hij DNCA in januari 2018, voor de analyse van de converteerbare obligaties en Europese aandelen

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van een algemene obligatiebenadering en gerichte aandelenselectie. Het doel is een portefeuille samen te stellen met een lagere volatiliteit dan een onderliggende aandelenbelegging op basis van een fundamentele aanpak en een kwalitatieve analyse van elke uitgever.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht vermogensgroei te realiseren met een lage volatiliteit door te beleggen in converteerbare obligaties. Als onderdeel van het discretionair beheer wordt bij het samenstellen van de portefeuille niet getracht een referentie-index na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De Exane Euro Convertibles Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt.

Welke verdeling?

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste 50% van het totale vermogen in converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties of verplicht aflosbare obligaties van uitgevers die statutair gevestigd zijn in de EU of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in de EU, binnen de volgende limieten:
- Converteerbare of exchangeable obligaties in euro's: 50% tot 100% van het vermogen in converteerbare, omwisselbare of verplicht aflosbare obligaties;
- Converteerbare of exchangeable obligaties in een andere valuta dan de euro: maximaal 15% van het totale vermogen;
- Converteerbare obligaties met een 'investment grade' rating of waarvan de uitgever een 'investment grade' rating heeft: minstens 50% van het vermogen dient belegd te zijn in converteerbare of exchangeable obligaties;
- Geldmarktinstrumenten en schuldinstrumenten: 0% tot 50% van het totale vermogen. Bovendien kan het compartiment het resterende deel van het totale vermogen beleggen in warrants, voorkeurrechten en andere aandelengerelateerde obligaties.
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen of deelbewijzen in icbe's of gereguleerde alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het wisselkoersrisico mag niet meer dan 15% van het totale vermogen van het compartiment bedragen.

Voor welke belegger?

- Convert. of omwisselbare obligaties uit de eurozone 50 tot 100%
- Convert. of omwisselbare obligaties buiten de eurozone max. 10%
- 'Investment grade'-obligaties minstens 50%
- Monetaire producten 0 tot 50%

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
Nietigheid (Deelbewijs ND, Deelbewijs N)
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs ND, Deelbewijs I, Deelbewijs N)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 15% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Exane Euro Convertible Index met een High-Water Mark.

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.