20 April 2018

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar…

Beheercommentaar

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar de terugkeer van de trekvogel uit zijn winterverblijfplaats in Afrika bracht de beleggers begin april in een opperbeste stemming. De beursindexen veerden op en bieden nu een beeld dat beter overeenstemt met de goede macro-economische tendens.

 Nadat ze zich ernstig zorgen hadden gemaakt over een mogelijke vertraging van de wereldwijde macro-economische groei, richten de beleggers hun aandacht opnieuw op de micro-economie. De eerste publicaties tonen al aan dat de deflatoire druk nog steeds aan het werk is in het universum van de massaconsumptie, met name bij Unilever en Procter & Gamble. De teleurstelling omtrent de resultaten van TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) trok enkele Amerikaanse technologiewaarden (Apple, Nvidia, Micron) en een aantal waarden op de Aziatische beurzen naar beneden.

China levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan de autonome groei van de omzet van grote mondiale groepen als Pernod en Schneider. We zien er stilaan ook een mentaliteitswijziging tegenover de openheid van zijn interne markt. De autoriteiten kondigden al een versoepeling aan van de voorwaarden voor eigenaarschap van niet-Chinese autoconstructeurs, wat de facto leidde tot beurspaniek voor aandelen van lokale constructeurs.

 Dit kan beschouwd worden als een eerste overwinning voor Donald Trump, die met zijn onderhandelingstechniek blijkbaar toch indruk maakt in het confuciaans-communistische rijk. Naar het einde van de week toe zagen we ook een stijging van de lange rente, wat in het voordeel speelde van bankwaarden en value-aandelen.

 In een jaar dat ongetwijfeld complexer en moeilijker in te schatten zal zijn dan 2017 valt het te hopen dat de beleggers evenveel weerstandsvermogen tonen dan de zwaluw, die tijdens zijn tocht 10 000 km kan afleggen met slechts een paar gram vet als brandstof.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 20 april 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar de terugkeer van de trekvogel uit zijn winterverblijfplaats in Afrika bracht de beleggers begin april in een opperbeste stemming. De beursindexen veerden op en bieden nu een beeld dat beter overeenstemt met de goede macro-economische tendens.  Nadat ze zich ernstig zorgen hadden gemaakt over een...
2018-04-20