13 April 2018

De beleggers behouden hun kalmte in nog altijd volatiele omgeving

Beheercommentaar

De markten waren al in de ban van de handelsoorlog en krijgen er nu de dreigende escalatie rond Syrië bovenop. In de aanloop naar een militaire interventie op de infrastructuren van het Syrische regime piekte de olieprijs tot boven de 71 $ voor de Brent.

 De sector als geheel profiteerde daarvan en een aantal dienstverlenende bedrijven lanceerde obligatie-uitgiftes om te profiteren van het goede momentum van de laatste maanden voor de prijs per vat olie en de solide resultaten van TGS. Vallourec en CGG boden gewone obligatie-uitgiftes aan met eindvervaldag 2023 en nominale coupons van meer dan 6 % voor de eerstgenoemde en 8 % voor de laatstgenoemde. De beloftes van de Chinese president Xi Jingping om zijn economie meer open te stellen door de limiet voor buitenlands eigenaarschap in de autosector en de financiële sector op te trekken, konden de beleggers dan weer wat gerust stellen.

In deze nog steeds volatiele omgeving houden beleggers toch enigszins het hoofd koel. De Franse CAC 40-index met herbelegde dividenden staat in het groen, terwijl de Italiaanse Footsie Mib Index flirt met de 7 %. In sectoraal opzicht gaat de interesse uit naar utilities naar aanleiding van de opstoot van de prijs van CO2 (nagenoeg x2 sinds begin dit jaar) en de kostenverminderingsprogramma’s die het traject van de free cash flows verbeteren.

 Sommigen, zoals het Italiaanse ENEL, lanceerden ambitieuze expansieplannen, met name in hernieuwbare energieën, digitalisering van netwerken, elektrificatie van het automobielpark of online distributie. Op macro-economisch vlak dienden zich geen belangrijke veranderingen aan ten opzichte van de voorbije weken. De terugval van de indexen zou slechts tijdelijk zijn.

 Het valt nu te hopen dat het kwartaalresultatenseizoen goed van start gaat, want een aantal grote Europese groepen stelden al teleur of brachten een winstwaarschuwing uit (Carrefour, Sodexo). Dit thema zal net als in 2017 bepalend zijn voor het parcours van de Amerikaanse en Europese beursindexen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 13 april 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De markten waren al in de ban van de handelsoorlog en krijgen er nu de dreigende escalatie rond Syrië bovenop. In de aanloop naar een militaire interventie op de infrastructuren van het Syrische regime piekte de olieprijs tot boven de 71 $ voor de Brent.  De sector als geheel profiteerde daarvan en een aantal dienstverlenende bedrijven...
2018-04-13