4 Mei 2018

Buy in May and sail away ?

Beheercommentaar

Hoewel de inflatiedoelstelling bereikt is (2 %), stelde de Fed haar plannen voor de verdere renteverhogingen in 2018 voorlopig niet bij. Ze liet tevens verstaan dat ze de inflatie de vrije loop zou kunnen laten zonder haar tussenkomsten bij te sturen. De Amerikaanse markten hadden een en ander goed ingecalculeerd en bleven de voorbije week vrij stabiel rond 2,95 %.

De Europese vertraging is ondertussen verwerkt en weinig waarnemers gaan uit van een groeiniveau in de buurt van 2,5 % voor 2018, temeer daar de Britse handelspartner de effecten begint te voelen van de besluiteloosheid bij de bedrijven en de consumenten naar aanleiding van de brexit. De resultaten van de Amerikaanse bedrijven blijven overtuigen en niet het minst die van bepaalde technologiewaarden zoals Apple, dat een gigantisch inkoopprogramma van eigen aandelen aankondigde (100 Md$).

In Europa zien we voorlopig geen enkele opwaartse winstbijstelling. De wereldwijde context wordt beheerst door fusies & overnames in de sectoren die hetzij nood hebben aan investeringen (5G voor telecombedrijven), hetzij af te rekenen hebben met deflatiedruk door de concurrentie van e-commerce (voedingsdistributie), hetzij voor groei-uitdagingen staan (farmaceutische sector). Zo zijn er drie symbolische operaties aan de gang: Sprint/T Mobile US, Sainsbury's/Asda en Takeda/Shire.

Goed wereldwijd groeiniveau met twee grootmachten (Verenigde Staten en China) die de dans leiden, dynamiek op het vlak van M&A, inkopen van aandelen en een al bij al voorspelbaar monetair beleid vormen een gunstige achtergrond voor de recente rally, ondanks de traditionele voorzorgen die met de maand mei in verband worden gebracht.

Hoewel iedereen vertrouwd is met de beurswijsheid “Sell in May and go away”, ziet het ernaar uit dat de meer optimistische beleggers dit jaar de voorkeur geven aan “Buy in May and sail away”!

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 4 mei 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Hoewel de inflatiedoelstelling bereikt is (2 %), stelde de Fed haar plannen voor de verdere renteverhogingen in 2018 voorlopig niet bij. Ze liet tevens verstaan dat ze de inflatie de vrije loop zou kunnen laten zonder haar tussenkomsten bij te sturen. De Amerikaanse markten hadden een en ander goed ingecalculeerd en bleven de voorbije week...
2018-05-04