29 Maart 2018

Risico-aversie domineert

Beheercommentaar

De beleggers zijn opnieuw in een fase van risicoafkeer aanbeland. Het begin van een uiteenspattende waarderingszeepbel op Amerikaanse technologieaandelen, het protectionistische discours en de vastlopende macro-economische indicatoren zorgen voor beroering op de wereldwijde aandelenmarkten en uiteraard niet minder op de obligatiemarkten.

De lange rente lijkt te wijzen op een heersend pessimisme wat de evolutie van de wereldwijde groei betreft. Of gaat het om niet meer dan de gebruikelijke vlucht (“fly to quality”) van beleggers in woelige tijden? Hoe dan ook, de prognoses bij het begin van dit jaar (verdere opwaartse beweging van de lange rente, opvering van de inflatie, aantrekkende groei) worden tot nu toe niet bevestigd in de werkelijkheid. De winstverwachtingen houden voorlopig stand, maar we hebben nog maar net het eerste kwartaal van 2018 achter de rug. De volatiliteit op de wisselmarkten is geen goed nieuws. De dollar blijft rond 1,23-1,24 hangen en de toekomstige renteverhogingen van de Fed hebben daar geen invloed op.

De consensus voorspelt zelfs een verzwakkende dollar. Ter herinnering, tussen 2004 en 2006, een periode waarin de Fed 17 renteverhogingen doorvoerde, gaf de dollar ook terrein prijs. De bewegingen zouden dus bijzonder contra-intuïtief kunnen zijn en de communicatie rond de wereldwijde handelsrelaties (met name tussen China en de Verenigde Staten) is niet van aard om de beleggers gerust te stellen.

Ook de aanhoudende stijging van de olieprijs is een negatieve factor voor de economische groei in de importerende landen. Vandaar dat wij misschien zullen aanbevelen om voorrang te geven aan thema’s binnen de eurozone. Het eerste halfjaar verloopt voorlopig niet voorspoedig.

De aandelenmarkten hangen aan de lippen van de beleidsmakers om te weten te komen of we al dan niet afstevenen op een handelsoorlog. Toch zouden de geostrategische relaties voor wat sereniteit kunnen zorgen met de komende ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea onder het beschermheerschap van China. Pasen zal voor een adempauze zorgen in dit bewogen eerste deel van het jaar, maar het ziet ernaar uit dat er nog geruime tijd stof voor bezorgdheid voorhanden zal zijn.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 29 maart 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De beleggers zijn opnieuw in een fase van risicoafkeer aanbeland. Het begin van een uiteenspattende waarderingszeepbel op Amerikaanse technologieaandelen, het protectionistische discours en de vastlopende macro-economische indicatoren zorgen voor beroering op de wereldwijde aandelenmarkten en uiteraard niet minder op de obligatiemarkten. De...
2018-03-29