24 Mei 2018

Italiaanse schuld zet markten onder druk

Beheercommentaar

De markten blijven argwanend voor de gevolgen van het aangekondigde regeerakkoord van de Italiaanse regering in wording. De voorbije week liet de Italiaanse langetermijnrente een correctie van 60 basispunten optekenen. Daarom meteen het uiteenvallen van de eurozone anticiperen, lijkt evenwel wat kort door de bocht.

 Uit het Griekse scenario leiden we uiteindelijk af dat deel uitmaken van een sterke monetaire zone (onder leiding van Duitsland) voorlopig primeert op de vermeende voordelen van een ongeordende uitstap en de invoering van een lokale munt. Vaststellen dat de euro en de monetaire zone in haar geheel nog steeds groeipijnen ervaart en permanent in (r)evolutie is, houdt wel steek. Beweren dat een meerderheid van de Italianen voor zichzelf onvoldoende heil en voordelen ziet in het Europese project is een understatement.

Hoewel we de komende weken en zelfs maanden op onze hoede zullen moeten zijn voor een aanval op Italiaanse overheidsobligaties in het licht van de voorstellen van de nieuwe regering, mogen we niet vergeten dat twee derde van de Italiaanse schuld in binnenlandse handen is. Ondanks de omvang (md€ 2 700), gaat het om een schuld die voor niet meer dan md€ 8 per dag wordt verhandeld. Dit zal speculatieve bewegingen echter niet verhinderen.

In de opkomende wereld herinneren de extreme moeilijkheden van landen als Turkije en Argentinië er ook aan dat een schuldontsporing van een Staat onvermijdelijk leidt tot een destabilisatie van zijn munt en bij uitbreiding van zijn economie. Ook de spanningen, dreigementen en onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China over de handelsakkoorden én de onduidelijkheid over de Koreaanse top boezemen de beleggers angst in.

Al deze elementen versterken koning dollar als vluchtmunt, in een wereld die moet leren leven met de invraagstelling van het multilateralisme en aangroeiende privéschulden in vrijwel alle economieën.

Mocht het macro-economische momentum verder aan kracht verliezen, vooral in Europa, dan vallen verdere marktcorrecties te vrezen, een beweging die ook in de hand zou worden gewerkt door uitgaande stromen. Het goede nieuws is dan weer dat de verzwakking van de euro ervoor zorgt dat Europese exportbedrijven opnieuw wat aan concurrentiekracht winnen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 24 mei 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De markten blijven argwanend voor de gevolgen van het aangekondigde regeerakkoord van de Italiaanse regering in wording. De voorbije week liet de Italiaanse langetermijnrente een correctie van 60 basispunten optekenen. Daarom meteen het uiteenvallen van de eurozone anticiperen, lijkt evenwel wat kort door de bocht.  Uit het Griekse scenario...
2018-05-24